aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 84
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w obiektach budowlanych.
Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonuje montaż instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w nowych obiektach budowlanych oraz obiektach istniejących, także instaluje: wentylatory, dmuchawy, nagrzewnice, łapacze kurzu i centrale klimatyzacyjne, czerpnie i wyrzutnie powietrza, zbiorniki wody, zawory regulacyjne, sprężarki, regulatory parametrów powietrza, urządzenia kontrolno-pomiarowe oraz klimatyzatory indywidualne. Wykonuje również podłączenia instalacji wodnej, chłodniczej, grzewczej i elektrycznej oraz izolacje termiczne, akustyczne, przeciwdrganiowe i przeciwwilgociowe układów przewodowo-instalacyjnych i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także pomocnicze prace budowlane związane z montażem instalacji. Ponadto kontroluje sprawność działania instalacji oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wykonuje ich bieżącą konserwację, a także prace związane z naprawą instalacji i urządzeń, remontem, przebudową, rozbudową oraz demontażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Buduje i wyposaża w liny urządzenia - najczęściej kolejki linowe pasażerskie lub przemysłowe, wyciągi narciarskie; odbiera od wykonawcy lub buduje podpory końcowe i pośrednie; wyposaża je w liny pociągowe i jezdne; konserwuje układy linowe i części ruchome; przeprowadza przeglądy okresowe i remonty; współpracuje z dozorem technicznym obsługi urządzeń linowych stałych, służących do przewozów i zapewnienia bezpiecznego transportu pasażerów.
Instaluje w budynkach i innych obiektach budowlanych urządzenia służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczenia jego skutków, zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym;
wykonuje przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych, takich jak: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego rodzaju sprzętu optycznego (aparatów fotograficznych, kamer, aparatów projekcyjnych, mikroskopów, niwelatorów, lornetek, peryskopów, rzutników) oraz zespołów (przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji aparatów i przyrządów optycznych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją aparatury i urządzeń chemicznych, jak: wieże próżniowe i destylacyjne, krystalizatory, reaktory, dyfuzory, autoklawy, kotły ciśnieniowe, wulkanizacyjne, pompy, suszarki, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji.
Montuje i instaluje układy elektroniczne, podzespoły i zespoły stosowane w aparaturze i urządzeniach jądrowych, takich jak: układy próżni wstępnej, zasilacze, wzmacniacze, pulpity i szafy sterownicze, urządzenia radiometryczne, układy impulsowe, układy wysokiej częstotliwości oraz układy rozgłaszania, przetworniki, detektory, liczniki promieniowania i inne.
Montuje, remontuje i konserwuje aparaturę rozdzielczą, osprzęt, urządzenia, przyrządy pomiarowe, służące do rozdziału energii elektrycznej, oraz liczniki energii elektrycznej wraz z obwodami pomiarowymi, wykorzystując narzędzia ślusarsko-monterskie.
Monter bram składa bramy z elementów i instaluje w określonym miejscu.
Monter bram jest zawodem o charakterze usługowym. Głównym wytworem jego pracy jest brama, często z napędem elektrycznym. Celem wykonywanej pracy jest zmontowanie bramy z elementów, jej zamocowanie a także regulacja lub naprawa w przypadku awarii. Do zadań montera bram należy: transport komponentów bramy, ergonomiczna organizacja stanowiska pracy, kompletowanie, dopasowywanie, składanie, montowanie, regulowanie i programowanie ruchu bramy oraz jej mocowanie zgodnie z przeznaczeniem, wymaganiami technicznymi, przepisami budowlanymi, zasadami BHP, ochrony ppoż. Monter bram często instaluje, reguluje i programuje systemy automatycznego ruchu bramy. Wykonuje również przeglądy techniczne i czynności związane z konserwacją, a w przypadku awarii – diagnozuje przyczyny i dokonuje napraw. Monter bram ocenia prawidłowe wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej bramę poprzez oględziny i sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia obwodu zasilającego oraz prawidłowego doboru przewodów. Monter sporządza również niezbędną dokumentację techniczną.
Wykonuje operacje oraz elementy budowli obiektów regulacyjnych i ubezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich takie jak: prace umocnieniowe faszynowo-kamienno-betonowe, zabudowa potoków górskich, zabezpieczenia przed falą powodziową; wykonuje biologiczną zabudowę rzek i potoków, obsadza i umacnia stoki skarp, odsypisk, wysp, pozyskuje i przetwarza materiały do robót umocnieniowych, a ponadto współpracuje z zespołami obiektów pływających, operatorami koparek i pogłębiarek. konserwuje i utrzymuje budowle i urządzenia wodne, z uwzględnieniem zachowania czystości, zabezpieczenia przed korozją i abrazją oraz usuwania drobnych uszkodzeń.
Montuje, instaluje i uruchamia podzespoły elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń, posługując się dokumentacją techniczną, narzędziami ślusarskimi, elektromonterskimi oraz elektronicznymi, prostymi przyrządami pomiarowymi, w celu diagnozowania stanu technicznego, sprawdzania funkcjonalności i regulowania parametrów urządzeń.
Monter elektroniki samochodowej wykonuje montaż elementów i podzespołów podczas produkcji i instalacji elektroniki samochodowej.
Monter elektroniki samochodowej jest zawodem o charakterze produkcyjnym i usługowym. Monter elektroniki samochodowej pracuje przy montażu pojazdów samochodowych oraz w usługach serwisowych przy diagnostyce, instalacji i naprawach. W procesie produkcji elektronicznych urządzeń samochodowych monter kompletuje elementy i podzespoły elektroniczne, wykonuje montaż części elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych, uruchamia i sprawdza poprawność działania wyrobu. W procesie produkcji pojazdów samochodowych instaluje podzespoły i urządzenia elektroniczne w pojeździe i sprawdza poprawność działania. Korzysta ze specjalistycznego wyposażenia linii produkcyjnej, postępuje zgodnie z instrukcją stanowiskową. W usługach serwisowych wykonuje przeglądy, konserwację, diagnozuje, wymienia i naprawia elementy wyposażenia elektronicznego pojazdów. Posługuje się uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi oraz specjalistyczną aparaturą diagnostyczną. Podstawowe czynności to: montaż na płytach drukowanych, przewlekany i powierzchniowy, instalacja urządzeń w po-jeździe, uruchamianie, sprawdzanie poprawności działania zgodnie z instrukcją, wykrywanie usterek i naprawa.
Wykonuje prace polegające na montażu elementów i podzespołów elektrycznych, elektromechanicznych oraz połączeń elektrycznych w elektrycznym sprzęcie gospodarstwa domowego, służącego do oświetlenia, ogrzewania itp., wykorzystując narzędzia elektromonterskie, ślusarskie, proste w obsłudze przyrządy technologiczne, elektryczne testery, w celu sprawdzenia podstawowych własności montowanych obwodów elektrycznych.
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych montuje, uruchamia i testuje elektryczne przyrządy pomiarowe.
Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych jest zawodem elektrycznym o charakterze produkcyjnym. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych w procesie produkcji dobiera, kompletuje i montuje właściwe komponenty, uruchamia i wykonuje testy funkcjonalne zmontowanego elektrycznego przyrządu pomiarowego, a następnie dokonuje jego adiustacji (kalibracji), polegającej na przeprowadzeniu ogółu czynności zmierzających do doprowadzenia zmontowanego przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu, np.: zerowanie, nastawienie zakresu, korekta wskazań itp. Korzysta ze specjalistycznego wyposażenia stanowiska montażowego lub linii produkcyjnej; uniwersalnych i specjalistycznych narzędzi monterskich, wzorców i przyrządów pomiarowych oraz testujących. Posługuje się dokumentacją techniczną montażu, w szczególności: opisami technicznymi, schematami elektrycznymi, instrukcjami montażu, rysunkami montażowymi, wykazami elementów i podzespołów. Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych odpowiedzialny jest za właściwy dobór i wykorzystanie komponentów i materiałów eksploatacyjnych, zachowanie standardów produkcyjnych, przestrzeganie norm jakościowych i instrukcji stanowiskowych.
Monter fasad zajmuje się przygotowaniem i montażem prefabrykowanych elementów zewnętrznych, stanowiących ochronę i dekorację budynku.
Monter fasad jest zawodem budowlanym. Podstawowym zadaniem montera fasad jest przygotowanie i montaż konstrukcji wsporczej wraz z elementami wypełniającymi w postaci płyt z materiałów izolacyjnych i wykończeniowych, np. ze szkła czy kamienia. Pracę swą realizuje w dwóch fazach. Pierwsza obejmuje zadania dotyczące montażu poszczególnych elementów konstrukcji wsporczej według załączonej dokumentacji. Monter fasad przygotowuje i dopasowuje poszczególne elementy na placu budowy, wykorzystując do tego celu różnego rodzaju urządzenia, maszyny oraz szablony. Podstawą wykonywania powyższych czynności jest rysunek techniczny. Ewentualne błędy oraz niezgodności z planami muszą zostać usunięte przed przystąpieniem do dalszych prac. Drugą fazę robót stanowi montaż wypełnienia. Wszystkie operacje tej fazy są wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i planach. W zależności od specyfiki przedsiębiorstwa poszczególni monterzy mogą realizować wszystkie opisane powyżej zadania, wynikające z procesu technologicznego, lub niektóre, jako ściśle wyspecjalizowani fachowcy. Wyzwaniem w zawodzie montera fasad jest duża różnorodność konstrukcji, jakie mogą być przez niego montowane.
Monter fortepianów i pianin montuje zespoły i podzespoły pianin oraz fortepianów. Reguluje, naprawia, ustala wstępnie wysokość stroju, a także wykonuje prace związane z wykończeniem obudowy instrumentu.
Monter fortepianów i pianin jest zawodem rzemieślniczym o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy montera jest montaż zespołów i podzespołów pianin i fortepianów z użyciem narzędzi, urządzeń ręcznych i mechanicznych. Monter fortepianów i pianin konstruuje oraz wykonuje elementy z drewna, metalu i innych tworzyw. Dokonuje pasowania i montuje podzespoły w zespoły fortepianów i pianin. Przeprowadza regulacje, naprawę, wymianę poszczególnych detali, podzespołów oraz zespołów fortepianów i pianin. Wstępnie ustala wysokość stroju przy użyciu przyrządów pomiarowych; przeprowadza korektę mechanizmów, a także prace akustyczno-strunowe, prace konserwacyjne oraz związane z wykończeniem obudowy fortepianów i pianin.
Montuje instalacje rurowe, armaturę i urządzenia związane z wykorzystaniem gazu w obiektach budowlanych mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych za pomocą podstawowych narzędzi monterskich i przyrządów pomiarowych.
Wykonuje prace związane z instalacjami gazów medycznych: tlenu, podtlenku azotu, sprężonego powietrza, dwutlenku węgla i próżni medycznej oraz źródłami ich zasilania; montuje rurociągi gazów medycznych; instaluje koncentratory tlenu i urządzenia medyczne w szpitalach; konserwuje i naprawia instalację gazów medycznych.
Odpowiada za prawidłowy montaż instalacji i urządzeń sanitarnych; zajmuje się prowadzeniem konserwacji instalacji i urządzeń sanitarnych.
Instaluje, konserwuje i naprawia aparaty telefoniczne z wybieraniem tarczowym i cyfrowym oraz aparaty komórkowe, telefaksy, dalekopisy, łącznice ręczne, elektromechaniczne i elektroniczne cyfrowe, urządzenia szyfrujące, automatyczne transmitery, automatyczne sekretarki i koncentratory telefoniczne; wykorzystuje ręczne narzędzia mechaniczne i elektromechaniczne, podstawowe mierniki elektryczne oraz przyrządy elektroniczne, jak: generatory, oscyloskopy, mierniki poziomów (amperomierze), mierniki poziomów logicznych i inne technologiczne przyrządy serwisowe.
Wyrabia i naprawia instrumenty muzyczne; wykonuje poszczególne elementy instrumentów, dopasowuje je i łączy w podzespoły, a następnie dokonuje ostatecznego montażu instrumentów; przeprowadza korektę instrumentów oraz dokonuje ich naprawy, strojenia i konserwacji.
Wykonuje izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, dźwiękochłonne i przeciw- drganiowe w budynkach oraz innych budowlach przy zastosowaniu narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz urządzeń i maszyn budowlanych do transportu materiałów, przygotowania podłoża pod izolacje, podgrzewania materiałów izolacyjnych itd.
Wykonuje izolacje konstrukcji budowlanych betonowych, żelbetowych i stalowych narażonych na działanie czynników chemicznych oraz zabezpiecza elementy konstrukcji stalowych i urządzeń przemysłowych przed korozją atmosferyczną za pomocą powłok malarskich przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń do czyszczenia podłoży i nanoszenia powłok izolacyjnych.
Wykonuje, konserwuje, remontuje i naprawia izolacje obiektów i urządzeń przemysłowych, takich jak: rurociągi, zbiorniki, wymienniki ciepła, kotły, turbiny i piece przemysłowe, komory i urządzenia chłodnicze, wentylatory i elektrofiltry oraz izolacje instalacji sanitarnych w budynkach, posługując się specjalistycznymi narzędziami i sprzętem oraz dokumentacją techniczną, obowiązującymi normami i instrukcjami.
Wykonuje i montuje elementy konstrukcji i zbrojenia kadłuba - płatów, sekcji i bloków konstrukcyjnych kadłuba.
Montuje z elementów kamiennych lub odlewów betonowych filary, kolumny, cokoły, ozdobne detale architektoniczne (pilastry, gzymsy, rzeźby, płaskorzeźby), balustrady i ogrodzenia, a także układa posadzki kamienne, schody i pochylnie przy zastosowaniu podstawowych narzędzi kamieniarskich, przyrządów i maszyn do obróbki kamienia, do transportu elementów kamiennych na placu budowy oraz do przygotowania zapraw.
Monter konstrukcji aluminiowych wykonuje aluminiowe prefabrykaty i składa je na terenie zakładu, a następnie montuje na budowie.
Monter konstrukcji aluminiowych jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem jego pracy jest wykonywanie i montowanie konstrukcji pawilonów, wiat, kładek, mostów, kolektorów słonecznych, reklam, ścian osłonowych i pokryciowych, stolarki drzwiowej i okiennej itp. Praca polega na dobraniu, przycięciu, zespoleniu elementów, ich obrobieniu, połączeniu z innymi materiałami np. ze szkłem, poliwęglanem i innymi tworzywami sztucznymi. Monter konstrukcji aluminiowych montuje konstrukcję według dokumentacji, z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i przyrządów. Podczas montażu mierzy, spaja, przykręca, podwiesza, spawa, zgrzewa i uszczelnia elementy konstrukcji. W zakresie pracy montera jest dobór odpowiednich materiałów i elementów montażowych (np. nity, śruby, wkręty, uszczelki, kleje, sprężyny, specjalne kształtki złączne, zamki, klamki) oraz zabezpieczenie konstrukcji.
Montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych, radiostacjach itp. przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu monterskiego oraz maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy, ustawiania i łączenia.
Buduje i wyposaża w liny różne konstrukcje, takie jak: mosty i kładki, wiszące i podwieszane maszty (odciągi), wielkie namioty widowiskowe itp.; dobiera liny zgodnie z dokumentacją , sprawdza zakończenia lin (kałsze i tuleje), montuje liny, sprawdza je i odpowiednio napina; wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne.
Monter konstrukcji stalowych przygotowuje do montażu i montuje elementy stalowe.
Monter konstrukcji stalowych przygotowuje do montażu elementy stalowe lub ich zespoły, w postaci słupów, belek, ościeżnic okiennych lub drzwiowych, bram, elementów stalowych dachu, a także stalowe elementy lub zespoły do zamontowania w konstrukcjach lądowych (np. mosty) oraz morskich (np. statki, platformy). Monter konstrukcji stalowych wykonuje konstrukcje hal przemysłowych, zbiorników, pomostów, konstrukcje nośne urządzeń przemysłowych, konstrukcje stalowe słupów, wież i masztów. Monter konstrukcji stalowych jest odpowiedzialny za wykonanie prawidłowego montażu, zabezpieczenie i konserwację wykonanych konstrukcji oraz prawidłową eksploatację narzędzi i urządzeń. Obowiązkiem jego jest zachowanie zasad technologicznych, przestrzeganie norm jakościowych oraz dokonanie oceny wykonanej pracy. Praca wykonywana jest zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych i instrukcjach technologicznych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń cieplnych wraz z armaturą i urządzeniami cieplno-mechanicznymi, np.: kotłów przemysłowych i energetycznych różnych systemów i typów, z konstrukcjami nośnymi; wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli i regulacji maszyn i urządzeń cieplno-mechanicznych.
Wykonuje montaż maszyn elektrycznych różnych typów i wielkości, takich jak: transformatory mocy, różne typy silników, przetwornic, spawarek, dużych i średnich generatorów (turbo-, hydrogeneratorów) i inne maszyny prądu stałego; przygotowuje podzespoły do ich produkcji, posługując się specjalnym oprzyrządowaniem, przyrządami pomiarowymi i narzędziami, w zależności od stosowanej technologii wytwarzania i stopnia automatyzacji produkcji
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją maszyn i urządzeń okrętowych, takich jak: mechanizmy napędowe, łożyska, wały i osie silnika głównego, urządzenia pomocnicze siłowni pokładowych, kabestany, transportery, wyciągarki, urządzenia chłodnicze i przemysłowe urządzenia okrętowe; wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, kontrolą działania i regulacją urządzeń różnych gałęzi przemysłu, np.: przemysłu drzewnego, spożywczego, włókienniczego, papierniczego, odzieżowego, a także rolnictwa; wykorzystuje przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne) oraz narzędzia ślusarsko monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli i regulacji maszyn.
Montuje różnego typu meble - przy użyciu narzędzi do obróbki ręcznej i urządzeń mechanicznych, z zachowaniem wymagań technologicznych i eksploatacyjnych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją precyzyjnych przyrządów i mechanizmów (przyrządów elektrycznych i warsztatowych, fotooptycznych urządzeń kontrolno-pomiarowych, przyrządów i aparatów optycznych, sprzętu radiotechnicznego, medycznego, lotniczych i samochodowych przyrządów pomiarowych i automatyki, mechanizmów napędowych i pomocniczych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji mechanizmów i przyrządów precyzyjnych.
Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyka, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac
Wykonuje podstawowe prace przy budowie, naprawie i utrzymaniu elementów nawierzchni kolejowej, ręcznie lub przy użyciu sprzętu zmechanizowanego oraz różnych narzędzi specjalistycznych i przyrządów pomiarowych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją różnego typu obrabiarek do metalu i drewna (tokarek, strugarek, frezarek, szlifierek, wiertarek, przecinarek, przeciągarek, wytaczarek, obrabiarek zespołowych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych (uniwersalnych i specjalnych), różnego rodzaju narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji obrabiarek.
Monter ociepleń budynków wykonuje izolacje termiczne ścian zewnętrznych obiektów budowlanych metodą lekką mokrą.
Monter ociepleń budynków świadczy usługi budowlane w zakresie montażu izolacji zewnętrznych ścian budynków wykonywanych w technologii lekkiej mokrej. Specjalizuje się w montażu izolacji termicznych z zastosowaniem różnych materiałów izolacyjnych oraz systemów tynku cienkowarstwowego. Podczas izolacji termicznej ścian zewnętrznych monter odczytuje projekt zabudowy i rysunek techniczny, ocenia stan i przygotowanie podłoża ścian budynków istniejących i nowych, oblicza zapotrzebowanie na materiały, montuje i demontuje drobne elementy blacharskie oraz elementy odwodnienia dachu. Po zamontowaniu izolacji termicznej nakłada zaprawę klejową i wtapia siatki zbrojące po stronie zewnętrznej oraz wykonuje wyprawy gruntujące pod tynk i nakłada tynk. Do jego zadań należy również konserwacja i naprawa elementów ociepleń budynków. Ponadto monter ociepleń budynków zabezpiecza na placu budowy materiały przeznaczone do montażu, współdziała z wykonawcami robót towarzyszących. Jest odpowiedzialny za poprawność i jakość montażu systemu ociepleń budynków zgodnie z planem i obowiązującymi normami.
Obsługuje różnego typu urządzenia służące do wytwarzania komponentów aparatów elektrycznych, a także wykonuje montaż ręczny lub półautomatyczny aparatów elektrycznych, posługując się typowym i specjalnym sprzętem monterskim, prostymi w obsłudze miernikami elektrycznymi, a także przyrządami technologicznymi w celu sprawdzenia zadanych parametrów technicznych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją płatowców i śmigłowców oraz zespołów konstrukcji i wyposażenia płatowców i śmigłowców (kadłuba, skrzydeł, silnika, podwozi, instalacji hydraulicznych, paliwowych, przeciwoblodzeniowych, przeciwpożarowych, urządzeń wyposażenia wnętrz, amortyzatorów podwozia, przekładni, układów sterujących, mechanizmów napędowych i pomocniczych); wykorzystuje podczas montażu przyrządy i uchwyty montażowe (uniwersalne i specjalne), różnego rodzaju narzędzia i urządzenia ślusarsko-monterskie, urządzenia diagnostyczne do kontroli płatowców i śmigłowców.
Montuje płyty kartonowo - gipsowe;
zajmuje się dopasowywaniem, szpachlowaniem oraz wykończaniem zabudów kartonowo - gipsowych.
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych montuje podzespoły i zespoły elektroniczne, użytkując urządzenia techniczne.
Monter podzespołów i zespołów elektronicznych zajmuje się montażem urządzeń lub układów elektronicznych. Podstawowym jego zadaniem jest zmontowanie z pojedynczych elementów elektronicznych i mechanicznych całego urządzenia zamkniętego w obudowie lub zmontowanie układu elektronicznego w postaci płytki drukowanej z umocowanymi elementami. Inne zadania montera podzespołów i ze-społów elektronicznych są związane z wyposażeniem maszyn, takich jak: obrabiarki, pojazdy lub instalacje przemysłowe w układy elektroniczne, spełniające w nich rolę kontrolno-sterującą. Prace wykonuje na stanowisku pracy wyposażonym w narzędzia i przyrządy sprawdzające. Monter podzespołów i zespołów elektronicznych organizuje stanowisko pracy i przygotowuje do montażu – między innymi zapoznaje się z dokumentacją techniczną montażu, kompletuje zestaw narzędzi i urządzeń testujących; wykonuje czynności montażowe, przeprowadza testy kontrolne zmontowanych podzespołów i zespołów elektronicznych.
Wykonuje prace związane z przygotowaniem do montażu, montażem, demontażem, kontrolą działania i regulacją pojazdów i urządzeń transportowych (samochodów osobowych i ciężarowych, autobusów i trolejbusów, ciągników, naczep i przyczep, samochodów specjalnych, motocykli) oraz różnych ich zespołów (przekładni, mechanizmów napędowych i pomocniczych), zarówno podczas zmechanizowanych, jak i zautomatyzowanych procesów technologicznych montażu, z wykorzystaniem przyrządów i uchwytów montażowych, narzędzi i urządzeń ślusarsko-monterskich, urządzeń diagnostycznych do kontroli i regulacji pojazdów i urządzeń transportowych.
Monter reklam składa i montuje reklamy.
Monter reklam jest zawodem o charakterze produkcyjno-usługowym. Celem pracy montera reklam jest złożenie z poszczególnych elementów i zamontowanie reklamy. Monter przyjmuje i ocenia elementy składowe do wykonania reklam. Planuje złożenie i montaż reklamy na podstawie projektu, przygotowuje materiały do montażu, wykonuje montaż elementów składowych reklamy. Odpowiedzialny jest za przygotowanie elementów reklamy do transportu. Przygotowuje i dobiera narzędzia do prac zawiązanych z wykonywaniem montażu. Montuje reklamy we wskazanej lokalizacji. Monter reklam zachowuje parametry technologiczne i normy jakościowe określone w projekcie.
Buduje, konserwuje i utrzymuje w pełnej sprawności (w wyrobiskach podziemnych) rurociągi podsadzki hydraulicznej i suchej, rurociągi powietrza sprężonego, rurociągi odwadniania, rurociągi wodnych sieci przeciwpożarowych oraz rurociągi odmetanowania, w celu zapewnienia dostawy materiałów podsadzkowych do frontu eksploatacyjnego, usuwania wody dopływającej do wyrobisk podziemnych, zapewnienia niezwłocznego dostępu do wody w całej sieci wyrobisk na wypadek pożaru oraz ewentualnego obniżenia zawartości metanu w górotworze, zgodnie z instrukcjami roboczymi, posługując się narzędziami ślusarskimi, kilofem, podciągarką itp.
Wytwarza, montuje i dokonuje prób ciśnieniowych i szczelności rurociągów okrętowych: sanitarnych, kadłubowych siłownianych, ppoż., ogrzewczych, chłodniczych, spalinowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, przy użyciu narzędzi ślusarsko-montażowych zwykłych lub z napędem elektrycznym, jak: przecinaki, gwintownice, nożyce, obcinarki, szlifierki, giętarki; przyrządów do trasowania, sprzętu spawalniczego, urządzeń do prób, jak: pompy, sprężarki, manometry oraz urządzeń transportowych, jak: wciągarki, podnośniki, wielokrążki.
Wykonuje obróbkę ślusarską elementów rurociągów, układa i montuje rurociągi przemysłowe, instalacje sanitarne wraz z przyborami, montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła, urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody itd. przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urządzeń monterskich.
Monter rusztowań montuje, demontuje i przebudowuje rusztowania na zewnątrz i wewnątrz obiektów.
Monter rusztowań buduje rusztowania w celu umożliwienia pracy na wysokości na budowie, w zakładach przemysłowych i w innych miejscach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Wykonuje także rusztowania w miejscach nietypowych: na wieżach, kopułach, kominach oraz konstrukcje z elementów rusztowań w halach wystawowych dla celów reklamowych i wiaty. Montuje rusztowania przyścienne, wolnostojące oraz jezdne. Łączy elementy rusztowania w odpowiedniej technologii w zależności od rodzaju rusztowania (np. warszawskie, rurowo-złączkowe, elewacyjne ramowe, przejezdne, modułowe). Sukcesywnie montuje pomosty robocze i zabezpiecza je barierami, jednocześnie sprawdzając geometrię konstrukcji. Montuje rusztowania typowe na podstawie instrukcji montażu i eksploatacji rusztowania w odpowiedniej technologii – opisanej w dokumentach danego typu rusztowania, a rusztowania nietypowe na podstawie odrębnego projektu technicznego. Monter dobiera elementy do wykonania rusztowania według specyfikacji, sprawdza ich jakość oraz przygotowuje teren pod rusztowanie. Po zakończeniu prac docelowych zajmuje się demontażem rusztowań, czyszczeniem ich oraz konserwacją.
Przeprowadza montaż instalacji gazowych w samochodach osobowych i użytkowych. Zajmuje się serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym oraz naprawą samochodowych instancji LPG.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności