aplikacja Matura google play app store

Kierowca samochodu osobowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi samochody osobowe i inne pojazdy samochodowe, z wyjątkiem autobusów i motocykli, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, z przyczepą lekką lub bez przyczepy, przewożąc osoby lub towar; wykonuje czynności kontrolno-obsługowe i konserwacyjne, usuwa różnorodne usterki w pojazdach, przestrzega przepisów ustawy ""Prawo o ruchu drogowym"".

Główne zadania:
sprawdzanie stanu technicznego samochodu do przewozu osób, tj.: prawidłowości działania sygnału dźwiękowego, kierunkowskazów, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, hamulców, stanu ogumienia, wyposażenia samochodu w trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę oraz w apteczkę pierwszej pomocy;
w samochodzie do przewozu towaru dodatkowo sprawdzanie rozmieszczenia i zamocowania ładunku na skrzyni ładunkowej, zapięcia burt skrzyni ładunkowej;
sprawdzanie połączenia przyczepy z pojazdem ciągnącym, zapięcia burt skrzyni ładunkowej przyczepy, rozmieszczenia i zamocowania ładunku na przyczepie;
przygotowywanie kierowcy i pasażerów do jazdy, tj.: ustawianie fotela kierowcy, ustawianie lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa przez kierowcę i pasażerów;
dbanie o bezpieczeństwo własne, przewożonych pasażerów, przewożonego ładunku oraz użytkowników drogi przez rygorystyczne przestrzeganie ""Prawa o ruchu drogowym"", ze szczególnym zwracaniem uwagi na: przepisy ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, warunki jazdy, stan techniczny pojazdu;
wykonywanie czynności kontrolno-obsługowych zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanego pojazdu;
wykonywanie prostych prac konserwacyjnych, mycie i czyszczenie pojazdu, dbanie o estetyczny wygląd pojazdu;
utrzymywanie pojazdu w dobrym stanie technicznym, aby korzystanie z niego: nie zakłócało spokoju publicznego przez nadmierny hałas, nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi;
usuwanie usterek pojazdu samochodowego, powstałych podczas jazdy, np.: wymiana uszkodzonego koła, przepalonej żarówki, paska klinowego, bezpieczników, z zachowaniem wymogów bhp i ppoż.;
udzielanie pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych;
przestrzeganie stosowania odpowiednich przerw podczas długotrwałej jazdy;
zabezpieczanie pojazdu przed kradzieżą, uruchomieniem i użytkowaniem przez osoby nieupoważnione;
przekazywanie pojazdów do badań technicznych we właściwym terminie, terminowe opłacanie składek OC;
prowadzenie pojazdów zgodnie z uprawnieniami potwierdzonymi w prawie jazdy (kategoria B).

Zadania dodatkowe:
pełnienie funkcji: instruktora nauki jazdy, wykładowcy, egzaminatora, po spełnieniu dodatkowych warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami i uprawnień instruktorów, wykładowców i egzaminatorów oraz w sprawie szkolenia i egzaminowania.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności