aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 327
Prowadzi eksploatację kotła i turbozespołu energetycznego pracujących w bloku bezpośrednim głównym; dba o ekonomiczną i bezawaryjną pracę bloku w systemie energetycznym.
Określa pozycję statku na akwenach otwartych, rzekach i kanałach w celu jego poprawnej nawigacji;
instaluje i eksploatuje urządzenia radarowe;
określa parametry ruchu statku;
zapobiega zderzeniom statków przez dokonywanie obserwacji na radarach zainstalowanych na statku.
Przygotowuje materiały do produkcji obuwia; opracowuje elementy obuwia, wykonuje operacje montażu cholewek oraz operacje związane z montażem i wykańczaniem obuwia.
Obuwnik miarowy wykonuje obuwie na indywidualne zamówienie oraz naprawia je.
Obuwnik miarowy jest zawodem usługowym. Celem pracy obuwnika miarowego jest wykonanie obuwia na indywidualne zamówienie. Obuwnik miarowy wykonuje pomiary stóp, dopasowuje kształt i wymiary kopyt do kształtu i wymiarów stóp, dokonuje rozkroju materiałów obuwniczych, opracowuje elementy spodowe, formuje cholewki na kopytach oraz łączy cholewki ze spodami obuwia ręcznie lub za pomocą maszyn i urządzeń. Wykonuje naprawy obuwia miarowego.
Obuwnik ortopedyczny wykonuje wkładki i obuwie ortopedyczne na miarę oraz naprawia je.
Głównym celem pracy obuwnika ortopedycznego jest wykonanie wkładek i obuwia ortopedycznego, dopasowanych do kształtów i wymiarów stóp użytkownika spełniających zalecenia lekarskie. Praca w tym zawodzie wiąże się z opanowaniem wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i fizjologii kończyn dolnych, deformacji i dolegliwości stóp, zasad pobierania miary kończyn dolnych oraz projektowania, konstrukcji i technologii różnych typów wkładek i obuwia ortopedycznego, przetwórstwa materiałów obuwniczych, a także obsługi maszyn i urządzeń do wykonywania wkładek i obuwia. Do najważniejszych zadań zawodowych obuwnika ortopedycznego należą: pobieranie miary kończyn dolnych, dopasowywanie kopyt standardowych i modelowanie kopyt zgodnie z pobraną miarą, projektowanie, konstrukcja i wykonywanie wkładek i obuwia ortopedycznego na indywidualne zamówienie oraz naprawianie obuwia ortopedycznego. Wykonywanie zawodu wiąże się z koniecznością współpracy i komunikowania się z klientami, dostawcami materiałów, półfabrykatów, maszyn i urządzeń, z lekarzami i instytucjami państwowymi, np. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Państwową Inspekcją Sanitarną.
Obuwnik przemysłowy wykonuje obuwie ze skóry naturalnej, tworzywa syntetycznego i materiałów tekstylnych.
Obuwnik przemysłowy jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Obuwnik przemysłowy pobiera z magazynu i ocenia materiały do produkcji obuwia, wykonuje rozkrój materiałów obuwniczych, opracowuje i wykonuje elementy spodowe, łączy elementy wierzchu za pomocą szycia, klejenia, zgrzewania, nitowania, ćwiekuje lub formuje cholewki na kopycie, montuje obuwie, wykańcza je, ocenia jakość i pakuje. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych podczas produkcji półfabrykatów i gotowego obuwia oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją produkcyjną. Obuwnik przemysłowy ponadto jest odpowiedzialny za prawidłowe eksploatowanie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń do produkcji obuwia.
Prowadzi badania współczesnych oceanów pod kątem ich cech fizykochemicznych, fizyczno-geograficznych i biologicznych oraz pod kątem ich znaczenia dla życia na Ziemi, z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń dla tego życia.
Odpowiada za czystość kanalizacji; przeprowadza kontrole stanu sieci kanalizacyjnej i jej czystości; przeprowadza czyszczenie i naprawy sieci kanalizacyjnej.
Czyści konstrukcje i elementy stalowe z rdzy, zgorzeliny, brudu i starych pokryć, przygotowując je do malowania lub nakładania pokryć antykorozyjnych, izolacyjnych itp., stosując narzędzia proste, jak: szczotki, skrobaki, przecinaki, dłuta i papier ścierny, oraz maszyny, jak: piaskownice, śrutownice, wiertarki i szlifierki z wałkiem giętkim lub bez niego, młotki pneumatyczne, palniki gazowe, oczyszczarki hydrodynamiczne, jak również środki chemiczne.
Dokonuje odczytów liczników zużycia elektryczności, energii cieplnej, gazu i wody lub innych mediów.
Wykonuje prace związane z odlewaniem półfabrykatów ceramicznych o dużym stopniu trudności wykonania, skomplikowanych kształtach i konstrukcji, odlewaniem galanterii figuralnej i jej retuszowaniem, formowaniem wyrobów metodą lanoformową.
Wykonuje prace związane z odlewaniem wyrobów z materiałów polimerowych, często o dużym stopniu trudności wykonania, skomplikowanych kształtach i konstrukcji.
Wykonuje zadania związane z odprawą pociągów pod względem handlowym, tj. sprawdzaniem dokumentów przewozowych, ustalaniem taryf i należności, zgodnie z przepisami o odprawie przesyłek towarowych, oraz związane z gospodarką wagonami towarowymi.
Sprawuje funkcje kierownika statkowej służby elektrycznej w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej statkowych urządzeń elektrycznych przez ich konserwację, naprawy i nadzór nad obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz instrukcjami armatora.
Sprawuje funkcję kierowniczą w dziale maszynowym statku morskiego, organizuje i nadzoruje pracę załogi maszynowej, w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej silnika głównego i urządzeń pomocniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i dobrą praktyką morską.
Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.
Odpowiada za kontrolę statków zgodnie z procedurami portowymi;
zajmuje się monitorowaniem ruchu statków w porcie i na redzie;
wydaje zezwolenia na ruch w porcie oraz wejście lub wyjście statku z portu.
Oficer zawodowy sprawuje funkcję dowódczą, przywódczą i menedżerską na stanowiskach służbowych we wszystkich jednostkach wojskowych w ramach Sił Zbrojnych RP oraz jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej (w kraju i poza granicami państwa) zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym od porucznika, do stopnia generała (admirała) oraz zaszeregowaniem dla stanowiska służbowego, na które został wyznaczony.
Uprawia i pielęgnuje rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; zajmuje się konserwacją zieleni oraz porządkuje i sprząta teren otaczający zieleń; produkuje owoce, rośliny jadalne, rośliny ozdobne, grzyby jadalne, sadzonki, rośliny zielarskie itp.; przygotowuje glebę, przeprowadza zabiegi uprawowe takie jak orka, bronowanie i kultywatorowanie itp.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych – uprawia grzyby jadalne w pomieszczeniach na różnych podłożach.
Ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy jest uprawa grzybów jadalnych (pieczarek, boczniaków, shiitake lub innych) na sprzedaż na rynkach produktów świeżych i do przetwórstwa. Zadaniem ogrodnika – uprawa grzybów jadalnych jest przygotowanie pomieszczenia do założenia uprawy, przyjęcie i ocena dostarczonych przez producenta podłoży i okrywy stosowanych w uprawie grzybów, a następnie założenie uprawy. Po założeniu uprawy ogrodnik wykonuje zabiegi pielęgnacyjne związane z prawidłowym rozwojem grzybów jadalnych. Identyfikuje i zwalcza choroby i szkodniki występujące w uprawie grzybów jadalnych. Podczas całego okresu uprawowego monitoruje procesy technologiczne, steruje mikroklimatem w pomieszczeniach uprawowych, nawadnia uprawy. Prowadzi zbiór grzybów jadalnych, przechowuje je w chłodniach, a następnie przygotowuje do sprzedaży.
Prowadzi produkcję roślin ozdobnych w gruncie, pod szkłem i folią z przeznaczeniem na zbyt.
Prowadzi uprawy roślin warzywnych w gruncie z przeznaczeniem na sprzedaż do bezpośredniej konsumpcji lub do przerobu na przetwory warzywne; stosuje odpowiednią uprawę gleby i dobiera właściwe odmiany warzyw i materiały eksploatacyjne do ich uprawy oraz narzędzia i maszyny rolnicze.
Prowadzi produkcję warzyw i kwiatów w inspektach, szklarniach i tunelach foliowych.
Prowadzi produkcję nasion ogrodniczych przeznaczonych do obrotu towarowego (zgodnie z obowiązującą ustawą o nasiennictwie), posługując się maszynami i narzędziami do uprawy, zbioru i czyszczenia nasion.
Prowadzi produkcję drzewek i krzewów owocowych lub materiału szkółkarskiego ozdobnego.
Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.
Ogrodnik terenów zieleni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest założenie terenów zieleni i ich pielęgnacja. Ogrodnik terenów zieleni zajmuje się zakładaniem i pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew i krzewów. Przygotowuje teren, sadzi, przycina, nawozi, podlewa i przesadza rośliny, kosi i pielęgnuje trawniki, wykonuje zabiegi z zakresu ochrony roślin. Ogrodnik terenów zieleni wykonuje prace zgodnie z dokumentacją, wymaganiami i oczekiwaniami klienta, poleceniami pracowników nadzoru oraz zasadami sztuki ogrodniczej.
Prowadzi obsługę agregatów pompowych stacji pomp celem zagwarantowania ich nieprzerwanej i ekonomicznej pracy, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej, używając w miarę potrzeby przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Prowadzi procesy różnych rodzajów obróbki cieplno-chemicznej wyrobów w różnych typach pieców grzewczych do obróbki cieplnej, na agregatach do hartowania powierzchniowego, obróbek jonowych itp.; ocenia stan techniczny urządzeń, dokonuje pomiarów twardości obrobionych cieplnie wyrobów, pobiera próby kontrolne i określa wady wyrobów.
Obsługuje agregaty natryskowe do wytwarzania powłok wykańczalniczych w procesie produkcji skór; przygotowuje roztwory, apretury oraz skóry do natrysku; rozprowadza ciekłe apretury używając emulsji i suspensji oraz roztworów polimerowych, takich jak: poliuterany, poliakrylany, poliestry lub ich mieszaniny, zawierające barwniki, pigmenty, stabilizatory i środki powierzchniowo czynne.
Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych obsługuje instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów toksycznych.
Zawód operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest zawodem o charakterze przetwórczym. Celem pracy operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest przetwarzanie odpadów toksycznych w odpady nietoksyczne lub substancje bądź materiały nadające się do dalszego wykorzystania przemysłowego. Podstawowym zadaniem operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest obsługa instalacji przetwarzającej odpady według instrukcji prowadzenia procesu. Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest odpowiedzialny za właściwe zasilanie instalacji surowcami (w tym odpadami), nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu oraz za jego zakończenie (jedynie w przypadku procesów okresowych).
Operator aplikacji komputerowych obsługuje programy użytkowe i raportuje błędy w ich funkcjonowaniu.
Operator aplikacji komputerowych obsługuje użytkowe oprogramowanie zgodnie z profilem stanowiska w firmach usługowych, produkcyjnych i instytucjach publicznych, w celu zapewnienia bieżącej obsługi firmy lub jej klientów. Rozumie zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. Zna podstawy funkcjonowania systemu operacyjnego komputera. Potrafi komunikować się z przełożonymi i współpracownikami w zakresie wymiany informacji i rozwiązywania podstawowych problemów. Śledzi rozwój obsługiwanych aplikacji. Specyfikacja zawodu determinuje konieczność stosowania zasad zachowania poufności.
Obsługuje automatyczny ciąg procesu formowania, układania i transportowania półfabrykatów wapienno-piaskowych lub automatyczny ciąg maszyn przeróbczych i formowania półfabrykatów ceramiki budowlanej z automatycznymi urządzeniami załadowczo-wyładowczymi.
Obsługuje automaty do formowania opakowań szklanych o różnych wymiarach i kształtach, szkła gospodarczego i technicznego metodami prasowania, wytłaczania i wydmuchiwania.
Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych na określonym odcinku automatycznej linii obróbki skrawaniem, składającym się z kilku różnych maszyn i urządzeń wykonujących kolejne operacje; uruchamia i wyłącza maszyny i urządzenia, dokonuje bieżących regulacji, wymienia narzędzia skrawające, informuje o nieprawidłowościach w pracy nadzorowanych maszyn i urządzeń.
Przeprowadza badania z wykorzystaniem aparatury defektoskopowej;
odpowiada za jakość i rzetelność wykonywanych badań zgodnie z ustalonym planem badań oraz normami i procedurami;
utrzymuje czystość aparatury defektoskopowej, zapewnia jej pełną sprawność techniczną oraz przeprowadza jej konserwację.
Odpowiada za przyłączanie urządzenia dostępowego sieci bezprzewodowej;
zajmuje się zabezpieczeniem sieci w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług sieci przez osoby nieuprawnione;
zapewnia zapis i przechowywanie danych dotyczących faktu podłączenia oraz rozłączenia klienta sieci bezprzewodowej.
Zajmuje się wykonywaniem komputerowych rysunków 2D i 3D; realizuje zadania zawodowe związane z tworzeniem lub nanoszeniem zmian w modelach i rysunkach technicznych w zależności od potrzeb w tym zakresie; odpowiada za aktualizację i testowanie nowych narzędzi CAD.
Utrzymuje w sprawności, konserwuje i naprawia urządzenia centrali telefonicznej w celu zapewnienia ciągłość pracy i utrzymania wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych; pośredniczy w przekazywaniu informacji w wewnętrznej sieci radiotelefonicznej typu dyspozytorskiego.
Obsługuje ciągniki specjalistyczne do zrywki podwieszanej - skidery oraz uniwersalne ciągniki z doczepianymi specjalistycznymi urządzeniami zrywkowymi służące do zrywki całych drzew, strzał lub dłużyc i ich mygłowania, mogących pracować w bardzo trudnych warunkach terenowych.
Odpowiada za przygotowanie materiałów do druku;
zajmuje się tworzeniem od podstaw wybranych projektów graficznych lub przeformatowywaniem i dostosowaniem gotowych projektów do potrzeb wizualizacji;
nadzoruje produkcję i kontroluje jakość materiałów odbieranych z drukarni.
Współpracuje z dziennikarzem-realizatorem i operatorem obrazu w opracowywaniu założeń artystycznych, technicznych i charakteru wykonywanych zadań; realizuje warstwę dźwiękową zadań zdjęciowych według uzgodnień z operatorem obrazu; kompletuje pod względem ilościowym i rodzajowym osprzęt niezbędny do wykonania powierzonego zadania zdjęciowego.
Obsługuje dźwignice linowe (linotorowe) w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych; wydobywa z wyrobisk wgłębnych wózki (koleby) z urobkiem i dostarcza puste pod załadunek, dostarcza na przodek niezbędne narzędzia, urządzenia i materiały; transportuje kruszywo w obrębie zakładu przetwórczego; obsługuje również dźwignice linowe na placach budowy o dużej różnicy poziomów w terenie, np. przy budowie zapór wodnych w terenie górzystym, dostarcza materiały budowlane: beton, stal zbrojeniową, deski, narzędzia i urządzenia, a odbiera ewentualnie urobek.
Odpowiada za prawidłowe wprowadzanie, przetwarzanie, przechowywanie i edytowanie tekstów z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu;
obsługuje sprzęt komputerowy i eksploatuje oprogramowanie komputerowe w zakresie edytowania tekstu oraz innych danych.
Wykonuje składy w postaci diapozytywów lub negatywów (nadających się do bezpośredniego kopiowania na uczuloną formę drukową): pojedynczych wierszy, tytułów, napisów do prac kartograficznych, reklam, etykiet, ogłoszeń, akcydensów, gazet, książek itp., dla wszystkich technik drukowania, sposobem fotograficznym za pomocą specjalnych maszyn i urządzeń do fotoskładu (ręcznych, automatycznych, komputerowych).
Wykonuje kalandrowanie papierów i tektur powlekanych albo niepowlekanych w celu nadania im odpowiedniej gładkości lub połysku, np. papierom kolorowym (kalander frykcyjny), albo wytłaczania papieru (kalander wytłaczający) bądź też w celu nadania innych, zamierzonych właściwości powierzchni papieru i jego strukturze.
Wykonuje zdjęcia filmowe zgodnie ze scenopisem lub dyspozycjami realizatora programu; ustala z reżyserem bądź realizatorem programu w trakcie prób kamerowych kompozycję kadru i ruch kamery; współdziała z asystentem reżysera nadzorując jednocześnie pracę asystenta operatora kamery.
Odpowiada za zarządzanie komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem i wydajnością tego sprzętu;
zajmuje się także modernizacją, konfiguracją oraz rekonfiguracją komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania.
Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację koparki;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
prowadzi prace załadunkowe i rozładunkowe oraz uczestniczy w przygotowaniu terenu do pracy obsługiwanego sprzętu.
Operator koparko-ładowarki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze związane z budownictwem i górnictwem za pomocą koparko-ładowarki.
Operator koparko-ładowarki jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy operatora jest wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania. Operator wykonuje również pomocnicze prace przeładunkowe i transportowe, a także prace porządkowe. Kontroluje stan techniczny oraz odpowiada za prawidłową i bezpieczną eksploatację koparko-ładowarki. Miejscem pracy operatora koparko-ładowarki najczęściej jest: teren budowy, teren burzenia i rozbiórki budynków, żwirownie, piaskownie, rowy melioracyjne.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności