dlamaturzysty.info

Woźny

wybrane grupy: zawody ogólne

Odpowiada za powierzone mienie, utrzymanie porządku i czystości w placówce przeprowadzając bieżące i okresowe sprzątanie i porządkowanie pomieszczeń i wyznaczonego terenu.

Główne zadania:
  • pomoc przy utrzymaniu dyscypliny / zapewnianiu przestrzegania regulaminów instytucji przez użytkowników placówki;
  • bieżące i okresowe sprzątanie pomieszczeń, w tym m.in.: wietrzenie pomieszczeń, podlewanie kwiatów, wynoszenie śmieci, wymienianie worków w koszach na śmieci;
  • dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń;
  • otwieranie sal i pomieszczeń w placówce, a po zakończonej pracy zamykanie okien, drzwi wszystkich pomieszczeń oraz odnoszenie kluczy na portiernię / recepcję;
  • informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach sprzętu i instalacji;
  • współpracowanie z personelem placówki;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
wspieranie personelu placówki w sprawowaniu opieki nad osobami w nim przebywającymi (dziećmi, uczniami, pacjentami itp.); przyjmowanie do przechowania i wydawanie odzieży i innych przedmiotów osób przebywających w placówce; dyżurowanie w portierni; roznoszenie korespondencji.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności