dlamaturzysty.info

Wybieracz monet / żetonów z automatów

wybrane grupy: zawody ogólne

Zaopatruje automaty sprzedające w produkty i wybiera z nich lub z parkometrów i innych pojemników monety (żetony).

Główne zadania:
  • zaopatrywanie automatów do sprzedaży w produkty (na przykład jedzenie, napoje, książki itp.) i wybieranie monet (żetonów) z ich pojemników;
  • wybieranie monet (żetonów) z automatów do gier, parkometrów i podobnych pojemników na monety;
  • prowadzenie rejestrów dostarczonych towarów i pobranych monet (żetonów);
  • poruszanie się po ustalonych trasach w celu zaopatrzenia automatów sprzedających w produkty i wybierania z nich lub z parkometrów i innych pojemników monet (żetonów);
  • kontrolowanie automatów sprzedających, parkometrów i innych pojemników pod kątem możliwości kradzieży, usterek i uszkodzeń, takich jak: złamane pieczęcie, uszkodzone obudowy itp.;
  • przeprowadzanie bieżącej obsługi automatów do sprzedaży produktów, automatów do gier, parkometrów i podobnych pojemników na monety (żetony) oraz utrzymanie ich w czystości;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
dokonywanie drobnych napraw automatów do sprzedaży produktów, automatów do gier, parkometrów i podobnych pojemników na monety (żetony).


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności