dlamaturzysty.info

Weterynaryjny kontroler sanitarny

wybrane grupy: zawody ogólne

W ramach państwowego nadzoru weterynaryjnego, pod nadzorem głównego lekarza weterynarii kraju, kontroluje warunki sanitarne i weterynaryjne produkcji, przetwarzania oraz składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach i zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach drobiarskich, zakładach przetwórstwa rybnego, oborach, zlewniach mleka i zakładach mleczarskich, zakładach badania i przetwarzania dziczyzny, chłodniach składowych.

Główne zadania:
  • przeprowadzanie kontroli stanu sanitarnego produkcji, przetwarzania i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (kontrola surowców, czystości pomieszczeń i urządzeń, higieny personelu i aktualności ich książeczek zdrowia, przestrzegania technologii produkcji itp.);
  • pobieranie próbek z różnych faz produkcji (w tym próbek mleka w skupie) do badań laboratoryjnych, ich zabezpieczanie i znakowanie;
  • sporządzanie protokołów z kontroli sanitarnej (porównywanie z wymogami i zestawieniami wyników kontroli), powiadamianie przełożonych o stwierdzonych uchybieniach;
  • badanie przed- i poubojowe zwierząt rzeźnych i mięsa oraz drobiu, królików, nutrii, dziczyzny i ryb;
  • dokonywanie podziału konfiskat poubojowych na karmę dla zwierząt futerkowych i konfiskaty utylizacyjne.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności