dlamaturzysty.info

Wagowy

wybrane grupy: zawody ogólne

Waży ładunki i towary; wystawia dokumenty związane z ważonym towarem; przygotowuje raporty związane z ważonym towarem.

Główne zadania:
  • obsługiwanie elektronicznej wagi samochodowej, przemysłowej itp.;
  • kontrolowanie materiałów dostarczanych do ważenia;
  • kontrolowanie poprawności bazy danych ważonych pojazdów, przewoźników oraz kontrahentów;
  • dbanie o utrzymanie czystości i poprawności działania wag;
  • prowadzenie bieżącej obsługi technicznej wag;
  • kontrolowanie zgodności dokumentów wagowych oraz przewozowych;
  • przygotowywanie raportów i zestawień generowanych z programu wagowego;
  • prowadzenie ewidencji ważonych towarów;
  • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności