aplikacja Matura google play app store

Technik cyfrowych procesów graficznych

Przygotowuje materiały do drukowania z wykorzystaniem programów graficznych oraz programów do składu komputerowego; planuje i realizuje cyfrowe procesy przygotowawcze, projektuje i przygotowuje media graficzne do procesu drukowania’ użytkuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych; prowadzi kontrolę jakości procesów i produktów poligraficznych.

Główne zadania:
 • wykonywanie projektów graficznych oraz składu komputerowego ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek;
 • przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania;
 • wykonywanie za pomocą sprzętu komputerowego obróbki materiałów graficznych i tekstu, korekty kolorów, formatowania tekstu i grafiki, rozmieszczenia tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim;
 • określanie przestrzeni barwnej w materiałach graficznych;
 • obsługiwanie różnego rodzaju programów graficznych oraz typowych programów do składu komputerowego;
 • dobieranie procesów i ustalanie parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich;
 • obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
 • sprawdzanie poprawności materiałów graficznych przekazywanych do druku;
 • wykonywanie wydruku próbnego do akceptacji kolorystycznej;
 • obsługiwanie cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących;
 • prowadzenie procesów drukowania, w tym drukowanie cyfrowe
  i wykonywanie wydruków wielkoformatowych;
 • wykonywanie komputerowego łamania tekstu, korygowanie kolorów
  w plikach graficznych i dopasowywanie wymiarów dostarczonych materiałów do projektu publikacji;
 • przygotowywanie prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych;
 • prowadzenie kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych;
 • stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie cyfrowych procesów graficznych; organizowanie i kierowanie pracą małych zespołów pracowniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności