aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 209
Prowadzi badania marketingowe jako audytor usług i produktów w sieciach marketów i galeriach handlowych sprzedających kosmetyki, wyroby jubilerskie, ubrania, sprzęt elektroniczny, książki, samochody, w stacjach paliw, hotelach, salonach fryzjerskich, restauracjach itp. nie ujawniając swojej tożsamości;
wciela się w osobę próbującą kupić bądź zwrócić produkt lub tylko uzyskać informacje o towarze;
dokonuje wszechstronnej i wnikliwej obserwacji zachowań personelu oraz oceny czystości i uporządkowania punktu sprzedaży;
zapoznaje się ze scenariuszem badania i dodatkowymi instrukcjami a po zakończeniu badania sporządza raport po jej ukończeniu.
Wykonuje, montuje, demontuje, naprawia takielunek (olinowanie) na jednostkach pływających; posługuje się narzędziami, takimi jak: młotki, przecinaki, nożyce, lutownice, rożki takielarskie, zaciski, wielokrążki.
Dokonuje szacowania wartości mienia oraz ustala wielkości strat powstających wskutek zdarzeń losowych.
Odpowiada za oszacowanie wartości danej inwestycji;
zajmuje się sporządzaniem analizy w zakresie oceny ryzyka działalności gospodarczej.
Taksówkarz prowadzi samochody osobowe TAXI o dopuszczalnej ilości miejsc siedzących do 9 łącznie z kierowcą.
Głównym zadaniem pracy taksówkarza jest bezpieczny transport przewożonych osób i ich bagażu podręcznego. Dlatego taksówkarz musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego samochodu. Taksówkarz powinien przed jazdą wykonać podstawowe czynności mające na celu zapewnienie bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie ilości paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu warunkującego bezpieczne przewożenie pasażerów. Dba o bezpieczeństwo własne, bezpieczeństwo przewożonych osób oraz innych użytkowników drogi. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie świadczonych usług. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Uczestnicząc w ruchu drogowym jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Zabezpiecza i przygotowuje ciało zmarłego do godnej ceremonii pogrzebowej;
pochówku;
wykonuje (w zależności od zlecenia) balsamowanie zwłok, wykonuje pośmiertną kosmetykę (makijaż i wizaż);
dobiera toaletę pośmiertną uzależnioną od woli rodziny;
współpracuje z zakładami pogrzebowymi lub jest pracownikiem większego zakładu pogrzebowego.
Wykonuje różnego rodzaju tańce: charakterystyczne, ludowe, współczesne, jazzowe, stepuje w zależności od charakteru zespołu i jego repertuaru realizuje koncepcje artystyczne za pomocą własnych środków wyrazu oraz kroków i figur wchodzących w zakres tańca (samby, rumby, fokstrota, tanga, walca itp.).
Wykonuje w sposób artystyczny stworzone przez choreografa, własne lub improwizowane tańce i układy ruchowe solo i w zespole tancerzy, podczas przedstawień tanecznych, operowych, spektakli teatralnych, występów estradowych, widowisk oraz w filmach.
Pokrywa tapetami wnętrza mieszkań oraz innych budynków użyteczności publicznej; przygotowuje podłoże i dobiera odpowiednie materiały, w tym tapety i kleje.
Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w tramwajach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.
Tapicer meblowy tapiceruje meble oraz naprawia je i wykonuje renowację.
Tapicer meblowy świadczy usługi o charakterze produkcyjnym i/lub usługowym. Wytwarza meble tapicerowane przeznaczone do siedzenia i leżenia oraz przywraca do użytku meble uszkodzone lub zużyte. Wykonuje konstrukcje sprężynowe i bezsprężynowe układów tapicerskich w różnych technologiach z użyciem odpowiednich materiałów. Zgodnie z technologią tapicerską wykonuje wszystkie warstwy układów tapicerskich. Tapicer wykonuje także prace naprawcze i renowacyjne zużytych lub uszkodzonych układów tapicerskich oraz może wykonywać renowację mebli zabytkowych.
Tartacznik dokonuje oceny surowców drzewnych i przerabia je na materiały tarte oraz obsługuje maszyny tartaczne.
Tartacznik jest zawodem o charakterze produkcyjnym i/lub usługowym. Celem pracy tartacznika jest optymalne wykorzystanie surowców tartacznych i przetworzenie ich na materiały tarte z zachowaniem zasad technologicznych oraz przestrzeganiem norm jakościowych. Do zadań tartacznika należy przyjęcie oraz przygotowanie surowców (manipulacja i sortowanie), wykonanie przetarcia, manipulacja materiałów tartych, prowadzenie procesów suszenia i impregnacji materiałów tartych, sortowanie ich, magazynowanie oraz przygotowanie do wysyłki. Tartacznik prowadzi gospodarkę magazynową surowców drzewnych i materiałów tartych, obsługuje i kontroluje pracę maszyn oraz dokonuje ich konserwacji, ocenia jakość surowców tartacznych i materiałów tartych. W wielu tartakach produkuje się także elementy konstrukcyjne, meblowe, podłogowe, meble i architekturę ogrodową, galanterię drzewną i opakowania. Tartaki lokalizuje się blisko miejsca występowania surowców.
Wykonuje tatuaże na ciele klienta według własnych wzorów lub wzorów z dostępnych katalogów; opracowuje projekt tatuażu; przygotowuje skórę do jego wykonania; nanosi wzór na wybrane miejsce i wykonuje tatuaż nakłuwając skórę odpowiednimi pigmentami; stosuje odpowiednie kosmetyki i preparaty antyseptyczne do pielęgnacji skóry przed i po wykonaniu tatuażu.
Wykonuje prace biurowe w jednostce organizacyjnej administracji; obsługuje klienta w jednostkach administracji; udziela wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawnych; redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe i protokoły; sporządza projekty umów, regulaminów i procedur postępowania; odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji w jednostkach administracji publicznej, bierze udział w postępowaniach administracyjnych.
Wykonuje czynności związane z produkcją rolną, organizowaniem dystrybucji i sprzedażą produktów rolnych, ich promocją i reklamą oraz oceną jej jakości i opłacalności; dobiera właściwy sprzęt i materiały eksploatacyjne do produkcji rolnej.
Wykonuje pomiary akustyczne w studiach nagrań, salach koncertowych, pomieszczeniach wielofunkcyjnych oraz przestrzeni otwartej;
dokonuje pomiarów hałasu;
dokonuje adaptacji akustycznej pomieszczeń o różnym przeznaczeniu oraz wykonuje izolacje akustyczne dla przemysłu;
identyfikuje autentyczność nagrań oraz innych zjawisk akustycznych na potrzeby sądownictwa;
obsługuje sprzęt nagłaśniający;
kształtuje obraz dźwiękowy.
Wykonuje badania analityczne składu chemicznego surowców, półproduktów, produktów i innych materiałów, a także analizy specjalistyczne na potrzeby badań doświadczalnych i przemysłu - za pomocą sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych, z wykorzystaniem współczesnych metod analitycznych: klasycznych, fizykochemicznych i biochemicznych.
Wykonuje badania analityczne materiałów pochodzących od człowieka, np. wydzielin czy krwi, oraz inne analizy specjalistyczne na potrzeby diagnostyczne, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników chemicznych.
Wykonuje badania na potrzeby monitoringu środowiska związane z oceną jakości powietrza, wód (śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, wód przejściowych, przybrzeżnych i wód morza terytorialnego) gleby i ziemi, natężenia hałasu, ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu ścieków odprowadzanych do wód i ziemi, nagromadzenia i charakterystyki odpadów, zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi.
Wykonuje prace kreślarskie i graficzne z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego; projektuje nieskomplikowane konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiekty budowlane; wykonuje plansze oraz modele architektoniczne i urbanistyczne; sporządza kosztorysy i inwentaryzacje budowlane; opracowuje plany zagospodarowania i organizacji budowy.
Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.
Gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w archiwach państwowych, archiwach zakładowych lub składnicach akt.
Zapewnia pomoc techniczną inżynierom automatyki w zakresie badań, projektowania, produkcji, montażu, konserwacji i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej i systemów nadzorujących przebieg procesu technologicznego lub produkcyjnego (sterowniki, regulatory, przekaźniki, aparatura kontrolno-pomiarowa).
Wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno- -pomiarowych.
Wykonuje prace pomiarowe instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i specjalnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
Przygotowuje analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; bada przyczyny wypadków przy pracy i wnioskuje o ich usunięcie; prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych; wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników; odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona; prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.
Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.
Uczestniczy w pracach projektowo-konstrukcyjnych z zakresu budownictwa okrętowego; opracowuje procesy technologiczne budowy, wyposażania i remontu statku; dokonuje selekcji i doboru materiałów, armatury, maszyn i urządzeń oraz wyposażenia okrętowego; obsługuje maszyny i urządzenia oraz nadzoruje ich pracę podczas operacji obróbczych, montażowych, wyposażeniowych i remontowych; nadzoruje wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych kadłuba i wyposażenia statku podczas jego budowy i remontu; kontroluje przestrzeganie przepisów i norm międzynarodowych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i bezpieczeństwa użytkowania statku.
Organizuje i wykonuje prace przygotowawcze do prowadzenia robót budowlanych obiektów hydrologicznych, prowadzi w ramach posiadanych uprawnień budowę obiektów budownictwa wodnego lub sprawuje nad nimi nadzór techniczny, projektuje regulację i eksploatację rzek oraz potoków górskich, reguluje poziomy wody w ciekach, chroni przed powodziami, chroni koryta rzeczne i skarpy przed erozją, doradza w budowie i w eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz opracowuje materiały dla potrzeb statystycznych.
Wykonuje maszynowo i ręcznie elementy, montuje elementy zespołów i podzespołów fortepianów i pianin; dobiera narzędzia i materiałów do budowy zespołów i podzespołów fortepianów i pianin; lokalizuje usterki, naprawia, konserwuje i stroi fortepiany i pianina.
Montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze;
prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych;
zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.
Przygotowuje materiały do drukowania z wykorzystaniem programów graficznych oraz programów do składu komputerowego; planuje i realizuje cyfrowe procesy przygotowawcze, projektuje i przygotowuje media graficzne do procesu drukowania’ użytkuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych; prowadzi kontrolę jakości procesów i produktów poligraficznych.
Wykonuje - zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa - laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii, takie jak: protezy zębowe, aparaty ortopedyczno-szczękowe, wkłady służące do uzupełniania braków uzębienia, z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi do obróbki metali, tworzyw sztucznych i ceramiki.
Zapewnia pomoc techniczną inżynierom systemów bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;
zajmuje się pomiarami podstawowych wskaźników narażenia na napromieniowanie jonizujące na stanowiskach pracy;
prowadzi ewidencję narażenia personelu na napromieniowanie, ewidencję aparatury dozymetrycznej oraz ewidencję źródeł promieniowania jonizującego.
Samodzielnie lub we współpracy z inżynierem drogowym sporządza projekty ulic, dróg i mostów o charakterze lokalnym, planuje ich odwodnienia i układ zieleni; prowadzi rozliczenia materiałowe i rozliczenia robót ziemnych, podbudów, nawierzchni, odwodnień i zazieleń; sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów.
Opracowuje projekty wykonawcze, techniczne, geodezyjne, sporządza kosztorysy budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnia ciągłość pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru, stanu podsypki i szyn wraz z rozjazdami i złączkami.
Przygotowuje sprzęt dźwiękowy i uczestniczy w nagrywaniu dźwięku na planie i w studio, zgodnie ze wskazówkami operatora dźwięku.
Wykonuje analizy czynników kształtujących podstawowe wielkości ekonomiczne; analizuje sprawność ekonomiczno-organizacyjną podmiotów gospodarczych; oblicza wskaźniki określające sytuację finansową firmy; przygotowuje sprawozdania z działalności podmiotu gospodarczego; zbiera, pozyskuje i analizuje informacje rynkowe; sporządza budżet oraz plan działania danej jednostki organizacyjnej lub jej części.
Zajmuje się organizowaniem prac w terminalach przeładunkowych tj. prac związanych z przeładunkiem ze środków transportu bliskiego na środki transportu dalekiego zasięgu; nadzoruje prace i obsługę urządzeń przeładunkowych w portach morskich oraz rzecznych, terminalach samochodowych, kolejowych czy lotniczych; organizuje prace związane ze składowaniem towarów; dba o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port lub terminal; obsługuje podróżnych przemieszczających się różnymi środkami transportu lądowego, kolejowego, powietrznego oraz wodnego; rezerwuje odpowiednie bilety oraz opracowuje plan podróży w zależności od potrzeb i wymagań klientów.
W lokomotywowniach, zakładach naprawczych taboru kolejowego, zajezdniach tramwajowych i trolejbusowych organizuje pracę przy przeglądach i naprawach taboru kolejowego, maszyn i urządzeń na nim zainstalowanych oraz urządzeń zasilania trakcji elektrycznej (sieci i podstacji trakcyjnych) w celu zapewnienia bezawaryjnej pracy tych urządzeń oraz bezpieczeństwa ruchu pociągów.
Instaluje, montuje, konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia elektroniczne; organizuje i wykonuje prace w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.
Obsługuje elektroniczny i informatyczny sprzęt medyczny, w trakcie badań i zabiegów diagnostyczno-terapeutycznych, nadzoruje i kontroluje jego funkcjonowanie oraz naprawia; pracuje ze sprzętem wykorzystywanym do gromadzenia informacji medycznej (np. bazy danych), technik obrazowania w medycynie (np. tomografia), diagnozowania i terapii (np. aparatura EKG, EEG, USG).
Uczestniczy i współdziała w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie badań i zabiegów oraz przygotowuje i kontroluje sprawność techniczną elektronicznych urządzeń medycznych przed, w trakcie zabiegów i badań i po wykonanej pracy.
Wykonuje zabiegi zlecone przez lekarza w zakresie radiodiagnostyki oraz diagnostyki elektromedycznej i o charakterze terapeutycznym (radioterapia).
Montuje instalacje, podzespoły oraz urządzenia elektryczne; diagnozuje stan izolacji, urządzeń i maszyn elektrycznych, lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy; dobiera zabezpieczenia instalacji, urządzeń i maszyn; organizuje i wykonuje prace w: zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.
Koordynuje prace związane z robotami budowlanymi, serwisowymi, montażowymi, instalacyjnymi i obsługi urządzeń sieci elektroenergetycznych i trakcyjnych, przestrzegając norm, procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Zajmuje się montażem zespołów i podzespołów elektrycznych w pojazdach samochodowych;
diagnozuje i usuwa usterki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych.
Wykonuje i nadzoruje prace związane z montażem i utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym, posługując się w tym zakresie dokumentacjami technicznymi, obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz narzędziami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi (uniwersalnymi i specjalistycznymi), przestrzegając zasad bhp, ppoż., ochrony od porażeń prądem elektrycznym i ochrony środowiska oraz zasad zabezpieczenia stanowisk pracy w czasie ruchu pociągów.
Montuje, eksploatuje, kontroluje i naprawia maszyny, urządzenia i instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii.
Wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją (wytwarzaniem) leków, analizą i kontrolą leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, zielarskim itp.).
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności