aplikacja Matura google play app store

Salowa

wybrane grupy: zawody ogólne

Dba o utrzymanie wymaganych warunków sanitarnych i higienicznych w zakładach opieki zdrowotnej oraz zakładach / ośrodkach opiekuńczych.

Główne zadania:
 • utrzymywanie czystości pomieszczeń jednostek zakładu opieki
  z wykorzystaniem sprzętu do sprzątania we współpracy z zespołem pracowników jednostki;
 • dostarczanie posiłków do jednostek organizacyjnych zakładu opieki i miejsc spożywania posiłków;
 • pomoc w karmieniu osób chorych / niesamodzielnych;
 • dostarczanie bielizny pościelowej i odzieży ochronnej;
 • pomoc personelowi medycznemu w obsłudze osób chorych
  i niesamodzielnych w zakresie utrzymania czystości i higieny osobistej;
 • stosowanie urządzeń, przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • dezynfekowanie i konserwowanie przyborów i narzędzi niezbędnych podczas wykonywania czynności higienicznych;
 • pomoc osobie chorej i niesamodzielnej w poruszaniu się po zakładzie opieki;
 • transportowanie materiałów biologicznych do laboratorium;
 • przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących na stanowisku pracy w zakresie utrzymywania czystości pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych opieki;
 • planowanie i wykonywanie pracy własnej zgodnie z zasadami etyki oraz przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności