aplikacja Matura google play app store

Tartacznik

wybrane grupy: zawody ogólne

Tartacznik dokonuje oceny surowców drzewnych i przerabia je na materiały tarte oraz obsługuje maszyny tartaczne.
Tartacznik jest zawodem o charakterze produkcyjnym i/lub usługowym. Celem pracy tartacznika jest optymalne wykorzystanie surowców tartacznych i przetworzenie ich na materiały tarte z zachowaniem zasad technologicznych oraz przestrzeganiem norm jakościowych. Do zadań tartacznika należy przyjęcie oraz przygotowanie surowców (manipulacja i sortowanie), wykonanie przetarcia, manipulacja materiałów tartych, prowadzenie procesów suszenia i impregnacji materiałów tartych, sortowanie ich, magazynowanie oraz przygotowanie do wysyłki. Tartacznik prowadzi gospodarkę magazynową surowców drzewnych i materiałów tartych, obsługuje i kontroluje pracę maszyn oraz dokonuje ich konserwacji, ocenia jakość surowców tartacznych i materiałów tartych. W wielu tartakach produkuje się także elementy konstrukcyjne, meblowe, podłogowe, meble i architekturę ogrodową, galanterię drzewną i opakowania. Tartaki lokalizuje się blisko miejsca występowania surowców.

Główne zadania:
  • przyjmowanie surowców tartacznych;
  • manipulowanie (podział) surowcami tartacznymi do przetarcia;
  • wykonywanie obróbki wstępnej materiałów tartych;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń tartacznych;
  • kontrolowanie ilości i jakości surowców tartacznych;
  • kontrolowanie jakości procesów przetarcia, ilości i jakości materiałów tartych;
  • składowanie materiałów tartych w zależności od ich przeznaczenia;
  • prowadzenie dokumentacji produkcji;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.


Zawód tartacznika można zdobyć na drodze kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy chętnie zatrudniają na stanowisku tartacznika osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym o specjalnościach zawodowych z branży drzewnej: stolarz i cieśla. Można również ukończyć kurs w zakresie kwalifikacji przewidzianej dla stolarza lub pokrewne. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie do zawodu) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia zawodowego w trakcie pracy. Tartacznik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwach przetwórstwa drzewnego, przez stowarzyszenia i inne organizacje z branży drzewnej, przez producentów maszyn tartacznych lub w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności