aplikacja Matura google play app store

Technik architekt

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Wykonuje prace kreślarskie i graficzne z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego; projektuje nieskomplikowane konstrukcyjnie, architektonicznie i funkcjonalnie obiekty budowlane; wykonuje plansze oraz modele architektoniczne i urbanistyczne; sporządza kosztorysy i inwentaryzacje budowlane; opracowuje plany zagospodarowania i organizacji budowy.

Główne zadania:
- sporządzanie rysunków konstrukcyjnych, architektonicznych i urbanistycznych przy użyciu sprzętu kreślarskiego lub komputerowych programów architektonicznych;
- sporządzanie inwentaryzacji obiektów budowlanych;
- określanie rodzajów gruntów oraz określanie ich przydatności do celów budowlanych;
- dobieranie właściwych materiałów budowlanych do projektowanych elementów;wykonywanie rysunków roboczych oraz detali architektonicznych, budowlanych i konstrukcyjnych;
- opracowywanie wycinkowych planów szczegółowego zagospodarowania oraz organizacji budowy;
- wykonywanie modeli i makiet istniejących lub projektowanych obiektów;
- wykonywanie projektów detali i obiektów o małej skali trudności;
- sporządzanie kosztorysów nieskomplikowanych konstrukcyjnie i architektonicznie obiektów budowlanych;
- wykonywanie prostych obliczeń statycznych;
- kontrolowanie stanu technicznego obiektów budowlanych; planowanie prac konserwacyjnych, remontowych, rozbiórkowych oraz modernizacyjnych;
- przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska naturalnego;
- przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty budowlane oraz składanie ofert i dokumentacji przetargowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności