aplikacja Matura google play app store

Kartograf

Wykonuje prace związane z opracowaniem, redagowaniem i reprodukcją map

Główne zadania:
- redagowanie map ogólnogeograficznych, w tym map topograficznych wielkoskalowych, średnioskalowych i małoskalowych;
- redagowanie map tematycznych społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, w tym sozologicznych;
- redagowanie map szkolnych geograficznych i historycznych: ściennych, podręcznych i atlasów;
- redagowanie map turystycznych, diamap, globusów, tyflomap (map dotykowych dla niewidomych i słabo widzących);
- automatyczne sporządzanie map w oparciu o obrazy satelitarne;
- opracowywanie zasad generalizacji kartograficznej;
- kartowanie i rysowanie map na podstawie geodezyjnych pomiarów szczegółowych;
- komputerowe wspomaganie opracowań kartograficznych;
- opracowywanie i rozwijanie banków informacji kartograficznych;
- prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących odwzorowań kartograficznych;
- prowadzenie prac teoretycznych i praktycznych dotyczących reprodukcji kartograficznej (w tym układów światłoczułych, procesów drukowania i procesów wykończeniowych);
- opracowywanie instrukcji i wytycznych technicznych.

Zadania dodatkowe:
- prowadzić prace badawcze i aplikacyjne dotyczące map astronomicznych


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności