aplikacja Matura google play app store

Technik dentystyczny

Wykonuje - zgodnie z zaleceniami lekarza stomatologa - laboratoryjne prace z dziedziny stomatologii, takie jak: protezy zębowe, aparaty ortopedyczno-szczękowe, wkłady służące do uzupełniania braków uzębienia, z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi do obróbki metali, tworzyw sztucznych i ceramiki.

Główne zadania:
projektowanie modeli gipsowych protez dolnych i górnych, wymiana uszkodzonych zębów w protezie;
wykonywanie wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki, regulacji zębów i zgryzu (klamry);
obsługiwanie nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej, zgodnie z zasadami bhp (aparaty do topienia metali, wirówki, wiertarki protetyczne różnych typów, szlifierki);
prowadzenie dziennika pracy - zgodnie z instrukcją obowiązującą w przychodni protetycznej - i ewidencji wykonanych zabiegów;
kontrolowanie i ocenianie, przy udziale kierownika pracowni, wykonywanych w laboratoriach prac protetycznych pod kątem ich zgodności z zaleceniami lekarza, stosowanych materiałów, wygody i użyteczności pacjenta;
kontrola i pomoc przy wykonywaniu prac technicznych w pracowni, ocena wykonania technicznego pracy (jakość pracy, dokładność, wygląd estetyczny, koszty);
przekazywanie gotowych prac do lekarzy stomatologów i innych zleceniodawców, zgodnie z obowiązującym w zespole stomatologicznym trybem przekazywania i odbioru prac;
regulacja i dopasowywanie do indywidualnych właściwości poszczególnych protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja;
ewidencja i kontrola czasu pracy oraz użytych do zabiegów materiałów i urządzeń (dokumentacja pracy i materiałowa);
przygotowywanie pacjenta, zgodnie z zasadami psychologii i pedagogiki, do stosowania protez i innych urządzeń uzupełniających i korygujących wady uzębienia oraz dbałości o ich stan;
prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, propagujących zapobieganie wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności