aplikacja Matura google play app store

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno- -pomiarowych.

Główne zadania:
- montowanie, utrzymywanie w ruchu i naprawianie podstawowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym: ręcznych (kluczowych), mechanicznych, przekaźnikowych oraz suwakowych na górkach rozrządowych (mechaniczne i przekaźnikowe) oraz urządzeń stacyjnych i liniowych, a także ich zasilanie;
- montowanie, sprawdzanie działania, regulowanie i kontrolowanie napędu zwrotnicowego, mechanicznego i elektrycznego, rygla zamków zwrotnicowych i zależnościowych;
- sprawdzanie działania, regulowanie i konserwowanie semaforów i obwodów sterujących;
- montowanie semaforów i obwodów sterujących, zależnościowych i sygnałowych w urządzeniach mechanicznych i przekaźnikowych;
- układanie kabli sygnalizacyjnych, wykonywanie ich połączeń oraz zarabianie kabli w garnkach, głowicach, skrzynkach kablowych oraz sprawdzanie izolacji żył kablowych;
- wbudowywanie i sprawdzanie parametrów torowych urządzeń samoczynnego hamowania pociągów i kontroli hamowania pociągów;
- sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie czujników torowych magnetycznych, mechanicznych i magnetoindukcyjnych;
- sprawdzanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej;
- sprawdzanie i konserwowanie urządzeń zasilających prądu stałego (baterii, akumulatorów) i prądu przemiennego (przetwornic sygnałowych, prostowników i zespołów prądotwórczych);
- kierowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu przy utrzymaniu urządzeń sterowania ruchem;
- posługiwanie się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami i przepisami kolejowymi;
- analizowanie działania obwodów sygnałowych, obwodów blokady liniowej półsamoczynnej i samoczynnej, powszechnie stosowanych na PKP urządzeń oraz interpretowanie stanów w przypadku powstania uszkodzeń i usuwanie powstałych usterek;
- przestrzeganie warunków bhp oraz zabezpieczenia stanowisk pracy w czasie ruchu pociągów;
- prowadzenie dokumentacji związanej z budową i utrzymaniem urządzeń oraz gospodarką materiałową.

Zadania dodatkowe:
- tworzenie i projektowanie nowych systemów zabezpieczających ruch pociągów, szczególnie w warunkach zwiększania ich prędkości.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności