aplikacja Matura google play app store

Obuwnik przemysłowy

Tag: obuwnik
wybrane grupy: zawody ogólne

Obuwnik przemysłowy wykonuje obuwie ze skóry naturalnej, tworzywa syntetycznego i materiałów tekstylnych.
Obuwnik przemysłowy jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Obuwnik przemysłowy pobiera z magazynu i ocenia materiały do produkcji obuwia, wykonuje rozkrój materiałów obuwniczych, opracowuje i wykonuje elementy spodowe, łączy elementy wierzchu za pomocą szycia, klejenia, zgrzewania, nitowania, ćwiekuje lub formuje cholewki na kopycie, montuje obuwie, wykańcza je, ocenia jakość i pakuje. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych podczas produkcji półfabrykatów i gotowego obuwia oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją produkcyjną. Obuwnik przemysłowy ponadto jest odpowiedzialny za prawidłowe eksploatowanie oraz konserwowanie maszyn i urządzeń do produkcji obuwia.

Główne zadania:
  • organizowanie stanowiska pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • maszynowe wykrawanie części składowych obuwia;
  • przygotowywanie i łączenie elementów wierzchu obuwia;
  • opracowywanie elementów spodu obuwia;
  • łączenie elementów obuwia w całość;
  • wykańczanie obuwia;
  • kontrolowanie jakości części składowych obuwia;
  • kontrolowanie jakości wykonanego obuwia.


Zawód obuwnika przemysłowego można uzyskać w systemie kształcenia rzemieślniczego. Pracodawcy zatrudniają też na stanowisku obuwnika przemysłowego osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym w kierunkach związanych z przemysłem obuwniczym i skórzanym. Możliwe jest również szkolenie praktyczne (przyuczenie) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie pracy. Obuwnik przemysłowy powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie, przez stowarzyszenia i inne organizacje branżowe, przez producentów maszyn obuwniczych lub w wyspecjalizowanych szkołach i ośrodkach szkoleniowych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności