aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 259
Wytwarza ręcznie lub maszynowo wyroby galanteryjne ze skóry, tworzyw sztucznych i materiałów włókienniczych: galanterię drobną (portfele, futerały, paski), teczki, walizki, nesesery, plecaki, torby damskie, wykonuje wyro- by dla psów (obroże kagańce, smycze), posługuje się takimi narzędziami, jak nóż do ścieniania, znaczniki, cyrkle, szydło szpagatowe, wykorzystuje maszyny szwalnicze i krojcze, liniarki, zgrzewarki, maszyny do ścieniania skór.
Przeprowadza klinowanie oraz obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.
Kapelusznik-czapnik wykonuje maszynowo i ręcznie kapelusze i czapki z materiałów włókienniczych, zgodnie z projektem przyjętym do realizacji lub korzystając z formy oraz przerabia i odświeża kapelusze.
Kapelusznik-czapnik wykonuje nakrycia głowy. Uwzględnia cechy fizyczne, chemiczne i użytkowe materiałów stosowanych do produkcji kapeluszy i czapek. Produkcję rozpoczyna od doboru materiału i wykonania szablonu albo wybrania właściwej formy kapeluszniczej. Następnie przygotowuje materiał do krojenia: laguje (odwija tkaniny z bel w trakcie warstwowania), wykrawa według szablonu i prasuje. W przypadku kapeluszy przygotowuje półprodukt (stożek) do nałożenia na formę kapeluszniczą (na tym etapie stosuje na gorąco odpowiednie związki chemiczne). Następnie zszywa wykrojone elementy czapki na specjalistycznych maszynach lub wygładza stożek na formie kapeluszniczej w celu uformowania się kapelusza. Czapnik wykonuje ewentualne zdobienia produktu, a kapelusznik, po zdjęciu z formy, wykańcza kapelusz poprzez podszycie brzegów i ozdabia go. Ostatni etap to właściwe oznakowanie produktu według obowiązujących norm.
Z ramienia terenowego organu administracji morskiej (dyrektora urzędu morskiego) na obszarze portu morskiego kieruje działalnością kapitanatu portu.
Sprawuje funkcję kierownika statku z ramienia armatora (właściciela), w celu utrzymywania jednostki pływającej w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcjami armatora oraz dobrą praktyką morską; nadzoruje pracę i ponosi odpowiedzialność za wszystkich członków załogi; sprawuje funkcje urzędnika administracyjnego władz państwowych podczas przebywania statku na morzu.
Sprawuje funkcję kierownika statku o pojemności brutto do 500 ton w rejsach w żegludze krajowej po Morzu Bałtyckim do 8o długości geograficznej wschodniej z ramienia armatora (właściciela), w celu utrzymywania jednostki pływającej w stałej gotowości eksploatacyjnej zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcjami armatora oraz dobrą praktyką morską; nadzoruje pracę i ponosi odpowiedzialność za wszystkich członków załogi; sprawuje funkcje urzędnika administracyjnego władz państwowych podczas przebywania statku na morzu.
W imieniu właściciela kieruje statkiem; nadzoruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z eksploatacją statku, w zakresie przewozu pasażerów i ładunku, pracy załogi i bezpieczeństwa żeglugi.
Karmelarz ręcznie lub maszynowo wykonuje wyroby karmelarskie wg instrukcji technologicznych.
Karmelarz jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy karmelarza jest produkcja karmelków nadziewanych, twardych, pomadek krystalicznych, niekrystalicznych, drażetek, pastylek pudrowych, sezamków, żelek itd. Jego praca obejmuje przyjmowanie do produkcji surowców, półfabrykatów, dodatków, właściwe dozowanie surowców zgodnie z obowiązującymi recepturami, gotowanie roztworów cukrowo-syropowych, nadzień i mas karmelowych, przerabianie i doprawianie mas karmelowych, formowanie ręczne lub mechaniczne mas oraz ocenę organoleptyczną surowców, półproduktów na każdym etapie produkcji oraz wyrobu końcowego. Karmelarz przy wykonywaniu ww. czynności jest zobowiązany do przestrzegania zasad technologicznych oraz parametrów produkcji ustalonych w danym zakładzie przez technologa (nadzór technologiczny). Karmelarz jest odpowiedzialny za właściwe wykorzystanie surowców, wytworzenie wyrobów bezpiecznych dla zdrowia oraz za prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Do jego zadań należy ważenie surowców, wyrobów gotowych i odpadów produkcyjnych, kontrola urządzeń nadzorujących proces technologiczny.
Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map
Obsługuje rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe w obrocie krajowym i zagranicznym, w złotych i walutach obcych.
Wykonuje czynności związane z odprawą osób, bagażu i przesyłek ekspresowych w stacjach krajowych i zagranicznych, posługując się przepisami prawa przewozowego oraz taryfami z zakresu tych odpraw.
Wykonuje czynności związane z przyjmowaniem, przechowywaniem i odprowadzaniem przyjętych pieniędzy za sprzedane towary lub usługi w handlu detalicznym.
Wykonuje, w sposób zgodny z przepisami (określonymi w instrukcji kasowej) czynności związane z przyjmowaniem i wypłatą wartości pieniężnych w zakładzie pracy (instytucji, organizacji, przedsiębiorstwie);
pobiera środki finansowe i dokonuje przelewów bankowych drogą elektroniczną ponosząc za nie odpowiedzialność materialną.
Kasjer walutowy obsługuje operacje finansowe w walutach obcych oraz złotych polskich.
Kasjer walutowy jest zawodem o charakterze usługowym. Praca polega na skupie oraz sprzedaży zagranicznych środków pieniężnych i obsłudze kont walutowych, np. wpłat, wypłat, przelewów oraz zakładaniu i likwidacji lokat. Kasjer walutowy prowadzi dokumentację odpowiednią do wykonywanych czynności. Odpowiedzialny jest za prawidłowe przechowywanie środków pieniężnych i ich zabezpieczanie, rozróżnianie walut i rozpoznawanie ich autentyczności podczas operacji gotówkowych oraz za właściwą realizację transakcji bezgotówkowych. Kasjera walutowego obowiązuje przestrzeganie przepisów prawa bankowego oraz procedur i standardów firmy.
Występuje w czasie nagrywania filmów i widowisk telewizyjnych, zastępując aktorów w scenach niebezpiecznych, zwłaszcza w zagrażających zdrowiu lub życiu aktora, czy w scenach trudnych, w których potrzeba wysokiej sprawności fizycznej lub specjalnych umiejętności, jak np.: skoki z dużej wysokości, upadki, palenie się, jazda konna i upadki z konia, jazda na nartach, wyścigi, pościgi i kraksy samochodowe, sceny batalistyczne itp.
Koordynuje pracę osób dublujących aktorów w niebezpiecznych scenach podczas kręcenia filmu; przygotowuje osoby zastępujące aktorów w scenach, w których ci nie poradzą sobie z powodu mniejszej sprawności fizycznej lub ze względu na niebezpieczeństwo odniesienia urazu; dobiera kaskaderów do wykonywania scen kaskaderskich; wykonuje zadania kaskaderskie.
Zajmuje się kompleksową obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych oraz prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie.
Prowadzi pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż dziesięciu osób (autobusy), bez przyczep i z przyczepami, przewożąc pasażerów i bagaż na wyznaczonych trasach i w komunikacji krajowej (miejskiej, podmiejskiej, dalekobieżnej) i zagranicznej, obsługując codziennie, konserwując i wykonując drobne naprawy autobusu powstałe podczas jazdy; dba o dobre samopoczucie i bezpieczeństwo przewożonych pasażerów oraz o ich bagaż, przestrzega przepisów ""Prawo o ruchu drogowym"" i użytkuje autobus zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kierowca autocysterny dokonuje załadunku produktów do autocysterny, ich przewozu i rozładunku.
Kierowca autocysterny jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy kierowcy autocysterny jest fizyczne przemieszczanie produktów w łańcuchu dostaw. Jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek prowadzony odpowiednią metodą, w zależności od rodzaju przewożonej substancji (z wykorzystaniem wahadła gazowego, metodą grawitacyjną, pomp spalinowych, pomp elektrycznych, zaworów, nalewaków) oraz jest odpowiedzialny za stosowanie właściwych środków ochrony, uziemienia, zabezpieczenia. Podczas przewozu kontroluje właściwości fizyko-chemiczne transportowanych substancji np. mleko – właściwa temperatura; parafina, gazy techniczne – ciśnienie – z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Jego obowiązkiem jest weryfikacja dokumentów przewozowych (listy przewozowe, faktury, WZ). W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych – oznakowuje pojazd zgodne z ADR (tablice wyróżniające i nalepki ostrzegawcze) oraz sporządza odpowiedni dokument przewozowy. Prowadzi pojazd zgodnie z przepisami ruchu drogowego i rozporządzeniem dotyczącym czasu pracy kierowcy. Sprawuje kontrolę nad stanem technicznym pojazdu: oświetleniem, stanem ogumienia, poziomami płynów eksploatacyjnych, kontroluje wycieki.
Kierowca ciągnika rolniczego eksploatuje i prowadzi ciągnik rolniczy z przyczepami oraz zagregowanymi narzędziami i maszynami rolniczymi i innymi środkami technicznymi.
Kierowca ciągnika rolniczego jest zawodem o charakterze usługowym. Kierowca prowadzi ciągnik wraz ze współpracującymi maszynami, narzędziami lub przyczepami, wykonując prace polowe lub transportowe w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie. Po zamontowaniu innych, specjalistycznych środków technicznych, może również wykonywać prace w zakładach komunalnych lub budownictwie. Kierowca sprawdza stan techniczny i przygotowuje ciągnik do pracy, zestawiając go z odpowiednim środkiem technicznym. Wykonuje połączenia niezbędnych instalacji elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych oraz w razie potrzeby łączy układ przenoszenia napędu ciągnika z maszyną towarzyszącą. Ustawia parametry robocze ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych, uwzględniając warunki pracy. Kierowca ciągnika wykonuje również czynności kontrolno-obsługowe i konserwacyjne, w razie konieczności usuwa usterki i niedomagania ciągnika i współpracujących z nim środków technicznych. Kieruje ciągnikiem rolniczym zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz użytkuje ciągnik i sprzęt techniczny zgodnie z przeznaczeniem. Kierowca ciągnika rolniczego może kierować pojazdami wolnobieżnymi, w tym maszynami samobieżnymi.
Kierowca ciągnika siodłowego prowadzi pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, przeznaczone do transportu drogowego, przewożąc nimi różnego rodzaju ładunki w komunikacji krajowej i zagranicznej.
Podstawowym wymaganiem wykonywania zawodu kierowcy ciągnika siodłowego jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C+E, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych o braku przeciwwskazań odpowiednio zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdami oraz uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i ukończenie szkolenia okresowego. Głównym celem pracy kierowcy ciągnika siodłowego jest bezpieczny transport przewożonych ładunków. Dlatego kierowca musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym, przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku kierowców oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny kierowanego zestawu pojazdów. Kierowca powinien przed jazdą wykonać podstawowe czynności obsługi pojazdu w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy. Do czynności tych należy: przygotowanie miejsca pracy oraz sprawdzenie stanu paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu technicznego ogumienia, stanu oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego warunkującego bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych oraz zabezpieczanie ładunku przed przemieszczaniem się. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych ładunków oraz innych użytkowników drogi. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Uczestnicząc w ruchu drogowym, kierowca ciągnika siodłowego jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Przewozi ładunki na wyznaczonych trasach w komunikacji krajowej i międzynarodowej. Nadzoruje prawidłowość rozmieszczenia ładunku na ciągniku siodłowym i naczepie, tak aby nie dochodziło do przeciążenia poszczególnych osi pojazdu, dopilnowuje właściwego zabezpieczenia ładunku lub sam dokonuje czynności załadunku i rozładunku oraz jego zabezpieczenia. W uzgodnieniu z pracodawcą i/lub nadawcą dokonuje nadzoru nad załadunkiem i rozładunkiem towarów lub sam wykonuje te czynności. Zna zasady i warunki załadunku oraz przewozu określonych rodzajów ładunków, np. ładunków niebezpiecznych, płynów, gazów, artykułów spożywczych itp. Załatwia czynności administracyjne, w szczególności związane z załadunkiem i rozładunkiem towarów, odprawami granicznymi, celnymi, sanitarnymi oraz wypełnia i przechowuje dokumentację związaną z przewożonym ładunkiem.
Prowadzi trakcyjne pojazdy kolejowe: drezyny i wózki motorowe na stacjach i liniach kolejowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz obsługuje żurawie zamontowane na wózkach motorowych.
Prowadzi lokomotywy spalinowe w obrębie stacji postojowych, punktów naprawczych pojazdów kolejowych i punktów ładunkowych w ruchu manewrowym, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.
Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz wykonuje obsługę i naprawę pojazdów samochodowych.
Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu podczas jazdy podejmuje się jego naprawy zgodnie z przewidzianą technologią lub wzywa specjalistyczny zespół naprawczy, gdy naprawa przekracza jego umiejętności i dostępny sprzęt techniczny, zabezpieczając jednocześnie odpowiednio miejsce zatrzymania pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonania zadań związanych ze świadczeniem usług przewozowych kierowca sprawdza stan techniczny pojazdu, jego niezbędne wyposażenie oraz potrzebną dokumentację. Świadczy usługi w przewozach krajowych lub międzynarodowych. Dba o bezpieczeństwo własne, przewożonych osób, ładunków oraz innych użytkowników drogi. Udziela pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Kierowca mechanik wykonuje jazdy próbne po naprawach pojazdu. Zabezpiecza pojazd przed uruchomieniem przez osoby niepowołane oraz przewożony ładunek przed zniszczeniem lub kradzieżą. Prowadzi niezbędną dokumentację w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz obsługowo-naprawczych.
Obsługuje oraz utrzymuje w należytym stanie technicznym wózki akumulatorowe platformowe, podnośniki widłowe, układarki oraz wózki spalinowe, posługując się nimi przy załadunku, przewozie i rozładunku różnych surowców, półfabrykatów i towarów.
Prowadzi pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z przyczepami i bez przyczep, przeznaczone do publicznego transportu drogowego, przewożąc nimi różnego rodzaju ładunki w komunikacji krajowej i zagranicznej; wykonuje obsługę, konserwację i drobne naprawy samochodów ciężarowych powstałe podczas jazdy, zabezpiecza przewożony ładunek przed uszkodzeniem, zniszczeniem i zaginięciem, przestrzega przepisów ustawy ""Prawo o ruchu drogowym"", użytkuje samochód ciężarowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
Kierowca samochodu dostawczego prowadzi pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony lub zespoły pojazdów złożonych z samochodu oraz przyczepy – o łącznej masie całkowitej nieprzekraczającej 4 250 kg.
Podstawowym wymaganiem do wykonywania zawodu kierowcy samochodu dostawczego jest posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami odpowiadającego kategorii kierowanego pojazdu, aktualnych badań lekarskich i psychologicznych, a w przypadku kierowania pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony – uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i ukończenie szkolenia okresowego. Głównym celem pracy kierowcy samochodu dostawczego jest bezpieczny transport przewożonych ładunków. Dlatego kierowca musi doskonale znać i stosować przepisy prawa o ruchu drogowym oraz znać budowę i kontrolować stan techniczny samochodu dostawczego, którym kieruje. Kierowca samochodu dostawczego powinien przed jazdą sprawdzić kompletność i ważność dokumentów pojazdu (dowód rejestracyjny i obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu) oraz wykonać podstawowe czynności w celu zapewnienia bezpiecznej jazdy samochodem. Do czynności tych należy sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, w tym: paliwa i płynów eksploatacyjnych, stanu ogumienia, oświetlenia samochodu, sygnalizacji dźwiękowej samochodu, skuteczności działania hamulców i wyposażenia dodatkowego samochodu, warunkującego bezpieczne wykonywanie zadań przewozowych. Ponadto powinien sprawdzić sposób załadunku towarów i ich mocowanie uniemożliwiające przemieszczanie się ładunku w czasie jazdy. Jeżeli ładunku jeszcze nie ma, to sprawdza, czy w pojeździe znajdują się urządzenia do mocowania i zabezpieczania ładunków, np. pasy do mocowania, listwy rozporowe i inne oraz ich stan techniczny. Kierowca samochodu dostawczego dba o bezpieczeństwo własne i innych użytkowników drogi oraz przewożonych ładunków. Prowadzi dokumentację jazdy w zakresie realizacji zadań przewozowych oraz dokumentację związaną z przewożonymi ładunkami. Zabezpiecza samochód przed kradzieżą, uruchomieniem i użyciem przez osoby niepowołane. Zabezpiecza ładunek przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą. Uczestnicząc w ruchu drogowym, jest zobowiązany do udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Prowadzi samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów i motocykli, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z przyczepą lekką lub bez przyczepy, przewożąc osoby lub towar; wykonuje czynności kontrolno-obsługowe i konserwacyjne, usuwa różnorodne usterki w pojazdach, przestrzega przepisów ustawy ""Prawo o ruchu drogowym"".
Prowadzi pojazd z silnikiem elektrycznym zasilanym prądem stałym (z przewodów zawieszonych nad trasą jego przejazdu), konstrukcyjnie przystosowany do przewozu więcej niż dziesięciu osób, używany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej; przestrzega instrukcji obsługi i przepisów kodeksu drogowego, dokonuje drobnych napraw.
Planuje, koordynuje i kontroluje pracę stacji paliw; opracowuje plany sprzedażowe stacji paliw oraz nadzoruje ich realizację; planuje, koordynuje i nadzoruje działanie sklepu na stacji paliw oraz zapewnia dodatkowe usługi dla klientów; zarządza pracownikami stacji paliw.
Planuje, koordynuje i kontroluje działania szkoły jazdy; opracowuje plany finansowe oraz nadzoruje ich realizację; zapewnia wyposażenie dydaktyczne szkoły, dostęp kursantów do placu manewrowego oraz pojazdu przystosowanego do nauki jazdy; zarządza pracownikami szkoły jazdy; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie klientów instytucjonalnych.
Planuje, koordynuje i kontroluje działania zakładu usługowego o różnym profilu świadczonych usług; opracowuje strategię zakładu usługowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Zarządza i koordynuje pracą agencji do spraw usług sportowych, turystycznych lub kulturalnych; kreuje, wdraża i kontroluje realizacje planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów oraz za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami; planuje i nadzoruje realizację działań z zakresu marketingu i promocji
Zarządza i koordynuje pracą agencji doradztwa finansowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych, tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Zarządza i koordynuje pracą agencji filmowej / telewizyjnej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami agencji.
Zarządza i koordynuje pracą agencji ochrony mienia i osób; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty, pozyskiwanie i obsługę klientów; planuje, koordynuje i kontroluje realizację usług ochrony, sprawuje nadzór nad pracą podległego personelu, w szczególności pracowników ochrony.
Zarządza i koordynuje pracą w agencji reklamowej; opracowuje i wdraża strategię i plany krótko-, średnio- i długoterminowe agencji; odpowiada za realizację celów finansowych agencji; zarządza podległym zespołem.
Zarządza pracą agencji ubezpieczeniowej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów sprzedażowych i organizacyjnych w krótkiej i długiej perspektywie; tworzy strategię agencji; odpowiada za kontakty zewnętrzne i pozyskiwanie klientów.
Odpowiada za organizację pracy i działanie apteki zgodnie z prawem farmaceutycznym; raportuje do odpowiednich organów nadzoru w sprawach określonych w przepisach ustawy Prawo farmaceutyczne i ustawy o izbach aptekarskich; odpowiada za zgodne z przepisami zaopatrzenie apteki, wydawanie leków oraz innych produktów klientom.
Panuje, nadzoruje i koordynuje całokształt działalności archiwum oraz zapewnia prawidłową realizacją wypełnianych przez nie zadań; sprawuje nadzór nad zasobami i majątkiem archiwum; wydaje decyzje administracyjne, postanowienia i zaświadczenia w sprawach dotyczących działalności archiwum; zarządza personelem archiwum.
Kieruje całokształtem działalności biblioteki, zgodnie z zadaniami statutowymi; zapewnia prawidłową organizację pracy oraz kontroluje wykonywanie zadań przez podległych pracowników; zapewnia udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i ich wypożyczanie; organizuje gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych; zapewnia prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej; zajmuje się doskonaleniem form i metod pracy bibliotecznej; współdziała z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami i towarzystwami kulturalno-oświatowymi w rozpowszechnianiu czytelnictwa, wiedzy i kultury oraz w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb społeczeństwa w tej sferze.
Kierownik biura organizuje, koordynuje i zarządza pracą biura.
Kierownik biura jest zawodem o charakterze administracyjno-biu-rowym. Stanowisko to występuje w przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach, stowarzyszeniach, organizacjach różnych typów i wielkości. Celem pracy kierownika biura jest zorganizowanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura. Do jego zadań należy sporządzanie procedur w zakresie czynności biurowych oraz wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i instrukcji. Kierownik biura nadzoruje przepływ korespondencji i archiwizację dokumentów. Odpowiada za prawidłowy obieg dokumentów oraz za sprawny przepływ informacji. Planuje i nadzoruje zaopatrzenie w materiały biurowe, wyposażenie i urządzenia biurowe. Planuje i kontroluje koszty w zakresie działalności administracyjno-biurowej. Zarządza pracą podległych mu pracowników. Kierownik biura może współpracować z instytucjami zewnętrznymi i kontrahentami w zakresie prowadzonej przez pracodawcę działalności.
Zarządza i koordynuje pracą biura podróży; zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego i biznesowego; odpowiada za sprzedaż wczasów, wycieczek itp.; odpowiada za realizację celów sprzedażowych biura podróży; zarządza pracownikami biura podróży.
Zarządza i koordynuje pracę biura rachunkowego; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię biura rachunkowego; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów.
Planuje, koordynuje i kontroluje działania biura tłumaczeń; opracowuje plany finansowe biura tłumaczeń oraz nadzoruje ich realizację; planuje, koordynuje i nadzoruje projekty tłumaczeniowe; zarządza pracownikami biura tłumaczeń; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Kierownik budowy organizuje i nadzoruje wykonanie robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, projektem budowlanym, dokumentacją wykonawczą, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną.
Kierownik budowy wykonuje pracę o charakterze usługowym w zakresie organizacji i zarządzania procesem budowy. Celem jego pracy jest wykonanie i przekazanie inwestorowi przedmiotowego obiektu do użytkowania. Do jego zadań należy m.in. analiza projektu wykonawczego, warunków pozwolenia na budowę oraz umowy o wykonanie robót budowlanych, zezwalanie na pracę maszyn i urządzeń na budowie zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami Urzędu Dozoru Technicznego, a także planowanie, kontrola i ocena sposobu wykonania i postępu robót realizowanych przez zespół pracowników budowlanych. Kierownik budowy koordynuje roboty brygad i podwykonawców, określa zakres prac do wykonania zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i na bieżąco prowadzi dokumentację budowy. Zadania kierownika budowy obejmują również planowanie i kierowanie budową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzenie planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie dokumentów do zawiadomienia uprawnionych organów o zakończeniu budowy. Kierownik budowy wnioskuje i uzasadnia propozycje ewentualnych zmian projektowych, informuje o zakończeniu robót budowlanych, powiadamia inwestora o gotowości do odbioru wpisami do dziennika budowy oraz uczestniczy w odbiorze końcowym, a także organizuje i nadzoruje usunięcie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek.
Planuje, koordynuje i kontroluje działania w zakresie zarządzania centrum handlowym; opracowuje strategię rozwoju i plany finansowe centrum handlowego oraz nadzoruje ich realizację; planuje, koordynuje i nadzoruje wynajem powierzchni handlowych; zarządza pracownikami obsługi technicznej centrum handlowego; zapewnia bezpieczeństwo klientów centrum handlowego; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych najemców, kontrahentów i dostawców.
Planuje, koordynuje i kontroluje działania z zakresu zarządzania centrum konferencyjnym; opracowuje strategię rozwoju i plany finansowe centrum konferencyjnego oraz nadzoruje ich realizację; koordynuje i sprawuje ogólny nadzór nad organizowanymi w centrum konferencjami, targami i imprezami masowymi; zarządza pracownikami obsługi technicznej centrum; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.
Odpowiada za pracę centrum obsługi telefonicznej (call center); przygotowuje zestawienia i raporty z pracy centrum; odpowiada za efektywność pracy i wynik centrum oraz za jakość pracy podległych konsultantów; aktualizuje skrypty rozmów, szkoli podległych pracowników.
Zarządza centrum rozrywki dla dzieci i zatrudnionym w nim personelem; prowadzi działania sprzedażowe i marketingowe usług oferowanych przez centrum; reprezentuje centrum na zewnątrz.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności