aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 40
Waży ładunki i towary; wystawia dokumenty związane z ważonym towarem; przygotowuje raporty związane z ważonym towarem.
W ramach państwowego nadzoru weterynaryjnego, pod nadzorem głównego lekarza weterynarii kraju, kontroluje warunki sanitarne i weterynaryjne produkcji, przetwarzania oraz składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach i zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach drobiarskich, zakładach przetwórstwa rybnego, oborach, zlewniach mleka i zakładach mleczarskich, zakładach badania i przetwarzania dziczyzny, chłodniach składowych.
Dokonuje obróbki poubojowej tusz i rozbioru na elementy zasadnicze z odkostnieniem; dzieli surowiec do produkcji wędlin; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny, wędzonki i wyroby wędliniarskie głównie z mięsa wieprzowego, wołowego i drobiowego według receptur określonych normami, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń wędliniarskich.
Wykonuje otwory wiertnicze służące do poszukiwania i eksploatacji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców mineralnych, wód podziemnych (słodkich mineralnych i geotermalnych), surowców stałych, itp.; wykonuje otwory eksploatacyjne i przewierty otworów geotermalnych, studni wierconych oraz prace pomocnicze przy badaniach hydrogeologicznych i geologiczno- inżynierskich (wiercenia inżynieryjne i odwadniające, szyby kopalniane, otwory strzelnicze w kopalniach węgla oraz tunele i przejścia rurociągami pod przeszkodami terenowymi, itp.).
Drąży otwory wiertnicze w powierzchni ziemi w celu instalacji pomp głębinowych do czerpania czystej, zimnej wody;
obsługuje urządzenia wiertnicze przestrzegając przepisów prawa dotyczących wykonywania prac i zabiegów wiertniczych.
Obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w należytym stanie technicznym różne odmiany stacjonarnych i ręcznych wiertarek służących do wiercenia i pogłębiania gniazd i otworów w drewnie i różnych rodzajach tworzyw drzewnych.
Obsługuje wiertarki różnych typów; dobiera i stosuje optymalne parametry skrawania, mocuje obrabiane przedmioty, wierci otwory w elementach wykonanych z różnych materiałów wiertłami zwykłymi i specjalnymi.
Windykator odzyskuje przeterminowane należności na zlecenie wierzyciela.
Windykator jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy windykatora jest odzyskiwanie zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych w jak najkrótszym czasie w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Do podstawowych zadań zawodowych windykatora należy monitowanie telefoniczne, listowne lub osobiste dłużnika, windykacja polubowna (bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem co do sposobu spłaty) oraz nadzorowanie harmonogramu spłat wierzytelności. W przypadku braku realizacji ustaleń windykator podejmuje działania mające na celu zastosowanie środka egzekucji komorniczej na podstawie posiadanego upoważnienia od wierzyciela. Obszarem prowadzonej działalności jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.
Witrażownik projektuje i wykonuje witraże wycinając i łącząc elementy szklane.
Praca witrażownika polega na tworzeniu ornamentów oraz innych kompozycji z barwionych elementów szklanych oraz szkła bezbarwnego, które łączone są dwuteownikami ołowianymi lub taśmą miedzianą. Witrażownik wykonuje projekt witraża z uwzględnieniem kolorystyki, opracowania malarskiego i podziału na szklane elementy. Z projektu przenosi rysunek podziału szkieł na karton, który rozcina na szablony, według których następnie wycina szklane elementy. Naniesione na szkło farby szkliwne (jeśli to wynika z projektu) wypala się w piecu w wysokich temperaturach, uzyskując pełnię efektów malarskich. Witrażownik łączy szklane elementy dwuteownikami ołowianymi, które lutuje punktowo lub cynuje w całości oraz uszczelnia masą z kitu szklarskiego. Inną metodą tworzenia witraża jest szlifowanie krawędzi szkieł wyciętych według szablonów, owijanie ich samoprzylepną taśmą miedzianą, zestawianie w zaplanowaną kompozycję i cynowanie z obu stron taśmy, która tworzy wąskie, sztywne i szczelne połączenie. W celu uzyskania ciemnego odcienia połączeń pokrywa je patyną. Gotowe kwatery witrażownik montuje w miejscu przeznaczenia. Witrażownictwo jest jedną z dziedzin rzemiosła artystycznego. Zawód ten wykonują rzemieślnicy i artyści-plastycy.
Kreuje trwały, całościowy wizerunek klienta bądź dokonuje jego zmiany w odniesieniu do zajmowanej przez niego pozycji społecznej, aspiracji zawodowych i osobistych oraz sytuacji życiowej; doradza styl i kolorystykę ubrań, fryzurę, makijaż; przygotowuje zespół modelek do pokazów mody, sesji zdjęciowej; prezentuje w mediach sposoby kształtowania nowego wizerunku i stylu.
Wykonuje prace związane z gromadzeniem i analizą informacji o stanie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz o poziomie opieki w placówkach oświatowych, udziela pomocy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Prowadzi i organizuje działalność sklepu; obsługuje klientów i sprzedaje asortyment sklepu; zamawia asortyment, przyjmuje dostawy i nadaje zwroty towaru; wykonuje rozliczenia finansowe z dostawcami i pracownikami; dba o wizerunek sklepu i prawidłową ekspozycję towaru; planuje i realizuje działania promocyjne i marketingowe.
Właściciel małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne klientom.
Właściciel małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest obsługa turystów i innych klientów w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych lub/i towarzyszących. Wykonuje lub nadzoruje wykonywanie zadań, na które składają się prace w recepcji, kuchni, jadalni, pokojach gościnnych oraz przyrządzanie i serwowanie posiłków. Nadzoruje stan techniczny budynku i jego otoczenia, prowadzi lub zleca prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług. Zarządza finansami oraz zatrudnionymi pracownikami. Przygotowuje i wdraża strategię marketingową. Organizuje stanowisko pracy swoje i zatrudnionych pracowników oraz decyduje o głównych działaniach na terenie firmy. Jego obowiązkiem jest zapewnienie gościom i pracownikom bezpieczeństwa oraz właściwego poziomu świadczonych usług.
Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.
Odpowiada za transport drewna z miejsca zrywki do miejsca odbioru przez inny środek transportu lub do miejsca składowania.
Przemieszcza przy użyciu zaprzęgów konnych pozyskane przez drwali sortymenty drewna do miejsc składowania lub załadunku na środki transportu zewnętrznego.
Odpowiada za powierzone mienie, utrzymanie porządku i czystości w placówce przeprowadzając bieżące i okresowe sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń i wyznaczonego terenu.
Wypowiada się na tematy dotyczące przeszłych i przyszłych wydarzeń przy zastosowaniu różnych form wróżenia, takich jak na przykład: karty (zwłaszcza tarot), kabała, I-cing, chiromancja (wróżenie z ręki), katoptromancja i krystalomancja (wróżenie m.in. za pomocą zwierciadła lub kryształu).
Wulkanizator naprawia opony, dętki i inne elementy gumowe metodą wulkanizacji.
Wulkanizator jest zawodem o charakterze usługowym. Zajmuje się naprawą, w tym regeneracją i konserwacją, opon i dętek oraz innych elementów gumowych. Przeważająca część usług wulkanizacyjnych związana jest z wyrobami przemysłu oponiarskiego. Dlatego od wulkanizatora wymaga się znajomości zagadnień z zakresu mechaniki pojazdowej. Do głównych zadań wulkanizatora należy weryfikacja elementów gumowych, ustalenie przyczyny uszkodzenia i określenie metody oraz technologii naprawy. Wulkanizator demontuje element, po przygotowaniu wykonuje naprawę lub bieżnikowanie metodą wulkanizacji oraz ocenia jakość wykonanych prac. Dobiera materiały używane podczas wykonywania usługi oraz monitoruje parametry procesu wulkanizacji, takie jak temperatura i czas. W małych i średnich zakładach wulkanizacyjnych ustala również koszt i zakres pracy z klientem.
Prowadzi proces wulkanizacji taśm przenośnikowych na poziomach roboczych i zamontowanych na maszynach górniczych, w ramach napraw bieżących i remontów, przy pomocy przewoźnych (na odkrywce) lub stacjonarnych (w hali) pras wulkanizacyjnych, przestrzegając przepisów bhp i ppoż.
Zaopatruje automaty sprzedające w produkty i wybiera z nich lub z parkometrów i innych pojemników monety (żetony).
Wychowawca małego dziecka pielęgnuje, wychowuje, edukuje oraz zapewnia warunki do wszechstronnego rozwoju małych dzieci.
Wychowawca małego dziecka sprawuje opiekę wychowawczo-edukacyjną, dba o bezpieczeństwo, pielęgnuje oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem fizycznym, emocjonalnym, intelektualnym i społecznym powierzonych dzieci. Stymuluje i wspomaga rozwój małego dziecka, tworząc mu warunki do samodzielności, kształtowania autonomii, czyli nabywania umiejętności dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, tworzenia relacji wymiany i wzajemności z innymi (dzieckodziecko; dzieckodorosły). Wykorzystuje różnorodne formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej. Komunikuje się z rodzicami/opiekunami w celu stworzenia jak najlepszych warunków do prawidłowego funkcjonowania małego dziecka. Prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cechuje go refleksyjność wobec wykonywanych przez siebie czynności. Posiada wiadomości z zakresu rozwoju psychomotorycznego, emocjonalnego i społecznego dziecka. Posiada umiejętności w zakresie pielęgnowania, wychowywania małego dziecka poprzez organizowanie warunków do swobodnie podejmowanej przez nie aktywności. Potrafi budować atmosferę szacunku, zaufania, bezpieczeństwa i respektowania indywidualnego rytmu życia dziecka. Wykonuje pracę w placówce opieki zbiorowej lub w systemie opieki indywidualnej. Przestrzega praw dziecka. Przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej.
Jako pracownik cywilny jednostek organizacyjnych Służby Więziennej planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.
Organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę nad grupą dzieci lub młodzieży w placówkach oświatowych, wsparcia dziennego, wychowawczych i opiekuńczych oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej: internatach, świetlicach, klubach i ośrodkach i ogniskach wychowawczych, pogotowiach opiekuńczych oraz pracy podwórkowej;
zapewnia pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
współpracuje z rodzicami, opiekunami, instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju oraz pomocy w trudnych sytuacjach.
Zajmuje się wydawaniem materiałów z magazynu lub składu na podstawie dokumentów przewozowych, handlowych lub wewnętrznych.
Obsługuje bufet / stanowisko do wydawania posiłków przygotowując i/lub wydając posiłki klientom; dba o porządek i czystość w miejscu pracy; doradza w zakresie wyboru napojów i potraw; sprzedaje asortyment bufetu i dokonuje rozliczeń z klientami.
Zajmuje się wydawaniem środków strzałowych i sprzętu strzałowego ze składu materiałów wybuchowych; odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa przy przyjmowaniu i wydawaniu materiałów wybuchowych; ewidencjonuje przyjęcia i wydawanie środków i sprzętu zgodnie z przyjętymi zasadami postępowania w tym zakresie.
Wydobywa metodą odkrywkową oraz z dna rzeki kruszywa, żwir, piasek i glinę; obsługuje koparki wielonaczyniowe, taśmociągi, zwałowarki, maszyny do odwadniania powierzchniowego; ładuje i transportuje urobek; dokonuje drobnych napraw i konserwacji sprzętu.
Organizuje i prowadzi różne formy szkolenia i doskonalenia na kursach różnych grup zawodowych, uczestniczy w koordynowaniu działań w zakresie przygotowania, opiniowania i udostępniania słuchaczom materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych.
Obsługuje różnego typu piece: obrotowe, szybowe niezmechanizowane, zmechanizowane, tunelowe, kręgowe, okresowe, muflowe przy prażeniu-paleniu surowców ogniotrwałych, spiekaniu szlamów, wypalaniu wyrobów ogniotrwałych oraz obsługuje urządzenia towarzyszące: obciągi materiałów prażonych, kruszarki, przesiewacze.
Obsługuje piece okresowe, pasażowe oraz tunelowe do wypalania półfabrykatów ceramicznych bez szkliwa i ze szkliwem oraz piece muflowe i elektryczne piece tunelowe do wypalania na wyrobach różnego rodzaju dekoracji.
Wyprawiacz skór futerkowych konserwuje, magazynuje, garbuje, barwi i uszlachetnia skóry futerkowe.
Wyprawiacz skór futerkowych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy wyprawiacza skór futerkowych jest otrzymanie skóry wyprawionej (gotowej) z włosem. Wyprawiacz skór futerkowych konserwuje, magazynuje skóry surowe, rozmacza, pikluje, garbuje i wykańcza oraz uszlachetnia okrywę włosową i tkankę skórną. Kontroluje procesy wyprawiania, sortuje skóry surowe i wyprawione zgodnie z ich przeznaczeniem. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w futrzarstwie. Stosuje odpowiednie technologie wyprawy skór futerkowych oraz wykonuje kontrolę międzyoperacyjną. Odpowiedzialny jest za prawidłowe eksploatowanie i użytkowanie maszyn i urządzeń. Kontroluje urządzenia sterownicze nadzorujące procesy technologiczne wyprawiania i uszlachetniania skór futerkowych.
Prowadzi wszelkie prace związane z przygotowywaniem materiałów wsadowych oraz prace załadowcze; prowadzi proces wytopu; konserwuje piece i urządzenia do topienia metali nieżelaznych w piecach szybowych, wahadłowych, obrotowych, zawiesinowych, tyglowych, indukcyjnych.
Prowadzi proces wytapiania lub przetapiania stali, spustu surówki z wielkiego pieca, wytapiania żelazostopów; przygotowuje wsad, materiały pomocnicze i dodatki stopowe; otwiera, zatyka oraz konserwuje otwór spustowy; wykonuje naprawy pospustowe; naprawia i wymienia koryta, rynny surówkowe i żużlowe; ocenia jakość surówki oraz prawidłową pracę pieca; dba o bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie przewiercania i przebijania otworu spustowego.
Wykonuje ręcznie lub za pomocą urządzeń mechanicznych różnego rodzaju i kształtu abażury.
Wykonuje maszynowo lub ręcznie artykuły galanteryjne do użytku osobistego i domowego, dobiera surowce w zależności od przeznaczenia i zastosowania wyrabianych artykułów.
Wytwórca sztucznych kwiatów wykonuje ręcznie lub maszynowo sztuczne kwiaty i rośliny z różnych materiałów oraz układa je w gotowe kompozycje.
Wytwórca sztucznych kwiatów jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy wytwórcy kwiatów jest wykonanie kwiatów bądź roślin z różnego rodzaju materiałów sztucznych lub tkanin, łączenie i tworzenie gotowych kompozycji zarówno z półproduktów, jak i wytwarzanie ich od podstaw. Wytwórca sztucznych kwiatów samodzielnie przygotowuje sztuczne kwiaty, tworząc je od podstaw lub wykorzystuje gotowe elementy, które łączy w dowolny sposób, poprzez zszywanie, klejenie i szycie, dbając o estetykę, precyzję i wysoką jakość produktu.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywania zadań publicznych przez kierowaną jednostkę administracji państwowej lub jej część.
Reprezentuje i działa w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej wobec kraju przyjmującego; kieruje jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład ambasady / przedstawicielstwa dyplomatycznego; planuje, organizuje, nadzoruje, kontroluje i ocenia działalność podległych pracowników placówki dyplomatycznej; wykonuje zadania zgodnie z prawodawstwem i polityką ustanowionymi przez właściwe organy administracji publicznej i organy ustawodawcze; zastępuje ambasadora podczas jego nieobecności w placówce dyplomatycznej.
Odpowiada za profesjonalne, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez kierowaną jednostkę samorządu terytorialnego lub jej część.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności