aplikacja Matura google play app store

Kapelusznik-czapnik

wybrane grupy: zawody ogólne

Kapelusznik-czapnik wykonuje maszynowo i ręcznie kapelusze i czapki z materiałów włókienniczych, zgodnie z projektem przyjętym do realizacji lub korzystając z formy oraz przerabia i odświeża kapelusze.
Kapelusznik-czapnik wykonuje nakrycia głowy. Uwzględnia cechy fizyczne, chemiczne i użytkowe materiałów stosowanych do produkcji kapeluszy i czapek. Produkcję rozpoczyna od doboru materiału i wykonania szablonu albo wybrania właściwej formy kapeluszniczej. Następnie przygotowuje materiał do krojenia: laguje (odwija tkaniny z bel w trakcie warstwowania), wykrawa według szablonu i prasuje. W przypadku kapeluszy przygotowuje półprodukt (stożek) do nałożenia na formę kapeluszniczą (na tym etapie stosuje na gorąco odpowiednie związki chemiczne). Następnie zszywa wykrojone elementy czapki na specjalistycznych maszynach lub wygładza stożek na formie kapeluszniczej w celu uformowania się kapelusza. Czapnik wykonuje ewentualne zdobienia produktu, a kapelusznik, po zdjęciu z formy, wykańcza kapelusz poprzez podszycie brzegów i ozdabia go. Ostatni etap to właściwe oznakowanie produktu według obowiązujących norm.

Główne zadania:
 • przygotowywanie stanowiska pracy (sprawdzenie sprawności maszyn i urządzeń) przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • przygotowywanie szablonu czapki według wzoru;
 • dobieranie i ocenianie przydatności materiału do wykonania wyrobu;
 • przygotowywanie materiału oraz wykrawanie elementów składowych kapelusza lub czapki;
 • modelowanie kapelusza;
 • szycie czapki;
 • prasowanie wyrobu;
 • zdobienie czapek lub kapeluszy;
 • oznakowywanie wyrobu;
 • odświeżanie kapeluszy lub czapek powierzonych przez klienta;
 • wykonywanie napraw kapeluszy lub czapek powierzonych przez klienta;
 • kalkulowanie surowców i materiałów pomocniczych.


Zawód kapelusznik-czapnik można uzyskać na drodze kształcenia rzemieślniczego, jak również po ukończeniu szkolenia praktycznego, przyuczenia do zawodu w na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Kapelusznik-czapnik powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez organizacje branżowe, w pokazach mody oraz targach producentów materiałów włókienniczych i dodatków oraz obserwować na bieżąco trendy mody.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności