aplikacja Matura google play app store

Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Montuje, uruchamia i obsługuje absorpcyjne lub sprężarkowe urządzenia chłodnicze;
prowadzi bieżącą konserwację urządzeń chłodniczych;
zajmuje się naprawami urządzeń chłodniczych oraz przeprowadza ocenę ich pracy.

Główne zadania:
przygotowywanie części urządzeń chłodniczych do montażu, w tym ustawianie części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach instalacyjnych;
montowanie i instalowanie parowników;
sprężarek napędzanych silnikiem elektrycznym (w przypadku urządzeń sprężarkowych), skraplaczy, termostatów, agregatów oraz izolacji termicznej;
wykonywanie montażu połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych;
sprawdzanie jakości wykonanego montażu urządzeń chłodniczych oraz ocenianie jakości wykonanej naprawy i konserwacji;
wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów urządzeń chłodniczych;
napełnianie instalacji urządzeń chłodniczych czynnikiem chłodniczym;
dokonywanie regulacji i próbnego uruchomienia urządzenia chłodniczego;
instalowanie urządzeń chłodniczych na stanowiskach;
kontrolowanie i nadzorowanie eksploatacji urządzeń chłodniczych;
wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych urządzeń chłodniczych;
określanie przyczyn uszkodzeń urządzeń chłodniczych;
dokonywanie naprawy elementów i zespołów urządzeń chłodniczych;
montowanie urządzenia chłodniczego po naprawie;
ocenianie jakości wykonanej obsługi urządzeń chłodniczych;
ocenianie stanu technicznego elementów urządzeń chłodniczych;
nadzorowanie bieżącej eksploatacji obsługi urządzeń chłodniczych.

Zadania dodatkowe:
projektowanie prostych obiektów mechanicznych oraz sporządzanie dokumentacji konstrukcyjnej urządzeń chłodniczych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności