dlamaturzysty.info

Wiertacz w metalu

wybrane grupy: zawody ogólne

Obsługuje wiertarki różnych typów; dobiera i stosuje optymalne parametry skrawania, mocuje obrabiane przedmioty, wierci otwory w elementach wykonanych z różnych materiałów wiertłami zwykłymi i specjalnymi.

Główne zadania:
zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną obrabianych przedmiotów, zwłaszcza z rysunkiem wykonawczym, kartą technologiczną i kartkami instrukcyjnymi wykonywanych operacji;
ekonomiczne użytkowanie wiertarek stołowych, słupowych, stojakowych, promieniowych, rewolwerowych, wielowrzecionowych i do głębokich otworów;
dobieranie i stosowanie podczas wiercenia optymalnych parametrów skrawania (posuw, prędkość i głębokość skrawania);
ustawianie do pracy wiertarek ze szczególnym zwróceniem uwagi na parametry skrawania, mocowanie narzędzi i obrabianych przedmiotów (na stole wiertarki i w uchwytach);
ustalanie kolejności zabiegów przy wykonywaniu operacji wielozabiegowych;
wykonywanie na wiertarkach w przedmiotach ze stopów żelaza i metali nieżelaznych otworów o różnych średnicach wiertłami: krętymi, piórkowymi, lufowymi, rurowymi i wiertłami stopniowymi;
użytkowanie sprawdzianów oraz narzędzi pomiarowych do mierzenia średnic i głębokości otworów - mierzenie i sprawdzanie wymiarów wykonywanych otworów;
kontrolowanie i regulowanie przebiegu obróbki;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Zadania dodatkowe:
wiercenie otworów w elementach wykonywanych z materiałów niemetalowych; rozwiercanie i pogłębianie otworów; wykonywanie dokładnych otworów (pod względem kształtu, wymiarów i rozstawienia) na wytaczarkach współrzędnościowych; wiercenie otworów wielokątnych; ostrzenie wierteł na własne potrzeby; obrabianie różnorodnych przedmiotów na obrabiarkach zespołowych; po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych prowadzenie szkoleń uczniów na stanowisku pracy; pełnienie funkcji ustawiacza na wiertarkach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności