dlamaturzysty.info

Wyprawiacz skór futerkowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Wyprawiacz skór futerkowych konserwuje, magazynuje, garbuje, barwi i uszlachetnia skóry futerkowe.
Wyprawiacz skór futerkowych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy wyprawiacza skór futerkowych jest otrzymanie skóry wyprawionej (gotowej) z włosem. Wyprawiacz skór futerkowych konserwuje, magazynuje skóry surowe, rozmacza, pikluje, garbuje i wykańcza oraz uszlachetnia okrywę włosową i tkankę skórną. Kontroluje procesy wyprawiania, sortuje skóry surowe i wyprawione zgodnie z ich przeznaczeniem. Obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w futrzarstwie. Stosuje odpowiednie technologie wyprawy skór futerkowych oraz wykonuje kontrolę międzyoperacyjną. Odpowiedzialny jest za prawidłowe eksploatowanie i użytkowanie maszyn i urządzeń. Kontroluje urządzenia sterownicze nadzorujące procesy technologiczne wyprawiania i uszlachetniania skór futerkowych.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie, sortowanie i magazynowanie surowych skór futerkowych;
  • przygotowywanie skór do garbowania;
  • garbowanie właściwe skór futerkowych;
  • wykańczanie skór futerkowych będących w stanie naturalnym;
  • barwienie i uszlachetnianie skór futerkowych;
  • sortowanie, klasyfikowanie i magazynowanie gotowych skór futerkowych.


Pracownik wykonujący zawód wyprawiacza skór futerkowych powinien posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowe związane z przemysłem skórzanym. Może je uzyskać w systemie kształcenia rzemieślniczego. Możliwe jest również szkolenie praktyczne na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Przydatna w zawodzie jest umiejętność użytkowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań oraz umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności