aplikacja Matura google play app store

Technik elektryk samochodowy

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się montażem zespołów i podzespołów elektrycznych w pojazdach samochodowych;
diagnozuje i usuwa usterki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych.

Główne zadania:
odczytywanie rysunków oraz schematów urządzeń i instalacji elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w pojazdach samochodowych;
określanie parametrów technicznych instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych;
montowanie w pojazdach samochodowych wiązek elektrycznych, systemów lokalizacji, systemów zabezpieczeń, podłączanie świateł i innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
sprawdzanie zgodność wykonanego montażu instalacji elektrycznej i podzespołów elektronicznych ze schematem dokumentacji technicznej;
wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych i prób po montażu podzespołów i instalacji elektrycznych i elektronicznych;
wykonywanie przeglądów technicznych oraz konserwacji instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną oraz dokonywanie oceny stanu technicznego systemów elektrycznych i elektronicznych zainstalowanych w pojazdach samochodowych;
planowanie zakresu prac remontowych i sporządzanie harmonogramu napraw instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
kompleksowe obsługiwanie napraw instalacji i urządzeń elektrycznych i elektronicznych w samochodach, w tym także silników elektrycznych i układów zasilania bateryjnego;
wykonywanie wymiany uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych i elektronicznych;
sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej w pojazdach samochodowych.

Zadania dodatkowe:
naprawianie innych instalacji samochodowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności