aplikacja Matura google play app store

Sortowacz

wybrane grupy: zawody ogólne

Zajmuje się sortowaniem materiałów i produktów; odpowiada za prawidłowe wyodrębnianie rodzajów materiałów i produktów.

Główne zadania:
  • sortowanie produktów lub materiałów z uwzględnieniem celu sortowania, np. przygotowanie do pakowania, magazynowania, transportu itp.;
  • identyfikowanie poszczególnych rodzajów produktów lub materiałów, umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach lub miejscach przechowywania / składowania;
  • obsługiwanie pasa ręcznego i mechanicznego do sortowania produktów;
  • wyodrębnianie wybrakowanych produktów;
  • dbanie o należyty stan techniczny urządzeń sortowniczych;
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji urządzeń sortowniczych oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


Zadania dodatkowe:
składowanie towaru za pomocą wózka jezdniowego lub wózka paletowego; branie udziału w czynnościach rozruchowych sortowni.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności