aplikacja Matura google play app store

MATURA

gdzie_na_studia.jpg

zaznacz przedmioty z matury
poziom podstawowy
poziom rozszerzonywybierz rodzaj wyszukiwania
7-25 maja 2024
Matura 2024 - harmonogram w terminie głównym (maj)
Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 7-24 maja. Natomiast ustna od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.
3-17 czerwca 2024
Matura 2024 - termin dodatkowy
Część pisemna egzaminu maturalnego 2024 w terminie dodatkowym odbędzie się w terminie 3-17 czerwca. Natomiast ustna 10-12 czerwca.
2024-07-09
Ogłoszenie wyników z matury
Termin ogłaszania wyników z matury - 9 lipca 2024. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach - do 9 lipca 2024. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach - 9 lipca 2024.
20-21 sierpnia 2024
Matura 2024 - termin poprawkowy
1. Część pisemna – 20 sierpnia 2024 r. (wtorek), godz. 9:00 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 21 sierpnia 2024 r. (środa).
Matura - czas trwania egzaminów pisemnych
Egzaminy trwają od 2 do 4 godzin w zależności od przedmiotu i poziomu. Najdłużej trwa język polski na poziomie podstawowym, bo aż 4 godziny. Polski i informatyka na poziomie rozszerzonym trwają 3,5 godziny czyli niewiele krócej. Przedmioty dodatkowe poza informatyką trwają 3 godziny. Najmniej czasu mamy na język obcy podstawowy, bo tylko 2 godziny. A na język rozszerzony pół godziny dłużej.
2024-09-10
Ogłoszenie wyników z matury poprawkowej
Termin ogłaszania wyników z poprawkowej matury - 10 września 2024. Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach z poprawki - do 10 września. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z poprawki - 10 września.

Co trzeba zrobić aby zdać maturę?

1. Należy przystąpić do wszystkich wymaganych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej
3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (nie ma progu zaliczenia).

Co trzeba zdawać na maturze 2023?

W 2023 r. obowiązkowo przystępujemy do:

1. dwóch egzaminów w części ustnej, tj.
• egzaminu z języka polskiego (bez określania poziomu)
• egzaminu z języka obcego nowożytnego (bez określania poziomu)

2. oraz czterech egzaminów w części pisemnej, tj.
• egzaminu z języka polskiego (na p. podstawowym)‎
• egzaminu z matematyki (na p. podstawowym)‎
• egzaminu z języka obcego nowożytnego (na p. podstawowym)‎
• egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na p. rozszerzonym), przy czym absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego ma obowiązek przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym.

więcej:
Statystyki maturalne
Wyjazdy
2023-12-12 18:00
Gdzie leżą granice wolności słowa - czyli o mowie nienawiści - warsztat organizowany przez ALK
Warsztat odbędzie się 12 grudnia o godzinie 18:00 w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego oraz online.
2023-12-14 10:00
Oblicza lingwistyki stosowanej: korpusy, teksty oraz przekłady specjalistyczne - sesja naukowa
Zakład Translatoryki Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na sesję naukową, która odbędzie się 14 grudnia w formie online. Start o godzinie 10:00.
12-14.12.2023
Dni Otwarte na Uniwersytecie Szczecińskim
Dni Otwarte Uniwersytetu Szczecińskiego odbędą się od 12 do 14 grudnia. Wydarzenie skierowane jest do uczniów klas maturalnych, którzy w 2024 roku przystąpią do egzaminu dojrzałości i mają zamiar kontynuować edukację w szkole wyższej. Głównym celem organizatorów jest zapoznanie maturzystów z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego, a także pokazanie zaplecza kształcenia na uczelni.
Biologia i Chemia po akademicku- ruszyła nowa edycja projektu UMB skierowany do uczniów szkół średnich
Z radością informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje projekt „Biologia i Chemia po akademicku 3”, w ramach którego zapraszamy uczniów Państwa szkoły, w szczególności klas biologiczno-chemicznych, medycznych i pokrewnych, na zajęcia praktyczne oraz konsultacje w zakresie biologii i chemii. Na każde zajęcia uczniowie rejestrują się indywidualnie. Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.
Certyfikat BSIS Impact dla Akademii WSB
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej uzyskała certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT), który jest potwierdzeniem wpływu uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz jej istotnej roli w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności.
Już jest oferta edukacyjna na rok akademicki 2024/2025 w APS
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przygotowała już ofertę kształcenia na rok akademicki 2024/2025.
5 sekund na dowcip studencki

Na egzaminie końcowym z anatomii w akademii medycznej profesor zadaje studentce wydziału lekarskiego pytanie: - Jaki narząd, proszę pani, jest u człowieka symbolem miłości? - U mężczyzny czy u kobiety? - usiłuje zyskać na czasie studentka. - Mój Boże! - wzdycha profesor i w zadumie kiwa sędziwą głową. - Za moich czasów było to po prostu serce.
Archiwum
Polityka Prywatności