aplikacja Matura google play app store

Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych

Tag: technik
wybrane grupy: zawody ogólne

Koordynuje prace związane z robotami budowlanymi, serwisowymi, montażowymi, instalacyjnymi i obsługi urządzeń sieci elektroenergetycznych i trakcyjnych, przestrzegając norm, procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Główne zadania:
- kierowanie pracami przy realizacji zadań w zakresie obsługi, utrzymania i napraw oraz budowy sieci trakcyjnej (górnej i dolnej) oraz urządzeń podstacji trakcyjnej i kabin sekcyjnych;
- organizowanie potrzebnego sprzętu i materiałów do pracy oraz nadzorowanie ich racjonalnego wykorzystania;
- nadzorowanie przestrzegania norm i procedur (np. ISO) oraz właściwej jakości robót;
- sporządzanie dokumentacji technicznej i rozliczeniowej realizowanych robót;
- monitorowanie stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych, sieci rozdzielczej i sieci trakcyjnej;
- wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych i obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej;
- zgłaszanie, zgodnie z procedurami, zauważonych usterek i nieprawidłowości w pracy urządzeń;
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń;
- kontrolowanie przestrzegania procedur, regulaminów i instrukcji wewnętrznych oraz współuczestniczenie w ich tworzeniu;
- kontrolowanie zabezpieczenia urządzeń oraz dbałość o powierzone mienie i narzędzia;
- nadzorowanie przestrzegania przepisów bhp, ppoż. przez podległy personel.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności