aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 10
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) planuje, organizuje, koordynuje i nadzoruje imprezy rozrywkowe.
Organizator imprez rozrywkowych (organizator eventów) jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest częściowe lub kompleksowe zorganizowanie imprezy rozrywkowej. Organizator imprez rozrywkowych zna branżowy rynek usług oraz aktualne trendy. Działa w imieniu i na zlecenie klienta. Poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz celów określa indywidualne potrzeby zleceniodawcy. Tworzy koncepcję imprezy rozrywkowej, układa jej scenariusz, opracowuje harmonogram prac z nią związanych, a także odpowiada za koordynację i nadzór jej prawidłowego przebiegu. Doradza klientowi wybór atrakcji oraz rzetelnych i sprawdzonych podwykonawców, z którymi ustala i negocjuje zakres i koszt usług, warunki techniczne, warunki współpracy. Rezerwuje miejsce imprezy oraz podpisuje umowy niezbędne do realizacji imprezy. Bierze pełną odpowiedzialność za organizację i realizację imprezy rozrywkowej (eventu), a tym samym za działania podwykonawców i/lub zespołu pracowników wyznaczonych do realizacji poszczególnych zadań. Zapewnia organizację i przeprowadzenie imprezy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności związanych z organizacją.
Organizator imprez sportowych przygotowuje i realizuje imprezy sportowe i wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynuje ich przebieg.
Organizator imprez sportowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy związanej ze współzawodnictwem sportowym lub imprezy popularyzującej kulturę fizyczną. Efektem pracy są zorganizowane przez niego zawody i turnieje sportowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. Jego zadaniem jest wskazanie odpowiedniego stadionu, budynku lub miejsca w plenerze oraz przygotowanie miejsca imprezy, uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem, opracowanie regulaminu i scenariusza imprezy. Organizator imprez sportowych współpracuje z instytucjami, organizacjami i fundacjami promującymi sport. Zatrudnia, nadzoruje i koordynuje pracę osób przydzielonych do realizacji wyznaczonych zadań. Promuje imprezę oraz pozyskuje sponsorów. Do jego obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
Organizator imprez ślubnych planuje, organizuje i koordynuje uroczystości ślubne i weselne.
Organizator imprez ślubnych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest częściowe lub kompleksowe zorganizowanie uroczystości ślubnej i weselnej, jak również indywidualne doradztwo w tym zakresie. Organizator imprez ślubnych jest osobą doskonale znającą rynek usług i trendy w branży ślubnej. Działa w imieniu i na zlecenie pary młodej. Poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz możliwości finansowych określa indywidualne potrzeby klientów oraz doradza w zakresie stylu uroczystości, jej lokalizacji, atrakcji artystycznych, dekoracji itp. Układa scenariusz ślubu i wesela, opracowuje harmonogram prac, a także czuwa nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości. Posiada rozbudowaną bazę zweryfikowanych usługodawców, z którymi w imieniu pary młodej negocjuje warunki zleceń i umów; dokumenty podpisuje klient lub organizator w jego imieniu. Uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności związanych z organizacją uroczystości w zakresie uzgodnionym z parą młodą. W jego pracy niezbędne jest stosowanie zasad etykiety oraz znajomość regionalnych i narodowych tradycji ślubnych. Zawód może być wykonywany zarówno na terenie całej Polski, jak i poza granicami kraju.
Organizuje zaprojektowanie i utworzenie strony www. w internecie z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych, zawierającej szczegółowe informacje o oferowanych do sprzedaży towarach i usługach; rozpoznaje rynek pod względem oczekiwań klientów zainteresowanych zakupami przez Internet; udziela informacji klientom o towarach i usługach oraz o warunkach i formach sprzedaży; obsługuje klientów poprzez: przyjmowanie zamówień, przygotowanie zamówionego towaru w celu dostarczenia go do klienta, wystawienie faktury za towar, zorganizowanie niezwłocznego dostarczenia towaru do klienta, rozliczenie dokonanej transakcji.
W przedsiębiorstwie transportu drogowego, wykonującym krajowe lub międzynarodowe przewozy drogowe osób lub rzeczy; tworzy strukturę organizacyjną i plan zatrudnienia; ustala plany i strategię działania przedsiębiorstwa; ocenia efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego sytuację finansową; określa taryfy i cenniki w przewozach regularnych w krajowym transporcie drogowym osób; prowadzi marketing, reklamę i negocjacje handlowe.
Zaprowadza ład i porządek w domu klienta;
organizuje przestrzeń domową;
doradza w jaki sposób pozbyć się niepotrzebnych rzeczy i na nowo urządzić mieszkanie, przeprowadzić remont, rozmieścić meble, urządzenia i przedmioty w domu klienta;
wspólnie z klientem dokonuje segregacji niepotrzebnych przedmiotów, ubrań, książek, płyt i dokumentów;
kształtuje nowe nawyki utrzymywania mieszania w porządku i lepszej organizacji przestrzeni mieszkalnej przez samych klientów.
Na zlecenie firm i osób prywatnych przygotowuje różnego rodzaju przyjęcia i imprezy, w obiektach zamkniętych i w plenerze; dobiera menu, zapewnia obsługę kucharską i kelnerską, wynajem mebli bankietowych, mebli i sprzętu ogrodowego, oświetlenia i nagłośnienia przyjęć i imprez.
Organizator usług konferencyjnych planuje, organizuje i koordynuje konferencje, kongresy i zjazdy.
Organizator usług konferencyjnych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy organizatora usług konferencyjnych jest organizacja konferencji, seminariów, kongresów, zjazdów, spotkań firmowych. Organizator usług konferencyjnych przyjmuje zlecenie od klienta (zewnętrznego lub wewnętrznego), na podstawie którego planuje podstawowe zadania, koszty, czas i zasoby potrzebne do realizacji przedsięwzięcia, zachowując przy tym zasady racjonalnego gospodarowania. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie procedur wewnętrznych firmy i przepisów BHP oraz ochrony ppoż. Organizator usług konferencyjnych odpowiedzialny jest za przygotowanie zaplecza konferencyjnego, takiego jak: sala i wyposażenie sali, sprzęt do prezentacji, zaplecze socjalne, bufet kawowy i wyżywienie. Koordynuje i nadzoruje właściwy przebieg konferencji, bezpieczeństwo i wygodę uczestników. Do jego zadań należy przekazywanie informacji dotyczących organizacji konferencji uczestnikom i prelegentom, działania promocyjne, nadzorowanie konferencji, organizowanie pracy swojej i zespołu oraz zestawienie kosztów i przychodów konferencji.
Zawiera i wykonuje zlecenia na sprzedaż usług i akcesoriów pogrzebowych na podstawie umów, porozumień i innych ustalonych z kooperantami form, zgodnie z obowiązującymi przepisami i cennikami; podejmuje własne i uczestniczy w innych działaniach na rzecz pozyskiwania klientów i ich obsługi w ramach działalności przedsiębiorstwa; zwalnia osoby zgłaszające zgon od wszelkich związanych z pogrzebem czynności, jeśli załatwienie żądanych usług leży w możliwości przedsiębiorstwa.
Pozyskuje zlecenia indywidualne i zbiorowe na sprzedaż biletów na imprezy i widowiska: artystyczne, rozrywkowe, sportowe, festiwalowe, handlowe itp., oferowane przez przedsiębiorstwa i agencje; prezentuje i promuje imprezy i widowiska; pośredniczy w sprzedaży biletów; zapewnia pełne wykorzystanie miejsc na widowni.

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności