dlamaturzysty.info

Wiertacz studni

wybrane grupy: zawody ogólne

Drąży otwory wiertnicze w powierzchni ziemi w celu instalacji pomp głębinowych do czerpania czystej, zimnej wody;
obsługuje urządzenia wiertnicze przestrzegając przepisów prawa dotyczących wykonywania prac i zabiegów wiertniczych.

Główne zadania:
zapoznawanie się z dokumentacją procesu wiercenia;
nadzorowanie dostarczania urządzeń wiertniczych do miejsca wiercenia;
sprawdzanie sprawności technicznej urządzeń;
dobór odpowiednich narzędzi wiertniczych, przewodów wiertniczych, rur osłonowych;
prowadzenie i regulowanie wiercenia oraz obsługiwanie urządzeń stosowanych przy pracach wiertniczych;
wprowadzanie do odwiertów rur osłonowych wyposażonych w filtr do wody;
analiza i interpretacja wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych;
rozpoznawanie powstałych przy wierceniach przeszkód oraz usuwanie nieskomplikowanych awarii;
kierowanie zespołem wiertniczym.

Zadania dodatkowe:
umieszczanie w rurach osłonowych pompy głębinowej; wykonywanie odwiertów pod pompy ciepła.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności