aplikacja Matura google play app store

Technik elektroniki medycznej

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Uczestniczy i współdziała w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w trakcie badań i zabiegów oraz przygotowuje i kontroluje sprawność techniczną elektronicznych urządzeń medycznych przed, w trakcie zabiegów i badań i po wykonanej pracy.

Główne zadania:
określanie punktów przyłożeń elektrod i czujników podczas badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
przygotowywanie do pracy i kontrolowanie sprawności technicznej aparatury specjalistycznej w czasie zabiegów i badań;
ocenianie i interpretowanie pod względem technicznym wyników pomiarów medycznych i bioelektrycznych w trakcie badań i zabiegów;
wykonywanie naprawy aparatury i konserwacji sprzętu medycznego;
wykonywanie badań i pomiarów aparatury medycznej w celu określenia jej sprawności po naprawie;
prowadzenie specyfikacji metryk i dokumentacji eksploatacyjnej aparatury medycznej;
określanie warunków wyposażenia pracowni i gabinetów w aparaturę i sprzęt elektromedyczny;
ocenianie stanu technicznego i warunków eksploatacji aparatury medycznej;
planowanie przeglądów aparatury medycznej;
przeprowadzanie kasacji aparatury medycznej według obowiązujących zasad prawnych;
prowadzenie instruktażu obsługi aparatury medycznej.

Zadania dodatkowe:
dokonywanie okresowej legalizacji urządzeń elektroniki medycznej; dokonywanie zakupów (wspólnie z lekarzami specjalistami) urządzeń elektroniki medycznej; nadzorowanie pracy urządzeń elektroniki medycznej w trakcie wykonywania zabiegów w salach operacyjnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności