aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 209
Zajmuje się planowaniem zadań na stanowiskach roboczych oraz organizowaniem optymalnego przebiegu produkcji, a zwłaszcza harmonizacją działań pomocniczych i produkcyjnych.
Opis w opracowaniu
Projektuje i produkuje przedmioty ortopedyczne oraz realizuje indywidualne, nietypowe zamówienia.
Nadzoruje i prowadzi różnorodne procesy technologiczne przemysłu papierniczego, między innymi produkcji mas włóknistych i różnego rodzaju wytworów papierniczych.
Zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.
Opracowuje procesy technologiczne w produkcji poligraficznej, organizuje pracę przy wykonywaniu opraw książek i broszur, kontroluje pracę maszyn poligraficznych, wykorzystując podstawowe urządzenia kontrolno-pomiarowe, elektrotechniczne i automatyki przemysłowej, maszyny drukujące różnych konstrukcji i ich osprzęt, materiały podstawowe i pomocnicze, dokumentacje i instrukcje, normy jakości materiałów i odbitek drukarskich; wykonuje skład tekstu, reprodukcje oraz druk nakładu; przedstawia koncepcję edytorską i określa formę zewnętrzną drukowanego nakładu, posługując się urządzeniami komputerowymi.
Wykonuje i nadzoruje prace w jednostkach organizacyjnych państwowej straży pożarnej, prowadzących akcje ratownicze w czasie walki z pożarami oraz likwidację miejscowych zagrożeń.
Wykonuje prace biurowe; sporządza i prowadzi korespondencję biurową; obsługuje biuro organizacyjnie i administracyjnie; gromadzi, rejestruje i przetwarza informacje niezbędne do wykonywania zadań jednostki organizacyjnej; sporządza, przechowuje i archiwizuje dokumenty związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej; obsługuje sprzęt biurowy.
Obsługuje maszyny i urządzenia drukarskie używane w procesie drukowania; wykonuje czynności przygotowawcze do drukowania, sprawuje nadzór nad drukowaniem nakładu, obsługuje maszyny drukujące różnych typów i technologii druku; przeprowadza analizę i kontrolę procesu technologicznego i gotowej produkcji poligraficznej.
Przygotowuje wkłady książkowe do oprawy twardej, szyje ręcznie komplety składek do oprawy miękkiej, wykonuje oprawy książek przy pomocy narzędzi i urządzeń introligatorskich; ręcznie lub maszynowo wykonuje wyroby introligatorskie o specjalnym przeznaczeniu np.: klasery i opakowania, ozdobne futerały a także zabezpiecza starodruki, zniszczone karty i opraw książek.
Projektuje wyroby odzieżowe; opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych; wytwarza wyroby odzieżowe obsługując odpowiednie maszyny i urządzenia; organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.
Nadaje wydobytej kopalinie surowej takiej jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa i piaski, sole oraz pozostałe surowce chemiczne i skalne własności użytkowe polegające na maksymalnym zwiększeniu zawartości składnika użytecznego z wykorzystaniem metod mechanicznych, fizykochemicznych oraz specjalnych w celu przygotowania kopalin do dalszego zastosowania.
Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń; organizuje i nadzoruje produkcję wyrobów mleczarskich; planuje proces technologiczny produkcji wyrobów mleczarskich; ocenia jakość gotowego wyrobu mleczarskiego.
Kieruje wydzielonymi procesami lub ciągami technologicznymi przetwarzania tłoczyw w celu otrzymania wyrobów handlowych z tworzyw sztucznych, a także uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.
Planuje, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace związane z hodowlą pszczół, produkcją wosku, miodu i innych produktów pszczelarskich; kontroluje obloty pszczół podczas całego sezonu i przegląda ule w pasiece pod względem stanu i siły roju.
Prowadzi uproszczone formy ewidencji dla celów podatkowych oraz księgi rachunkowe, w ramach których sporządza, gromadzi, kontroluje i przechowuje dokumenty księgowe; przygotowuje sprawozdania finansowe; przeprowadza podstawowe analizy w zakresie finansów i księgowości; dokonuje rozliczeń finansowych, sprawdza terminy spłat zobowiązań oraz wpływu należności; nalicza wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Zajmuje się realizacją strony elektroakustycznej, preprodukcją i postprodukcją przedsięwzięcia związanego z dźwiękiem, zapewniając właściwe jego parametry techniczne i estetyczne; odpowiada za: miksowanie dźwięków w całość, nagrywanie, obróbkę i rekonstrukcję dźwięku, mastering i montaż ścieżki dźwiękowej.
Realizuje nagrania i nagłośnienia we współpracy z realizatorem dźwięku; obsługuje systemy MIDI (Musical Instrument Digital Interface) służące do przekazywania informacji pomiędzy elektronicznymi instrumentami muzycznymi; rejestruje, montuje, przetwarza i archiwizuje materiał dźwiękowy; konfiguruje sprzęt do realizacji odsłuchu; przygotowuje i obsługuje systemy mikrofonowe; stosuje różne sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku.
Przeprowadza prace remontowo-budowlane i naprawczo-renowacyjne zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii, okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych; projektuje i wykonuje sztukatorskie i kamieniarskie dekoracje architektoniczne oraz wykonuje rekonstrukcje detali architektonicznych.
Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych, prowadzącą do wytworzenia produktów.
Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z hodowlą i produkcją ryb słodkowodnych w jeziorach, stawach, zbiornikach zaporowych i rzekach oraz z przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; uczestniczy w przeprowadzaniu tarła oraz zarybianiu stawów.
Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane połowami ryb morskich, ich przetwórstwem, przechowywaniem i transportem odłowionych ryb; obsługuje i konserwuje sprzęt pokładowy.
Planuje i organizuje przewóz ładunków; odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; monitoruje przebieg procesu transportowego.
Wykonuje dezynfekcję i sterylizację medyczną z uwzględnieniem obowiązujących procesów i procedur; przeprowadza kontrole procesów dezynfekcji i sterylizacji; prowadzi dokumentację mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
Odpowiada za sprawność i funkcjonalność zainstalowanego systemu bezpieczeństwa technicznego osób i mienia;
zajmuje się instalowaniem oraz serwisowaniem elektronicznych urządzeń sygnalizujących zagrożenie osób i mienia oraz nadzorowaniem jego funkcjonowania.
Montuje, konserwuje oraz eksploatuje urządzenia wchodzące w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; przeprowadza naprawy systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; uruchamia i zapewnia działanie terminali i przyłączy abonenckich wchodzących w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych; administruje sieciami wchodzącymi w skład systemów odbiorczych telewizji satelitarnej, naziemnej oraz sieci kablowych
Planuje, organizuje oraz wykonuje prace sztukatorskie i kamieniarskie; dokonuje rekonstrukcji elementów, detali sztukatorskich i kamieniarskich; wykonuje elementy budowlane (mury, schody, gzymsy), detale architektoniczne (pilastry i attyki), elementy małej architektury (fontanny, rzeźby ogrodowe), pomniki i nagrobki; wykonuje repliki elementów sztukatorskich i kamieniarskich o wartości artystycznej.
Nadzoruje, kontroluje lub prowadzi procesy wytwarzania ceramiki budowlanej i ogniotrwałej, materiałów ściernych, materiałów wiążących oraz ceramiki ogólnoużytkowej.
Uczestniczy i nadzoruje procesy lub ciągi technologiczne w przemyśle chemicznym; przeprowadza próby laboratoryjne i technologiczne nowych wyrobów; modernizuje dotychczasową produkcję; uczestniczy w obliczaniu norm i zużycia surowców, materiałów oraz robocizny, w rozliczaniu bilansów materiałowych produkcji, w prowadzeniu prac badawczo-wdrożeniowych, dotyczących opracowywania nowych i modernizacji istniejących technologii produkcji.
Opracowywanie dokumentacji technicznej i technologicznej w zakresie przygotowywania, przebiegu, kierowania i nadzorowania procesu technologii drewna.
Nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem cementu, tlenku glinku, wapna, gipsu i kredy oraz wyrobów prefabrykowanych: małowymiarowych, średnio- i wielkoblokowych betonowych, żelbetowych, strunobetonowych, kablobetonowych, rur wysokociśnieniowych, betonów komórkowych; opracowuje dokumentację stanowiskową i obiegową dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich przebiega proces produkcyjny.
Opracowuje wzorzec odzieży oraz nadzoruje produkcję odzieży zgodną ze wzorcem; bada oraz kontroluje jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych; nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i odzieżowych; organizuje wytwarzanie odzieży miarowej w zakładzie usługowym.
Nadzoruje oraz kontroluje operacje jednostkowe związane z wytwarzaniem szkła budowlanego, opakowaniowego, gospodarczego i technicznego; opracowuje dokumentację stanowiskową i obiegową dotyczącą wielkości produkcji i warunków, w jakich przebiega proces produkcyjny.
Odpowiada za realizację prac technicznych, analitycznych i administracyjnych związanych z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi;
wykonuje czynności polegające na wytwarzaniu produktów farmaceutycznych, sporządzaniu leków aptecznych i leków recepturowych.
Odpowiada za realizację procesów technologicznych, analitycznych i administracyjnych związanych z produkcją środków kosmetycznych;
zajmuje się analizą i kontrolą jakości wytwarzanych produktów kosmetycznych.
Planuje, wykonuje i nadzoruje przygotowanie, produkcję odzieży, galanterii futrzanej i skórzanej oraz wyrobów kaletniczych, z zachowaniem wymogów technologicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych, estetycznych, stosując dokumentację techniczno-konstrukcyjną, technologiczną, normy techniczne, normy pracy, przyrządy kontrolno-pomiarowe (grubościomierze, lepkościomierze, planimetry), maszyny i urządzenia (maszyny szyjące i rozkrawające, zgrzewarki itp.) oraz narzędzia i przybory, takie jak: noże, nożyczki, młotki, igły, gwoździe, kowadełka.
Produkuje wyroby spożywcze z wykorzystaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; organizuje i nadzoruje produkcję: wyrobów piekarskich, wyrobów cukierniczych, koncentratów spożywczych, wyrobów fermentacyjnych, jajczarsko-drobiarskich, przetworów mięsnych i tłuszczowych, wyrobów owocowo-warzywnych, mlecznych, rybnych, surowców olejarskich, wyrobów zbożowych, ziemniaczanych, mrożonych itp.; organizuje i nadzoruje przebieg procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa spożywczego; kontroluje pracę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności.
Organizuje i kieruje procesami przerobu buraków - głównie w okresie kamoanii cukrowniczej - w celu uzyskania maksymalnej wydajności cukru o odpowiedniej jakości przy osiągnięciu jak najlepszych efektów techniczno-ekonomicznych; w okresie międzykampaniami cukrownicyzmi organizuje i prowadzi remont aparatury technologicznej oraz urządzeń produkcyjnych na powierzonym odcinku pracy w cukrowni.
Prowadzi prcoesy wytwarzania wyrobów cukierniczych, takich jak: czekolada, karmelki, chałwa, herbatniki, pierniki, galaretki, pomadki, sezamki; planuje pracę związaną z zaopatrzeniem materiałowym, dokunuje rozliczenia materiałowego (bezpośrednio produkcyjnego) oraz dotyczącego robocizny.
Kieruje i nadzoruje poqierzony mu odcinek produkcji poszczególnych asortymentów koncentratów spożywczych, takich jak: koncentraty obiadowe, koncentraty drugich dań, przyprawy do zup i sosów, makarony, odżywki, koncentraty do seró, przyprawy i dodatki do ciast, koncentraty ciast, kawy, kakao, wanilii, hydrolizaty białkowe; dokunej rozliczeń produkcyjnych oraz uczstniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Ocenia jakość surowców, półproduktów pieczywa i wyrobów ciastkarskich organoleptycznie i instrumentalnie z wykorzystaniem sprzętu, aparatury laboratoryjnej i odczynników chemicznych, ustala metody i parametry prowadzenia procesów technologiczno- produkcyjnych dla różnych rodzajów pieczywa i wyrobów ciastkarskich, sporządza schematy technologiczne i harmonogramy produkcji, kontroluje przebieg procesów technicznologicznych produkcji, prowadzi dokumentację rozliczeniową produkcji, organizuje i nadzoruje pracę zespołów produkcyjnych, mniejszych obiektów piekarskich i ciastkarskich.
Organizuje i nadzoruje prace związane z produkcją mrożónych owoców i warzyw, wyrobów kulinarnych, lodów oraz chłodniczym przechowywaniem produktów żywnościowych, dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy w opracowywaniu dokumentacji produkcyjnej.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji takich wyrobów, jak: piwo, wino, spirytus, kwas mlekowy, kwas cytrynowy - uzyskiwanych na drodze fermentacji lub biosytntezy; dokonuje rozliczeń produkcji oraz uczestniczy w badaniach naukowych i opracowywaniu nowych technologii.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji takich wyrobów z branży jajczarsko-drobiarskiej, jak: jaja spożywcze, przetwory z jaj (np. mączka jajowa), tuszki drobiowe, wyroby garmażęryjne i wędliniarskie, pierze i wyroby pierzarskie; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji mięsa, wędlin, wędlin podrobowych, konserw, tłuszczy , ubocznych artykułów uboju; dokunej rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji takich wyrobów jak: mleko spożywcze, śmietana spożywcza, napoje mleczne, masło sery (podpuszczkowe, dojrzewające) twarde i miękkie, sery topione, lody mleko zagęszczone i mleko w proszku, kazeiny i białczany sodu, odżywki i preparaty mlekozastępcze ; dokonuje rozliczeń produkcji oraz uczestniczy w badanuiach naukowych i opracowywaniu nowych wyrobów i technologii.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji wyrobów z owoców, warzyw i grzybów, soków i napojów, koncentratów owocowych i warzywnych; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy w badaniach i opracowywaniu nowych technologii i wyrobów.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji przetworów rybnych takich jak: marynaty, konserwy oraz wyroby garmażeryjne; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz uczestniczy we wdrażaniu i opracowywaniu nowych technologii.
Kieruje i nadzoruje powierzony mu odcinek produkcji wyrobów z nasion oleistych takich jak: oleje jadalne, margaryna, masło roślinne oraz tłuszcze roślinne, a także śruta poekstrakcyjna przeznaczona do produkcji pasz treściwych; dokonuje rozliczeń produkcyjnych oraz współpracuje przy opracowywaniu instrukcji technologicznych; uczestniczy w badaniach nad przygotowaniem nowych technologii i wyrobów.
Nadzoruje prace magazynowe i technologiczne związane z przetwórstwem zbóż i produkcji pasz; kieruje pracami przy skupie, przyjmowaniu i magazynowaniu produktów zbożowych oraz ich przemiale lub mieszalnictwie, a po wytworzeniu - przy pakowaniu i wydawaniu gotowych produktów z zakładu przetwórstwa zbożowego.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności