aplikacja Matura google play app store

Kierowca drezyny i wózka motorowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi trakcyjne pojazdy kolejowe: drezyny i wózki motorowe na stacjach i liniach kolejowych, zgodnie z zasadami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, oraz obsługuje żurawie zamontowane na wózkach motorowych.

Główne zadania:
wykonywanie jazdy na stacjach i liniach kolejowych, obsługiwanie urządzeń drezyny lub wózka motorowego;
wykrywanie i usuwanie usterek w działaniu urządzeń drezyny lub wózka motorowego podczas ich pracy;
smarowanie części trących i uzupełnianie olejów i smarów w czasie pracy pojazdów;
osłanianie sygnałami wózka motorowego (drezyny) w razie nieprzewidzianego postoju na szlaku oraz osłanianie przeszkody na torze szlakowym;
obsługiwanie żurawia hydraulicznego zamontowanego na wózku motorowym;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej obsługiwanego pojazdu kolejowego;
stosowanie zasad prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej w prowadzeniu i eksploatacji drezyny i wózka motorowego;
stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony od porażeń prądem elektrycznym oraz ochrony środowiska podczas eksploatacji pojazdów kolejowych;
wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń praktycznych związanych z obsługą drezyny i wózka motorowego w celu rozpoznawania i samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się podczas pracy;
obsługiwanie urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności