aplikacja Matura google play app store

Kierownik biura podroży

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza i koordynuje pracą biura podróży; zajmuje się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego i biznesowego; odpowiada za sprzedaż wczasów, wycieczek itp.; odpowiada za realizację celów sprzedażowych biura podróży; zarządza pracownikami biura podróży.

Główne zadania:
 • tworzenie strategii cenowej dla klientów na podstawie analizy kosztów własnych biura podróży oraz sytuacji rynkowej;
 • przygotowywanie ofert i wycen dla klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie imprez turystycznych, wycieczek fakultatywnych itp.;
 • pozyskiwanie klientów indywidualnych i biznesowych oraz utrzymywanie kontaktów z kontrahentami, współpracującymi z biurem przy organizacji imprez turystycznych;
 • nawiązywanie współpracy z rezydentami, przewodnikami, innymi biurami podróży, firmami organizującymi wyjazdy turystyczne, przewoźnikami, hotelami, pensjonatami itp.;
 • organizowanie i koordynowanie obsługi klientów indywidualnych i biznesowych w zakresie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego i biznesowego;
 • sprawowanie nadzoru nad realizowaniem celów sprzedażowych biura podróży;
 • rozpatrywanie reklamacji klientów biura podróży;
 • prowadzenie działań w zakresie reklamy i promocji oferty biura podróży;
 • koordynowanie działań w zakresie obsługi administracyjnej biura podróży realizowanych przez pracowników biura i podmioty zewnętrzne;
 • zatrudnianie pracowników, przydzielanie im stanowisk pracy oraz niezbędnego wyposażenia technicznego i biurowego, przydzielanie zadań i sprawowanie bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu pracy oraz kontrolowanie i ocenianie efektów ich pracy;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy do rozliczeń oraz kontrolowanie czasu pracy pracowników, w tym nadgodzin, zwolnień lekarskich i urlopów;
 • zapewnianie pracownikom szkoleń i warunków do rozwoju zawodowego;
 • zawieranie umów ubezpieczeniowych wymaganych przepisami;
 • reprezentowanie biura podróży w kontaktach zewnętrznych;
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań i prezentacji z działalności biura podróży na potrzeby zarządu i zewnętrznych odbiorców;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zachowania tajemnicy służbowej, przepisów dotyczących organizowania wyjazdów turystycznych, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
przeprowadzanie szkoleń pracowników; dbanie o dobry wizerunek biura podróży; uczestniczenie w targach i konferencjach turystycznych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności