aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 88
Wykonuje prace związane z osuszaniem obiektów budowlanych; stosuje różnego rodzaju metody osuszania (np. metoda elektroiniekcji) i odgrzybiania - zgodnie z wytycznymi ekspertyzy mykologiczno-budowlanej i dokumentacją projektowo-kosztorysową.
Wykonuje proste prace placowe, takie jak: przenoszenie i przemieszczanie towarów, sprzętów i materiałów; dba o porządek, czystość i estetyczny wygląd powierzonego terenu; wykonuje proste prace naprawcze, konserwuje i utrzymuje w należytej sprawności sprzęt wykorzystywany w pracy.
Wykonuje różnorodne prace fizyczne związane z załadowywaniem i rozładowywaniem statków w zależności od charakteru portu, rodzaju przyjmowanych w nim jednostek pływających, czy posiadanych kwalifikacji; organizuje przestrzeń magazynową dla towarów przypływających na statkach.
Transportuje towary na rampie załadowczej, prowadzi załadunek i rozładunek samochodów oraz przekazuje towary do magazynu i odbiera z magazynu przy załadunku.
Robotnik rozbiórki budowli demontuje elementy konstrukcji budowlanych, rozbiera i wyburza obiekty budowlane.
Robotnik rozbiórki budowli jest zawodem budowlanym. Robotnik rozbiórki budowli demontuje i rozbiera obiekty budowlane lub ich części. Przygotowuje miejsce pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Zabezpiecza teren, na którym będzie prowadzona rozbiórka. Zabezpiecza obiekty sąsiadujące z obiektem rozbieranym oraz elementy rozbieranych obiektów przed niekontrolowanym zawaleniem. Wykonuje roboty rozbiórkowe w sposób określony w dokumentacji technicznej, przestrzegając zaleceń osoby nadzorującej rozbiórkę. Po zakończeniu robót rozbiórkowych porządkuje teren i segreguje materiały pochodzące z rozbiórki z zachowaniem przepisów ochrony środowiska. Robotnik rozbiórki budowli odzyskuje elementy i materiały nadające się do ponownego wykorzystania oraz segreguje materiały wyodrębniając spośród nich te, które będą podlegać recyklingowi oraz te, które jako odpady niebezpieczne muszą być poddane specjalistycznej utylizacji.
Sprawuje okresową opiekę wychowawczą zwaną rodzinną pieczą zastępczą nad dzieckiem osieroconym, opuszczonym lub z rodziny pozbawionej (lub o ograniczonej) władzy rodzicielskiej gwarantując mu właściwe warunki wychowania i rozwoju: emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.
Planuje i wykonuje prace związane z uprawą chmielu, zbiorem i przygotowaniem szyszek chmielowych do sprzedaży lub okresowego przechowywania.
Zajmuje się produkcją pasz na łąkach, jej zbiorem, konserwacją i magazynowaniem oraz produkcją zielonki na pastwiskach wraz z organizacją wypasów bydła; wykorzystuje i konserwuje urządzenia melioracyjne na łąkach i pastwiskach.
Prowadzi hodowlę (produkcję) kwalifikowanych nasion i sadzeniaków roślin rolniczych: zbóż, roślin okopowych, pastewnych, przemysłowych.
Uprawia i zbiera zboża, warzywa i owoce głównie na potrzeby własne i inwentarza; zbiera dzikie owoce, rośliny lecznicze lub inne rośliny; hoduje zwierzęta i drób oraz/lub łowi ryby i zbiera różne formy organizmów wodnych w celu zapewnienia sobie i swojemu gospodarstwu domowemu żywności, miejsca zamieszkania i dochodów.
Uprawia i zbiera, głównie na potrzeby własne, warzywa i owoce z pól lub sadów, w celu zapewnienia sobie i swojemu gospodarstwu domowemu żywności, miejsca zamieszkania i dochodów.
Planuje i wykonuje zabiegi związane z prowadzeniem określonych kombinacji upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz zbiorem płodów z przeznaczeniem na sprzedaż.
Rolnik upraw polowych prowadzi produkcję roślinną w warunkach polowych.
Rolnik upraw polowych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy rolnika upraw polowych jest osiągnięcie najwyższych plonów uprawianych roślin, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produkcji i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska. Wykonując zadania zawodowe rolnik upraw polowych prowadzi i obsługuje pojazdy, maszyny i narzędzia rolnicze do uprawiania gleby, nawożenia, sadzenia, siewu, pielęgnowania, ochrony roślin, zbierania i przechowywania plonów. W celu ochrony uprawianych roślin stosuje preparaty chemiczne. Transportuje zebrane płody rolne, wyładowuje zbiory do magazynu lub suszarni. Zestawia ciągniki z maszynami rolniczymi (agregatuje), naprawia je i konserwuje używane maszyny rolnicze. Praca rolnika upraw polowych wymaga umiejętności planowania i wykonywania zadań związanych z uprawą roli.
Wykonuje czynności związane z rozbiorem na części zasadnicze półtusz wieprzowych, ćwierćtusz wołowych, tusz cielęcych i baranich wg wymagań rynku krajowego lub zagranicznego oraz dokonuje wykrawania elementów zasadniczych na mięsa drobne oraz elementy handlowe z zachowaniem przepisów sanitarno-higienicznych oraz bhp.
Rozlepia (eksponuje) afisze w miejscach do tego przeznaczonych.
Rusznikarz zajmuje się wytwarzaniem, naprawą, renowacją i przygotowaniem do użytku broni i amunicji.
Rusznikarz jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy rusznikarza jest konstruowanie oraz wykonywanie broni palnej lub jej części na podstawie dokumentacji, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń rusznikarskich. Zajmuje się on również naprawą, konserwacją i przeglądami broni w celu zapewnienia jej niezawodnego i bezpiecznego działania oraz montażem dodatkowych urządzeń, np. optycznych. Usługi świadczone przez rusznikarza głównie skierowane są do klientów indywidualnych. Do zadań rusznikarza należy także prowadzenie badań i wykonywanie odpowiednich ekspertyz broni i amunicji na potrzeby zainteresowanych instytucji.
Łowi i hoduje ryby i inne stworzenia wodne dla zaspokojenia potrzeb własnych i rodziny, często uprawia rolniczo niewielki obszar oraz hoduje inwentarz żywy dla uzyskania podstawowych produktów żywnościowych, jak: zboże, ziemniaki, warzywa, owoce, mleko; prowadzi zbiory runa leśnego lub dzikich ziół leczniczych; nadwyżki produkcji sprzedaje na lokalnym rynku lub sąsiadom dla zaspokojenia potrzeb własnych i domowników w artykuły przemysłowe i żywność kupną oraz dla uzyskania niezbędnych środków pieniężnych.
Jako członek załogi statku rybackiego łowi ryby na łowiskach morskich i oceanicznych, na sprzedaż lub w celu regularnych dostaw do hurtu, organizacji handlowych czy na targowiska.
Wykonuje prace związane z prowadzeniem gospodarki rybnej w rzekach i jeziorach naturalnych i sztucznych oraz połowami ryb i raków.
Planuje i realizuje przewozy turystyczne i okolicznościowe rykszą rowerową; dba o bezpieczeństwo własne i pasażerów.
Rymarz wytwarza i naprawia wyroby ze skóry naturalnej, głównie uprzęże dla koni, artykuły jeździeckie, myśliwskie itp.
Rymarz jest zawodem o charakterze usługowo-produkcyjnym. Celem pracy rymarza jest wykonanie lub naprawienie wyrobu rymarskiego. Do typowych wyrobów rymarskich należą: uprzęże, siodła, sprzęt jeździecki, sprzęt myśliwski, artykuły sportowe i turystyczne, artykuły ochronne, artykuły techniczne, pasy i paski, kabury na broń, futerały na instrumenty, galanteria dla zwierząt, artykuły dla wojska oraz repliki historyczne. Podstawowym materiałem w rymarstwie jest skóra naturalna. Rymarz przygotowuje wzorniki do wykonania wyrobu, dobiera skóry i materiały pomocnicze, przyjmuje i ocenia jakość materiałów, wykonuje rozkrój, uwzględniając dopuszczalne kierunki ciągliwości w wykrawanych elementach oraz topografię skóry naturalnej, wykonuje operacje pomocnicze (ścienia elementy, podkleja wzmocnienia, barwi brzegi), przygotowuje do zszycia, szyje, montuje okucia i wykańcza oraz naprawia wyroby rymarskie. Odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie materiałów, jakość wykonania wyrobów rymarskich oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń.
Wykonuje rysunki geodezyjne, a w tym: szkice, szkice polowe, opisy topograficzne punktów osnów geodezyjnych, mapy, matryce, negatywy, wtórniki, odrysy, wyrysy i diapozytywy.
Wykonuje rysunki kartograficzne, a w tym: oryginały, oryginały autorskie, pierworysy, czystorysy, oryginały wydawnicze map.
Wykonuje prace litograficzne jedno- i wielokolorowe na płytach litograficznych przeznaczonych do drukowania, za pomocą piórka, grafionu, prószu, kredki i tanżeru.
Wykonuje ryty (kreski i punkty) na płytach stalowych lub miedzianych, wg projektu, do druku znaków na papierach wartościowych (banknoty), znaczków (pocztowych, skarbowych, sądowych), portretów, zdobników i innych rysunków.
Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną w sprawach własności przemysłowej osobom fizycznym, prawnym i podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej.
Wykorzystując wiedzę i umiejętności dokonuje w swojej specjalności fachowej oceny rzeczy, zjawisk, zachowań, zdarzeń, przy użyciu różnorodnych metod i dostępnego sprzętu, w formie ekspertyz umożliwiających zleceniodawcom (osobom fizycznym i prawnym, takim jak: zakład ubezpieczeń, sąd, organizacja konsumencka, przedsiębiorstwo handlowe, przewoźnik, cech rzemieślniczy) podjęcie właściwych decyzji.
Dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowy z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych.
Odpowiada za spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych lub przebudowywanych obiektach oraz w procesach technologicznych; dokonuje oceny projektu architektonicznego lub procesu technologicznego dla przemysłu; wydaje opinię o analizowanym projekcie.
Na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, pobiera próbki artykułów rolno-spożywczych do badań i/lub ustala klasy jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, świeżych ryb i tusz zwierząt rzeźnych w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.
Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości oraz wartość maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości nieruchomości wszędzie tam, gdzie występuje taka potrzeba, a także wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Sporządzana wycena ma formę operatu szacunkowego, który jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może ponadto wydawać opinie w zakresie: skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości. Biegłych sądowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego powołuje się spośród osób posiadających uprawnienia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia tej funkcji. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo, w ramach spółki osobowej lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie szacowania nieruchomości.
W zakresie swojej specjalności opracowuje operaty, ekspertyzy, opinie i projekty na potrzeby osób fizycznych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji, dotyczące rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych, ekonomicznych w obszarze zrównoważonego rolnictwa (produkcja roślinna, zwierzęca w tym standardy utrzymania zwierząt) i ogrodnictwa, a także szerokorozumianej rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmującej środowisko naturalne (gleby, powietrze, wody) i jego ochronę, infrastrukturę techniczną, konstrukcje i budowle, maszyny i urządzenia, zasoby ludzkie, przechowywanie, przetwarzanie i zbyt surowców pochodzenia rolniczego, pozażywnościowe wykorzystanie surowców rolnych i potencjału obszarów wiejskich. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów między podmiotami w obszarze zagadnień rolniczych i pokrewnych opracowując specjalistyczne ekspertyzy, opinie i oceny przy wykorzystaniu własnej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Pracuje indywidualnie lub w zespołach interdyscyplinarnych.
Na zlecenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przeprowadza ocenę stanu technicznego pojazdów, określa ich wartość i wykonuje kosztorysy napraw pojazdów w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.
Wykonuje w szkle wyżłobienia ułożone w określonym porządku, stanowiące kompozycje plastyczne; dobiera ściernice tarczowe do wykonywanych żłobin i kształtu rzeźbionych wyrobów.
Rzeźbiarz w drewnie wykonuje przestrzenne obiekty w drewnie, m.in. rzeźby, przedmioty użytkowe itp.
Rzeźbiarz w drewnie jest zawodem o charakterze artystycznym, wymagającym znajomości rzemiosła. Celem pracy rzeźbiarza w drewnie jest wytwarzanie obiektów bądź elementów z drewna na podstawie własnej wyobraźni i inwencji twórczej, rysunków koncepcyjnych, projektów, rysunków technicznych, opisu słownego bądź fotografii czy rysunku odręcznego zamawiającego. Rzeźbiarz w drewnie przenosi projekt, z zachowaniem proporcji i skali, na materiał oraz wykonuje model stanowiący element pomocniczy w pracy rzeźbiarskiej. Wybiera drewno w zależności od przeznaczenia przygotowywanego wyrobu i dokonuje jego obróbki ręcznie lub mechanicznie. Wykańcza powierzchnię wyrobu poprzez szlifowanie, polerowanie, malowanie, patynowanie, lakierowanie. Rzeźbiarz w drewnie pracuje zazwyczaj samodzielnie w pracowni artystycznej lub w zakładzie rzemieślniczym, wykonując rzeźby, elementy rzeźbione w meblach, drewniane przedmioty użytkowe, elementy wykończenia wnętrz, galanterię artystyczną.
Wykonuje przestrzenne obiekty w owocach i warzywach; dobiera odpowiednie warzywa i owoce oraz narzędzia niezbędne do zrealizowania koncepcji artystycznej.
Dokonuje uboju zwierząt rzeźnych i rozbioru tusz; przygotowuje i przerabia mięso i podroby na wędliny i wyroby wędliniarskie zgodnie z instrukcjami i recepturami, przy zastosowaniu narzędzi ręcznych oraz różnego rodzaju maszyn i urządzeń.
Poprzednie

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności