aplikacja Matura google play app store

Kierownik centrum rozrywki dla dzieci

wybrane grupy: zawody ogólne

Zarządza centrum rozrywki dla dzieci i zatrudnionym w nim personelem; prowadzi działania sprzedażowe i marketingowe usług oferowanych przez centrum; reprezentuje centrum na zewnątrz.

Główne zadania:
 • kierowanie bieżącą działalnością centrum rozrywki dla dzieci;
 • planowanie pracy centrum oraz dbanie o jego sprawne funkcjonowanie;
 • zarządzanie zespołem pracowników, w tym: organizowanie i przydzielanie pracy podległemu zespołowi oraz nadzorowanie i kontrolowanie efektów pracy personelu;
 • zarządzanie procesem rekrutacji;
 • motywowanie i wspieranie pracowników;
 • określanie celów sprzedażowych usług oferowanych przez centrum;
 • sprawowanie ogólnego nadzoru nad organizacją imprez okolicznościowych;
 • kontrolowanie prawidłowości wykonania usług;
 • reprezentowanie centrum i kreowanie jego wizerunku na zewnątrz;
 • negocjowanie warunków współpracy z firmami zewnętrznymi (na przykład w zakresie wyposażenia technicznego centrum, dostaw mediów, sprzątania itp.);
 • zarządzanie działalnością marketingową centrum;
 • określanie standardów obsługi klienta;
 • zapewnianie terminowych przeglądów i serwisowania instalacji i sprzętu w centrum rozrywki;
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej i finansowej centrum rozrywki dla dzieci;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
sprawowanie nadzoru nad działaniami w zakresie gastronomii; pozyskiwanie i współpraca z kluczowymi klientami; budowanie trwałych relacji z klientami oraz dostawcami.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności