aplikacja Matura google play app store

Ogrodnik – uprawa warzyw polowych

wybrane grupy: zawody ogólne

Prowadzi uprawy roślin warzywnych w gruncie z przeznaczeniem na sprzedaż do bezpośredniej konsumpcji lub do przerobu na przetwory warzywne; stosuje odpowiednią uprawę gleby i dobiera właściwe odmiany warzyw i materiały eksploatacyjne do ich uprawy oraz narzędzia i maszyny rolnicze.

Główne zadania:
 • przygotowywanie gleby do siewu i sadzenia roślin: nawożenie, orka, włókowanie, bronowanie, znakowanie;
 • przygotowywanie rozsad w inspektach, belgijkach lub szklarniach mnożarkach warzyw uprawianych z rozsady (między innymi selerów, porów, kapusty, kalafiorów, pomidorów itp.);
 • kupowanie nasion i rozsad warzyw zgodnie z przeznaczeniem produkcji (do bezpośredniego zbytu, przechowywania zimowego w kopcach lub przechowalniach, do przerobu itp.);
 • sianie nasion za pomocą siewników oraz sadzenie rozsad ręczne lub za pomocą sadzarek;
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, w tym przerywek, wzruszania międzyrzędzi i odchwaszczania ręcznego, mechanicznego lub przez stosowanie preparatów do zwalczania chwastów (herbicydów) oraz podlewanie ręczne lub za pomocą deszczowni stałych i przenośnych;
 • dokonywanie cięcia niektórych warzyw, przede wszystkim pomidorów
  i kapusty brukselskiej;
 • stosowanie zabiegów ochrony roślin: zaprawianie nasion, opryskiwanie roślin w okresie wegetacji preparatami do zwalczania chorób i szkodników roślin uprawnych;
 • zbieranie plonów ręcznie lub za pomocą maszyn specjalistycznych, takich jak kopaczki i kombajny;
 • segregowanie zebranych warzyw i przygotowanie ich do sprzedaży zgodnie z obowiązującymi normami jakościowymi w obrocie towarowym, mycie, pakowanie warzyw lub wiązanie ich w pęczki oraz ładowanie do środków transportu;
 • kopcowanie warzyw zebranych z pola jesienią (w przypadku braku przechowalni) lub składowanie ich w odpowiedni sposób w przechowalni;
 • przestrzeganie przepisów i zasad etyki, ergonomii, bhp, przepisów ochrony ppoż. i ochrony środowiska.


Zadania dodatkowe:
prowadzenie sprzedaży warzyw na miejscu lub wywożenie ich na targowiska i giełdy towarowe; prowadzenie indywidualnego gospodarstwa ogrodniczego; prowadzenie ekologicznych upraw warzywnych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności