aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 16
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie dróg, ulic i lotnisk oraz innych obiektów i konstrukcji drogowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie linii i węzłów kolejowych, mostów i stacji kolejowych oraz innych obiektów i konstrukcji kolejowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie mostów lub wiaduktów oraz innych obiektów i konstrukcji mostowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie obiektów budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz innych obiektów i konstrukcji budownictwa kubaturowego; odpowiada za realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie obiektów, konstrukcji i instalacji przemysłowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie obiektów i konstrukcji budowlanych gospodarki wodnej (śródlądowej i morskiej); odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Zarządza i koordynuje prace zespołu drukarzy, pomocników drukarz oraz innych pracowników w ramach produkcji poligraficznej; odpowiada za realizacje planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu kontrolerów procesów chemicznych i operatorów urządzeń przemysłu chemicznego oraz innych pracowników w ramach produkcji chemicznej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna, monterów wyrobów z drewna oraz innych pracowników w ramach produkcji drzewnej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu elektromonterów, monterów, operatorów maszyn i urządzeń przemysłu elektromaszynowego oraz innych pracowników w ramach produkcji przemysłu elektromaszynowego; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu monterów urządzeń elektronicznych, monterów instalacji i urządzeń teleinformatycznych oraz innych pracowników w ramach produkcji przemysłu elektronicznego; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych oraz innych pracowników w ramach produkcji farmaceutycznej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległych zespołów.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów maszyn i urządzeń do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu oraz innych pracowników w ramach produkcji metalurgicznej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym organizuje, nadzoruje i kontroluje prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego.
Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy mistrza jest realizacja planu produkcyjnego zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniająca zakładaną jakość oraz ilość produkcji w ramach założonego czasu i kosztów. W razie stwierdzenia opóźnień w wykonaniu planu lub wystąpienia niezgodności mistrz produkcji w przemyśle samochodowym podejmuje działania korygujące w celu usunięcia zagrożeń produkcyjnych. Mistrz produkcji w przemyśle samochodowym uczestniczy w projektach mających na celu uruchomienie nowej produkcji oraz wspiera pracowników podczas wdrażania nowych technologii. Nadzoruje przestrzeganie przepisów BHP i ochrony ppoż. Na podstawie bieżącego zużycia i planowanych potrzeb składa zapotrzebowanie na przyrządy, narzędzia, środki trwałe i środki produkcyjne niezbędne do zachowania ciągłości produkcji. Analizuje potrzeby kwalifikacyjne oraz aktualne kompetencje podległych pracowników i na ich podstawie planuje szkolenia lub sam przeprowadza szkolenia instruktażowe dla podległych pracowników (z przepisów, nowych technologii, instrukcji, norm, wytycznych itp.). Na bieżąco monitoruje osiągane wskaźniki jakości, analizuje błędy, na podstawie czego inicjuje działania korygujące i zapobiegawcze. Sugeruje zmiany technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne mające na celu poprawę procesu produkcyjnego oraz jego optymalizację. Nadzoruje właściwą segregację odpadów, eliminuje zagrożenia związane ze środowiskiem. Ponadto jest odpowiedzialny za terminowe i kompletne wypełnienie dokumentacji produkcyjnej oraz sporządza protokoły i sprawozdania.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów urządzeń do produkcji cukierniczej, koncentratów spożywczych, piekarsko-ciastkarskiej, do przetwórstwa fermentacyjnego, jajczarsko-drobiarskiego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, rybnego, mięsnego, zbożowego, ziemniaczanego, surowców olejarskich oraz w cukrownictwie i innych pracowników w ramach produkcji spożywczej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Zarządza i koordynuje pracą zespołu operatorów maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych oraz innych pracowników w ramach produkcji włókienniczej; odpowiada za realizację planów produkcyjnych wyznaczonych dla podległego zespołu.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności