aplikacja Matura google play app store

Taksator ryzyka działalności firm

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za oszacowanie wartości danej inwestycji;
zajmuje się sporządzaniem analizy w zakresie oceny ryzyka działalności gospodarczej.

Główne zadania:
przeprowadzanie analiz finansowych w celu podejmowania decyzji biznesowych;
opiniowanie umów w zakresie ryzyka biznesowego;
sporządzanie wyceny i modelowanie ryzyka aktualnych bądź przyszłych transakcji w oparciu o zdobyte informacje dotyczące wiarygodności i kompetencji firm;
sporządzanie dokumentów w zakresie oceny ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej;
przygotowywanie prognoz dla projektów inwestycyjnych;
przeprowadzanie analiza odchyleń;
sporządzanie raportów z wynikami ryzyka biznesowego oraz przedstawianie wniosków i rekomendacji dotyczących danej inwestycji przygotowywanych na podstawie analizy otoczenia biznesowego oraz danych rynkowych;
zatwierdzanie modeli i ocena rozwoju danej inwestycji biznesowej;
wdrażanie i rozwijanie narzędzi zarządzania ryzykiem;
dokonywanie oceny i przeglądu strategii i technik zarządzania ryzykiem;
monitorowanie i raportowanie przypadków złamania lub odstępstw od zasad polityki zarządzania ryzykiem i procedur pomocniczych;
utrzymywanie relacji z klientami zewnętrznymi oraz współpracownikami.

Zadania dodatkowe:
opracowywanie metodologii do przeprowadzania kontroli wewnętrznych; przeprowadzanie kontroli oraz formułowanie wniosków pokontrolnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności