aplikacja Matura google play app store

Obuwnik ortopedyczny

Tag: obuwnik
wybrane grupy: zawody ogólne

Obuwnik ortopedyczny wykonuje wkładki i obuwie ortopedyczne na miarę oraz naprawia je.
Głównym celem pracy obuwnika ortopedycznego jest wykonanie wkładek i obuwia ortopedycznego, dopasowanych do kształtów i wymiarów stóp użytkownika spełniających zalecenia lekarskie. Praca w tym zawodzie wiąże się z opanowaniem wiedzy z zakresu anatomii, biomechaniki i fizjologii kończyn dolnych, deformacji i dolegliwości stóp, zasad pobierania miary kończyn dolnych oraz projektowania, konstrukcji i technologii różnych typów wkładek i obuwia ortopedycznego, przetwórstwa materiałów obuwniczych, a także obsługi maszyn i urządzeń do wykonywania wkładek i obuwia. Do najważniejszych zadań zawodowych obuwnika ortopedycznego należą: pobieranie miary kończyn dolnych, dopasowywanie kopyt standardowych i modelowanie kopyt zgodnie z pobraną miarą, projektowanie, konstrukcja i wykonywanie wkładek i obuwia ortopedycznego na indywidualne zamówienie oraz naprawianie obuwia ortopedycznego. Wykonywanie zawodu wiąże się z koniecznością współpracy i komunikowania się z klientami, dostawcami materiałów, półfabrykatów, maszyn i urządzeń, z lekarzami i instytucjami państwowymi, np. Narodowym Funduszem Zdrowia, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Państwową Inspekcją Sanitarną.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy i przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przeprowadzanie wywiadu, badanie i pobieranie miary kończyn dolnych oraz ocenianie i sprecyzowanie potrzeb użytkownika obuwia ortopedycznego;
  • przygotowywanie, dopasowywanie i modelowanie kopyt zgodnie z pobraną miarą;
  • projektowanie i konstruowanie obuwia i wkładek ortopedycznych oraz opracowywanie i archiwizowanie dokumentacji techniczno-technologicznej;
  • ocenianie materiałów i półfabrykatów do produkcji wkładek i obuwia ortopedycznego;
  • wykonywanie obuwia i wkładek ortopedycznych;
  • adaptacja obuwia powszechnego użytku na potrzeby użytkownika z deformacjami i dolegliwościami kończyn dolnych oraz wykonywanie napraw obuwia ortopedycznego;
  • ocenianie wykonanego obuwia i wkładek na stopach użytkownika, ewentualne korekty oraz przeprowadzanie instruktażu użytkowania i konserwacji wkładek i obuwia ortopedycznego.


Pracownik wykonujący zawód obuwnika ortopedycznego może posiadać wykształcenie zawodowe w zawodach związanych z przemysłem skórzanym, np.: technik ortopeda, technik obuwnik, obuwnik bądź uzyskać je w drodze kształcenia rzemieślniczego w zawodach: obuwnik ortopedyczny, obuwnik miarowy, obuwnik przemysłowy. Możliwe jest przyuczenie do zawodu poprzez zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Wykonywanie niektórych zadań zawodowych wymaga wiedzy na poziomie szkoły średniej, przydatna jest umiejętność obsługi komputera. Obuwnik ortopedyczny powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie przez stowarzyszenia, organizacje branżowe oraz wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności