aplikacja Matura google play app store

Kierowca trolejbusu

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi pojazd z silnikiem elektrycznym zasilanym prądem stałym (z przewodów zawieszonych nad trasą jego przejazdu), konstrukcyjnie przystosowany do przewozu więcej niż dziesięciu osób, używany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej; przestrzega instrukcji obsługi i przepisów kodeksu drogowego, dokonuje drobnych napraw.

Główne zadania:
sprawdzanie stanu technicznego przyjmowanego pojazdu, np.: prawidłowości działania układu hamulcowego, oświetlenia zewnętrznego (światła przednie i tylne, kierunkowskazy), wewnętrznego, wycieraczek szyb przednich, stanu luster: bocznych i wewnętrznego, wyposażenia w gaśnicę, apteczkę pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy itd.;
przygotowywanie trolejbusu do jazdy, tj.: ustawianie fotela, lusterek, zawieszanie tablic z oznaczeniami obsługiwanej linii, informujących o trasie przejazdu, sprawdzanie, czy właściwie zamykają się i otwierają drzwi dla pasażerów;
prowadzenie trolejbusu zgodnie z rozkładem jazdy, zatrzymywanie się na wyznaczonych przystankach, dbanie o bezpieczeństwo przewożonych pasażerów, wsiadających do pojazdu i wysiadających, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;
rygorystyczne przestrzeganie prawa o ruchu drogowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki pogodowe, możliwości techniczne pojazdu;
dbanie o estetyczny wygląd pojazdu oraz utrzymywanie należytej czystości;
usuwanie drobnych usterek powstałych podczas jazdy (np. wymiana przepalonej żarówki lub paska klinowego), przy zachowaniu wymogów bhp i ppoż., a w razie poważnych awarii zgłaszanie ich odpowiednim służbom;
zabezpieczanie trolejbusu przed kradzieżą oraz uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieuprawnione;
zgłaszanie dyspozytorowi zauważonych usterek;
przestrzeganie posiadania obowiązujących dokumentów oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;
poddawanie się okresowym badaniom lekarskim


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności