aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 203
Planuje i wykonuje prace związane z uprawą drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych w celu uzyskania owoców na sprzedaż.
Dba o utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach / ośrodkach opiekuńczych.
Udziela pomocy personelowi szpitalnemu w pielęgnowaniu chorych, dba o czystość chorych, pomaga przy ich transporcie, w przygotowaniu do operacji, w jej przeprowadzeniu, utrzymuje w czystości i porządkuje sale chorych oraz inne pomieszczenia szpitalne.
Przygotowuje teksty literackie przedstawiające akcję i dialogi filmu (fabularnego, dokumentalnego, oświatowego, animowanego) - powstałe samodzielnie lub jako adaptacja powieści, opowiadania czy dramatu.
Opracowuje projekt oprawy plastycznej, udziela reżyserowi konsultacji w zakresie ogólnych założeń artystycznych; uzgadnia z nim koncepcję plastyczną i dostosowuje ją do ogólnej twórczej koncepcji dzieła; wykonuje osobiście, względnie ustala wytyczne wykonania prac i dzieł z zakresu oprawy dekoracyjnej.
Prowadzi sekretariat, organizuje pracę personelu i bierze w niej czynny udział.
Zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa - jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.
Wykonuje czynności biurowe w kancelarii notarialnej.
Odpowiada za sprawną obsługę administracyjną sekretariatu kancelarii prawnej;
zapewnia sprawny obieg dokumentów i informacji pomiędzy prawnikami kancelarii oraz odpowiada za wspieranie pracy prawników w czynnościach administracyjnych.
Wykonuje czynności konsularne powierzone przez konsula w zakresie opieki prawnej w sprawach paszportowych, wizowych, obywatelskich, spadkowych, legalizacji dokumentów itp., w celu ochrony praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli za granicą.
Prowadzi szczegółowe notatki z działań na planie oraz sporządza ""raport z planu"" wspólnie z kierownictwem planu zdjęciowego; zgłasza kierownikowi produkcji filmu wszystkie okoliczności zakłócające prawidłowy przebieg produkcji oraz proponuje rozwiązania zmierzające do usunięcia tych trudności; uczestniczy w pracach pomocniczych w grupie zdjęciowej, zgodnie z dyspozycjami kierownika produkcji.
Wykonuje w sądzie czynności administracyjne związane z biegiem sprawy sądowej.
Prowadzi procesy wytwarzania różnego typu serów podpuszczkowych dojrzewających oraz różnego rodzaju twarogów i serków twarogowych.
Odpowiada za konfigurację sprzętu komputerowego zgodnie z potrzebami użytkowania;
diagnozuje i usuwa awarie sprzętu komputerowego;
zajmuje się instalowaniem urządzeń peryferyjnych, programów systemowych i użytkowych.
Odpowiada za wykonywanie napraw wyposażenia i urządzeń medycznych;
zajmuje się prowadzeniem konserwacji i kontrolowaniem sprawności technicznej urządzeń medycznych.
Prowadzi i rozstrzyga sprawy sądowe, wymierza sprawiedliwość bezstronnie według swego sumienia (przekonania) i zgodnie z przepisami prawa (z reguły z udziałem ławników albo sędziów zawodowych); rozstrzyga: w sądach powszechnych - sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w sądach wojskowych - sprawy karne dotyczące w zasadzie żołnierzy, a w sądzie administracyjnym - sprawy ze skarg na decyzje administracyjne.
Z upoważnienia odpowiednich władz sportowych nadzoruje zawody sportowe zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz orzeka o wyniku współ- zawodnictwa sportowego.
Utrzymuje codzienny kontakt ze środowiskiem: dba o stan zdrowia i zaspokajanie podstawowych potrzeb chorych, niepełnosprawnych, samotnych i niezaradnych, dotkniętych wypadkami losowymi; wykonuje czynności pielęgnacyjne, gospodarcze, opiekuńcze i załatwia inne sprawy związane z bytem podopiecznych.
Projektuje lub wykonuje wzory wyrobów plecionkarskich, proponuje i wprowadza zmiany do wyrobów już wytwarzanych.
Zajmuje się odpowiednim wyposażeniem skarbca, przechowywaniem w nim właściwie zabezpieczonych wartości; wykonuje czynności kontrolne oraz czynności związane z przyjmowaniem i wydawaniem wartości kasjerom oraz niektórym klientom.
Kompletuje części składowe spadochronu zgodnie z dokumentacją techniczną; montuje spadochrony plecowe, piersiowe i siedzeniowe, kamizelki ratunkowe i urządzenia katapultowe; składa sprzęt spadochronowy w sposób gwarantujący prawidłowe otwarcie w powietrzu.
Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami prowadzi teoretyczne i praktyczne szkolenia uczniów skoczków i skoczków w zakresie wykonywania określonego rodzaju skoków spadochronowych, szkolenia skoczków ubiegających się o uprawnienia instruktorskie oraz wykonuje usługowo skoki spadochronowe z zakresu swoich uprawnień: skoki SL, AFF, IAD, skoki z pasażerem (TANDEM) oraz skoki z kamerą w celu wykonania dla pasażera usługi wideofilmowania skoku spadochronowego typu tandem.
Prowadzi badania w różnych subdyscyplinach socjologii (m.in. socjologii ogólnej, pracy, rodziny, prawa i patologii społecznej, oświaty i wychowania, kultury) oraz badania opinii społecznej i rynku, których przedmiotem jest struktura i funkcjonowanie wszelkich zbiorowości, grup społecznych, organizacji i instytucji, zjawiska i procesy obejmujące całą rzeczywistość społeczną, fakty społeczne, działania i zachowania ludzi, ich poglądy, postawy i przekonania, potrzeby, aspiracje i nastroje.
Sommelier selekcjonuje i serwuje wina i inne alkohole, wody gastronomiczne oraz cygara.
Sommelier jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy sommeliera jest obsługa gościa w lokalu gastronomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem doradzania przy wyborze wina oraz jego serwowanie. Sommelier powinien posiadać umiejętności degustatorskie, znać gatunki win, ich pochodzenie, wiek i dojrzałość oraz inne alkohole i trunki znajdujące się w menu lokalu. Obowiązkiem sommeliera jest przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna serwowanych win, jak również posługiwanie się techniką dekantacji. Sommelier zajmuje się wyborem win, przechowywaniem ich w odpowiednich warunkach, doborem win do potraw, prowadzeniem ewidencji, tworzeniem karty win, negocjacjami z dostawcami, sprzedażą win, alkoholi, wód gastronomicznych oraz cygar, a także szkoleniem personelu w dziedzinie winiarstwa. Jest odpowiedzialny za sprzęt i urządzenia używane w pracy, utrzymywanie czystości i porządku, dbanie o dobry wizerunek lokalu, w którym pracuje oraz wyszukiwanie nowych trendów w dziedzinie winiarstwa.
Zajmuje się sortowaniem materiałów i produktów; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów materiałów i produktów.
Przeprowadza sortowanie pod względem przydatności do produkcji i klas jakości półfabrykatów oraz materiałów drzewnych.
Zajmuje się odbiorem oraz sortowaniem opadów komunalnych; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych znajdujących się w odpadach komunalnych.
Zajmuje się odbiorem oraz sortowaniem surowców wtórnych; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów odpadów, w tym elektrośmieci i innych odpadów niebezpiecznych.
Ocenia jakość półfabrykatów w ramach kontroli międzyoperacyjnej na podstawie wad określonych w normach lub w warunkach technicznych za pomocą określonych przyrządów; sortuje wyroby ceramiczne - porcelanowe, porcelitowe, fajansowe, kamionkowe, cersanitowe itp. według gatunków na podstawie norm.
Wykonuje prace związane z segregowaniem (brakowaniem) półfabrykatów na podstawie wymogów zawartych w normach międzyoperacyjnych lub w warunkach technicznych; sortuje wyroby gotowe ze szkła budowlanego, gospodarczego, kryształowego, opakowaniowego, technicznego według gatunków, na podstawie norm przedmiotowych lub warunków technicznych.
Łączy części i elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych i ich stopów poprzez spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel) lub mieszanek gazowych (dwutlenek węgla lub jego mieszaniny z argonem) przez spawanie automatyczne lub spawanie gazowe ręczne oraz spawanie łukiem elektrycznym.
Specjalista administracji publicznej wykonuje zadania wynikające z funkcjonowania organów administracji publicznej różnych szczebli. Specjalista administracji publicznej współuczestniczy w planowaniu i projektowaniu rozwiązań zapewniających skuteczne funkcjonowanie jednostki administracji publicznej.
Specjalista analizy i rozwoju rynku pozyskuje i opracowuje informacje na temat rynku produktów i usług oraz prognozuje kierunki jego rozwoju.
Celem pracy specjalisty analizy i rozwoju rynku jest ocena aktualnej sytuacji rynkowej i opracowanie prognozy funkcjonowania produktu/usługi na rynku poprzez ustalenie przedmiotu, zakresu, narzędzi i formy pomiaru lub analizy. Specjalista analizy i rozwoju rynku zbiera informacje o problematyce marketingowej związanej z określonym produktem, usługą, marką itp. Zbieranie danych może odbywać się poprzez pozyskiwanie informacji zewnętrznych (np. GUS, raporty rynkowe, dane firmy) lub przeprowadzanie badań rynku. Zbierane informacje gromadzi w bazach danych lub innych utrwalonych formach i poddaje analizie. Praca w zawodzie wymaga stałej konsultacji wyników badań z odbiorcami tj. dyrektorem marketingu, opiekunem marki (brand managerem), kierownikiem handlowym, właścicielem firmy, prezesem spółki itd. Efektem pracy jest raport, prezentacja najważniejszych wniosków z przeprowadzonej analizy oraz lista rekomendacji.
Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.
Organizuje i koordynuje pracę zakładowej służby bhp; przygotowuje i przedkłada pracodawcy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń; prowadzi doradztwo w zakresie bhp; współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi i zewnętrznymi organami nadzoru nad warunkami pracy; opiniuje plany, założenia i projekty modernizacji zakładu oraz bierze udział w odbiorach technicznych nowych lub przebudowanych obiektów budowlanych; uczestniczy w ocenie ryzyka zawodowego oraz w dochodzeniach powypadkowych; opiniuje instrukcje wewnątrzzakładowe bhp.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania identyfikuje zagrożenia, definiuje i wdraża procedury zapewniające bezpieczeństwo oprogramowania.
Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania odpowiada za bezpieczne działanie oprogramowania wykorzystywanego w firmie lub instytucji. W tym celu realizuje wiele specjalistycznych zadań rozpoczynających się zwykle od zapoznania się z dokumentacją techniczną systemów informatycznych. Na tej podstawie oraz na podstawie wykonanych analiz specjalista weryfikuje projekty informatyczne pod kątem zgodności ze standardami bezpieczeństwa oraz definiuje zasady tworzenia oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa dla zespołów programistów.
Zajmuje się zarządzaniem bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych przez wdrażanie i rozwój zabezpieczeń technicznych i informatycznych; odpowiada za aktualizację reguł bezpieczeństwa zaimplementowanych w systemach teleinformatycznych oraz dostosowanie reguł do aktualnego stanu zagrożeń; przeprowadza analizy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz zajmuje się tworzeniem, wdrożeniem i aktualizowaniem procedur dotyczących postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Prowadzi procedurę przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka; współpracuje ze środowiskiem lokalnym w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; dokonuje doboru rodziny przysposabiającej; gromadzi informacje o dzieciach, które mogą być przysposobione; organizuje szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, zapewnia pomoc psychologiczną kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują zamiar pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu.
Specjalista do spraw animacji multimedialnej planuje, projektuje i tworzy animacje przeznaczone do publikacji w szeroko pojętych multimediach.
Specjalista do spraw animacji multimedialnej zajmuje się planowaniem, projektowaniem i tworzeniem audiowizualnego utworu filmowego na potrzeby reklam, prezentacji multimedialnych, gier komputerowych, filmów, stron internetowych i innych szeroko pojętych multimediów. Do jego zadań należy analiza założeń projektowanego utworu w celu dobrania optymalnych środków i działań, przygotowanie wstępnych wariantów projektu oraz realizacja wybranego wariantu audiowizualnego utworu filmowego w postaci końcowego pliku z animacją. Do jego obowiązków należy także weryfikowanie projektu pod kątem zgodności z założeniami na poszczególnych etapach produkcji i wprowadzanie ewentualnych korekt. Specjalista do spraw animacji multimedialnej odpowiedzialny jest za przygotowanie końcowego pliku z animacją zgodnego z parametrami technicznymi obowiązującymi w docelowych kanałach publikacji. Typowym miejscem pracy specjalisty do spraw animacji multimedialnej są: agencje reklamowe, domy mediowe, studia telewizyjne i filmowe, studia projektowania gier komputerowych, pracownie architektoniczne, pracownie projektowania przemysłowego, portale internetowe.
Odpowiada za nadzorowanie systemu zarządzania procesem zabezpieczeń oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
zajmuje się doradztwem organizacyjno-technicznym w zakresie zabezpieczeń i BHP oraz analizą zagrożeń i ryzyka występującego na stanowiskach pracy.
Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych projektuje badania oraz zbiera i analizuje informacje na temat zachowań społeczno-ekonomicznych, postaw, preferencji oraz innych charakterystyk osób i podmiotów gospodarczych.
Praca specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych polega na analizie obserwowanych zjawisk, trendów społeczno-ekonomicznych, prowadzeniu badań z zakresu socjologii, psychologii i ekonomii. Celem prowadzonych badań jest opracowywanie raportów opisujących zjawiska społeczno-ekonomiczne oraz prezentacja wyników tych badań. Osoba wykonująca zawód specjalisty do spraw badań społeczno-ekonomicznych określa problemy badawcze, opracowuje metodologię badań oraz konstruuje narzędzia służące realizacji badań (m.in. kwestionariusze). Badania prowadzi samodzielnie lub nadzoruje zespoły ankieterów. Tworzy bazy danych i analizuje je za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Zadaniem specjalisty jest też opracowywanie wyników badań oraz wyciąganie na tej podstawie wniosków, prezentacja wyników badań w przejrzysty i zrozumiały dla odbiorców sposób. Specjalista do spraw badań społeczno-ekonomicznych może kierować zespołami badawczymi poprzez przydział zadań, określanie czasu ich realizacji oraz bieżącą kontrolę pracy członków zespołu. Osoba pracująca w tym zawodzie może być także odpowiedzialna za formalny nadzór nad realizacją projektów badawczych (planowanie i kontrolę realizacji budżetu oraz harmonogramu badań), a także za kontakty z instytucjami zewnętrznymi zlecającymi realizację badań.
Specjalista do spraw controllingu uczestniczy w przygotowywaniu budżetów, planów i prognoz finansowych, kontroluje ich realizację, sporządza raporty i analizy finansowe oraz ekonomiczne, inicjuje działania naprawcze w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie.
Specjalista do spraw controllingu jest zawodem o charakterze menedżerskim, w zakresie finansów. Porównuje bieżące efekty działań z działaniami planowanymi. Celem pracy specjalisty do spraw controllingu jest udział w procesie przygotowywania budżetów, planów i prognoz finansowych, kontrolowanie ich realizacji, sporządzanie raportów oraz analiz finansowych i ekonomicznych przedsiębiorstwa, opracowywanie działań naprawczych w procesach biznesowych. Na podstawie ujawnionych odchyleń opracowuje zmiany dla danego obszaru działalności przedsiębiorstwa. Działania specjalisty do spraw controllingu powinny zapewniać integrację informacji ekonomiczno-finansowych z procesami biznesowymi. Obowiązkiem specjalisty do spraw controllingu jest znajomość oraz przestrzeganie zasad ekonomii, rachunkowości i finansów oraz zasad obsługi systemów informatycznych.
Zajmuje się kompleksowym prowadzeniem procesów rekrutacyjnych pracowników tymczasowych; odpowiada za pozyskanie kandydata do pracy tymczasowej zgodnie z oczekiwaniami klienta i uzgodnionym z klientem profilem kompetencyjnym; monitoruje realizację zadań powierzonych pracownikom tymczasowym.
Organizuje, prowadzi i nadzoruje proces produkcyjny przygotowywania potraw dietetycznych i monitoruje jego zgodność z recepturą i standardami; bada i ocenia wartość dietetyczną i kaloryczną potraw, prawidłowości zastosowanych receptur oraz zachowania norm racjonalnego żywienia; udziela porad i konsultacji w zakresie racjonalnego żywienia zarówno dla klientów indywidualnych jak i zbiorowych (instytucjonalnych) takich jak: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria i uzdrowiska, placówki zbiorowego żywienia (przedszkola, szkoły, restauracje); nadzoruje i kontroluje pomiary laboratoryjne współpracowników i podwładnych.
Odpowiada za zarządzanie i rozwój aplikacji, w tym opracowywanie usprawnień i utrzymanie działania aplikacji;
zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem usprawnień i projektów technicznych zapewniających wymagany poziom dostępności aplikacji;
zapewnia stabilność aplikacji w systemie informatycznym.
Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.
Diagnozuje i opracowuje analizy poprawy warunków ergonomicznych na stanowiskach pracy;
projektuje różne obiekty techniczne: maszyny, urządzenia technologiczne, pojazdy, narzędzia, wyroby codziennego użytku, zabawki, sprzęty, budowle itd. dostosowane do wymiarów i kształtów ciała człowieka, charakteryzujące się funkcjonalnością, niezawodnością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania oraz estetyką kształtów i barw;
stosuje metody i programy komputerowe wspomagające projektowanie ergonomiczne.
Specjalista do spraw factoringu zajmuje się doradztwem w zakresie poprawy płynności finansowej przedsiębiorstw stosujących odroczone terminy płatności. Specjalista do spraw factoringu jest zawodem o charakterze doradczo-handlowym.
Uczestniczy w obsłudze procesu integracyjnego, opracowuje ramy strukturalne - prawne i instytucjonalne dla przyszłego funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej; uczestniczy w przygotowaniach międzynarodowych projektów i w badaniach dotyczących różnorodnych sfer życia społeczno-gospodarczego; organizuje działania instytucji lub komórki zajmującej się problemami integracji europejskiej; udziela wyspecjalizowanych informacji w określonej dziedzinie; przygotowuje projekty nowych rozwiązań prawnych koniecznych do włączenia Polski do Unii Europejskiej; przygotowuje materiały i uczestniczy oraz prowadzi negocjacje na rzecz integracji europejskiej.
Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności