aplikacja Matura google play app store

Oficer pokładowy

Prowadzi obsługę nawigacyjną i eksploatacyjną statku; przygotowuje i nadzoruje prace przeładunkowe; organizuje i nadzoruje pracę podległej mu załogi, zgodnie z wymogami przepisów międzynarodowych, krajowych, instrukcji armatora i dobrej praktyki morskiej.

Główne zadania:
przygotowywanie planów ładunkowych, nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem statku;
sporządzanie wykazów potrzeb remontowych i prac konserwacyjnych statkowych urządzeń przeładunkowych, wyposażenia przeładunkowego, ratowniczego i ppoż. oraz sprawowanie nadzoru nad ich przeprowadzaniem przez załogę i pracowników stoczniowych;
pełnienie wacht morskich i portowych;
uzupełnianie i aktualizacja wydawnictw nawigacyjnych, wyposażenia nawigacyjnego, ratunkowego, medycznego, ppoż. i eksploatacyjnego;
szkolenie członków załogi statku w zakresie przepisów bhp, posługiwania się indywidualnymi i zbiorowymi środkami ratunkowymi oraz sprzętem ppoż.;
organizacja pracy podległej załogi pokładowej;
sporządzanie dokumentacji eksploatacyjnej, remontowej, konserwacyjnej i dotyczącej załogi;
kierowanie, zgodnie z poleceniami kapitana statku, operacjami cumowniczymi i kotwiczenia;
opracowywanie i aktualizacja rozkładów alarmowych, przygotowywanie i nadzór nad wykonywaniem przez załogę zadań alarmów ćwiczebnych, udział w alarmach.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności