aplikacja Matura google play app store

Składacz sprzętu spadochronowego

wybrane grupy: zawody ogólne

Kompletuje części składowe spadochronu zgodnie z dokumentacją techniczną; montuje spadochrony plecowe, piersiowe i siedzeniowe, kamizelki ratunkowe i urządzenia katapultowe; składa sprzęt spadochronowy w sposób gwarantujący prawidłowe otwarcie w powietrzu.

Główne zadania:
posługiwanie się rysunkami technicznymi oraz technologią montażu i składania sprzętu spadochronowego;
kompletowanie części składowych spadochronu z podziałem na poszczególne typy i rozmiary;
numerowanie kolejności pasów, płatków i linek nośnych;
kompletowanie partii plecionki przeznaczonej na linki nośne w zależności od wskaźników fizyczno-mechanicznych;
montowanie spadochronu: krojenie linek, montowanie linek nośnych z czaszą spadochronu (wykonaną z cienkiej mocnej tkaniny z tworzywa sztucznego) i uprzężą;
mocowanie zamka do uprzęży;
montowanie pilocika ułatwiającego otwarcie czaszy oraz uchwytu z linką wyzwalającą czaszę;
składanie spadochronu zgodnie z instrukcją składania;
sprawdzanie prawidłowości działania poszczególnych elementów spadochronu - po ich złożeniu;
usuwanie wykrytych nieprawidłowości montażu i składania spadochronu;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności