aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 232
Planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego, bierze udział w bezpośredniej opiece nad chorym oraz sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału szpitalnego.
Zajmuje się pielęgnacją i eksploatacją trawników w obiektach sportowych: na stadionach, boiskach do gry w piłkę, polach golfowych itp.; dba o jakość silnie eksploatowanych trawników stosując koszenie, nawożenie, aerację oraz inne zabiegi agrotechniczne; utrzymuje w dobrej kondycji trawniki na dużym terenie, o zróżnicowanej wysokości i różnych typach trawy, rozmaitym podłożu i stopniu eksploatacji.
Obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w należytym stanie technicznym różne odmiany pilarek stacjonarnych i przenośnych, wykorzystując je do piłowania wzdłużnego i poprzecznego różnych gatunków i asortymentów drewna oraz wszelkiego rodzaju tworzyw drzewnych.
Obsługuje różnego rodzaju maszyny, w tym sterowane komputerowo, do cięcia bloków kamiennych z marmuru, granitu i innych materiałów pochodzenia naturalnego (lub sztucznego) na płyty, elementy budowlane i inne, zgodnie z instrukcjami obsługi tych maszyn oraz przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szkoli i wychowuje kandydatów na pilotów balonu wolnego lub szkoli pilotów balonu wolnego w celu podwyższenia ich kwalifikacji lotniczych.
Sprawuje funkcję doradcy nawigacyjnego kapitana statku, w czasie operacji cumowania, odcumowania i kotwiczenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na danym akwenie wodnym (wodach stoczniowych, portowych lub morskich), kieruje pracą uczestniczących w manewrach jednostek pomocniczych i cumowników, zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego.
Wykonuje czynności pilota dowódcy pionowzlotu określonego typu, używanego w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Wykonuje czynności pilota dowódcy albo drugiego pilota samolotu określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Wykonuje czynności pilota dowódcy sterowca określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Szkoli i wychowuje kandydatów na pilotów szybowcowych lub szkoli pilotów szybowcowych w celu podwyższenia ich kwalifikacji lotniczych.
Wykonuje czynności pilota dowódcy albo drugiego pilota śmigłowca określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
Wykonuje czynności pilota dowódcy wiatrakowca określonej kategorii, klasy, typu, używanego odpłatnie w operacjach lotniczych, zgodnie z zezwoleniem wydanym na taką działalność przez nadzór państwowy oraz zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami.
W imieniu organizatora turystyki towarzyszy uczestnikom imprezy turystycznej, sprawuje opiekę nad nimi, nadzoruje realizację założonego programu imprezy oraz czuwa nad sposobem wykonania usług świadczonych na rzecz uczestników.
Pełni funkcję doradcy kierownika statku, posiada bardzo dobrą znajomość drogi wodnej, na którą ma uprawnienia pilotowe.
Śpiewa solo lub w zespole wokalnym, chórze, rewii piosenki rozrywkowe (kabaretowe, literackie, taneczne), najczęściej z akompaniamentem zespołu instrumentalnego, w salach widowiskowych, koncertowych, lokalach gastronomicznych oraz w miejscach otwartych - na estradzie.
Opracowuje, przygotowuje i realizuje pokazy (widowiska) pirotechniczne na świeżym powietrzu, tzw. pokazy fajerwerków oraz pokazy z zakresu pirotechniki scenicznej z użyciem wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do wykorzystania na scenie wewnątrz lub na zewnątrz budynków, w tym w produkcji filmowej, telewizyjnej, na koncertach i podobnych imprezach w celu uzyskania efektów specjalnych, jak np.: fontanny iskier, dymy, ogień, odstrzały, wybuchy, itp., z uwzględnieniem określonych przepisami zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Zajmuje się działalnością pisarską w dziedzinie prozy, poezji i dramatu; tworzy powieści, nowele, opowiadania, biografie, monografie, pamiętniki; utwory poetyckie, dramaty - z przeznaczeniem na scenę, do realizacji teatralnej, radiowej bądź telewizyjnej; podejmuje w swoich dziełach problematykę psychologiczną, kryminalno-sensacyjną, romantyczną, religijną, obyczajową itp.
Opracowuje plany techniczno-ekonomiczne produkcji, sporządza analizy kompleksowe oraz bilansuje możliwości realizacji planów produkcyjnych.
Stosuje artystyczne techniki w projektowaniu przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych w zakresie: meblarstwa, tkactwa, biżuterii, zabawkarstwa, szkła; wykonuje małe formy grafiki użytkowej (etykiety, ulotki okolicznościowe i reklamowe, afisze, opakowania); prowadzi prace konserwatorskie przedmiotów użytkowych i artystycznych; zajmuje się, w porozumieniu z reżyserem i scenografem, oprawą plastyczną widowisk teatralnych, telewizyjnych i filmowych; nadzoruje przygotowywanie kostiumów, rekwizytów i charakteryzacji aktorów; przygotowuje oprawę plastyczną stoisk, pawilonów, wystaw artystycznych i handlowych; zajmuje się dekoracją wnętrz i reklam sklepowych.
Wykonuje taśmy, frędzle, sznury, linki stosując naturalną i sztuczną przędzę w różnych kolorach i odcieniach; obsługuje różnego typu maszyny plecionkarskie.
Wyrabia, naprawia, odnawia i konserwuje zbroje płytowe i broń białą, przy wykorzystaniu uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej; sprawdza stan techniczny broni.
Działając w zespole podejmuje podwodne akcje ratownicze jednostek pływających: okrętów, statków, łodzi podwodnych, wież wiertniczych - w sytuacjach awarii, klęsk żywiołowych; poszukuje na dnie akwenów osób i przedmiotów; penetruje wraki i bierze udział w ich wydobywaniu; czuwa nad bezpieczeństwem życia ludzkiego; zwraca uwagę na wszelkie przekroczenia przepisów, jakie w tym zakresie obowiązują.
Na podstawie przydzielonych tytułów wykonawczych zajmuje się przymusowym ściąganiem zaległości podatkowych, grzywien orzeczonych z mocy ustawy karnej skarbowej, mandatów karnych i innych należności pieniężnych, podlegających z mocy prawa egzekucji administracyjnej.
Podkuwacz koni zajmuje się korekcją i podkuwaniem kopyt koni.
Podkuwacz koni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy podkuwacza koni jest wykonanie korekcji kopyt koni (zwanej również rozczyszczaniem lub werkowaniem) oraz podkuwanie koni przy użyciu odpowiednich narzędzi. Podkuwacz koni przed rozpoczęciem pracy ocenia temperament, postawę, chody oraz stan kopyt konia. Następnie wykonuje korekcję kopyt z uwzględnieniem podstaw anatomii i mechaniki kopyta konia. W przypadku podkuwania wybiera rodzaj podkowy oraz metodę podkuwania w zależności od sposobu użytkowania koni i ich przeznaczenia. W warsztacie, którym może być kuźnia bądź mobilny warsztat, wykonuje podstawowe czynności kowalskie i ślusarskie pozwalające mu skorygować i odpowiednio dopasować gotową podkowę. Może też samodzielnie wykuć podkowę, podobnie jak potrzebne mu w pracy narzędzia kowalskie. Następnie przymocowuje podkowę do kopyta konia. Podczas wykonywania zabiegów podkuwacz powinien zwracać szczególną uwagę na dobrostan koni oraz bezpieczeństwo koni i osób znajdujących się w pobliżu.
Podoficer zawodowy pełni funkcje dowódcze, szkoleniowe i wychowawcze w stosunku do podległych żołnierzy na szczeblu plutonu, drużyny, grupy, załogi, sekcji zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym od kaprala (mata) do stopnia starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki włącznie). Odpowiada za jakość merytoryczną i metodyczną wyszkolenia i wychowania podległych żołnierzy.
Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne w obrębie kończyn dolnych; rozpoznaje zmiany patologiczne i pielęgnuje stopy osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę oraz innych osób wymagających takiej opieki; wykorzystuje sprzęt specjalistyczny; dba o standard wykonywanych zabiegów; współpracuje z lekarzami specjalistami oraz ośrodkami odbiorców usług podologicznych.
Zajmuje się działalnością w dziedzinie poezji i dramatu; tworzy utwory poetyckie, podejmując w swoich dziełach problematykę społeczną, psychologiczną, romantyczną, religijną, obyczajową itp.
Utrzymuje w nienagannej kondycji i czystości pokoje wynajmowane klientom hotelu lub obiektu o podobnym charakterze prowadzonej działalności; sprząta pomieszczenia ogólnodostępne zaplecza oraz ciągi komunikacyjne w hotelach zgodnie z wymogami i standardami hotelu.
Nanosi materiały wykończeniowe i poleruje różnego rodzaju płaszczyzny i kształty mebli i wyrobów z drewna za pomocą przyrządów mechanicznych, jak polerki rotacyjne, szlifierki taśmowe, polerki wielotarczowe, polerki jedno- i dwuwałowe oraz ręcznie za pomocą gąbek, szpachli, pędzli, tamponów i cyklin.
Prowadzi działania mające na celu rozpoznanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępczości o charakterze kryminalnym; poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane; wykonuje czynności procesowe, w celu ustalenia, czy popełniono przestępstwo, ustala jego sprawcę i pociąga do odpowiedzialności karnej; wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia, osób i rzeczy.
Prowadzi rozpoznanie i zapobiega przestępczości, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym, a także zapewnia spokój i porządek w miejscach publicznych; współdziała w tym zakresie z zainteresowanymi organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Zajmuje się działalnością wspomagającą policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie organizatorskim, logistycznym i technicznym.
Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.
Pełni funkcję publiczne: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministra, sekretarza lub podsekretarza stanu; reprezentuje państwo, kieruje Radą Ministrów lub wyodrębnionym działem lub działami administracji rządowej, w tym sprawuje nadzór nad gospodarką finansową, polityką kadrową, działalnością kontrolną, działalnością obsługi prawnej, realizacją polityki, kontaktami międzynarodowymi działu administracji rządowej; może kierować strukturą partyjną lub partią (nie zajmując żadnych publicznych stanowisk), która nie weszła do parlamentu, ale skupia w swoich szeregach polityków, itp.
Udziela świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem, w warunkach stacjonarnej, ambulatoryjnej i domowej opieki zdrowotnej.
Pełnienie funkcji kierowniczych, sprawne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia oraz dokonywanie oceny rynku i prowadzenie działalności położniczej.
Realizowanie zadań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
Sprawowanie specjalistycznej opieki ginekologiczno-onkologicznej oraz pełnienie roli doradcy i konsultanta w różnych okresach życia kobiety.
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru.
Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych w odniesieniu do kobiety, kobiety ciężarnej, położnicy i noworodka.
Sprawowanie specjalistycznej kompleksowej opieki położniczo – neonatologiczno – ginekologicznej nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą, położnicą i noworodkiem oraz niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia.
Prowadzenie działalności edukacyjno zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa oraz ginekologiczno-onkologicznej.
Sprawuje funkcje administracyjne związane z działalnością oddziału położniczego, w tym planuje, organizuje i kontroluje pracę zespołu położniczo-pielęgniarskiego i personelu pomocniczego.
Pomaga w pracy farmaceutom w zakresie opieki nad urządzeniami, sprzętem, naczyniami, stanem pomieszczeń i stanowisk pracy, w organizowaniu pracy w aptece, magazynach aptecznych i laboratoriach farmaceutycznych.
Pomaga lekarzowi stomatologowi i asystentkom stomatologicznym w działalności leczniczej w gabinecie dentystycznym i poradni stomatologicznej.
Zajmuje się pomocą w prowadzeniu domu, w tym: gotuje, sprząta, pierze, prasuje, robi zakupy, pali w kominku, opiekuje się zielenią, sprawuje opiekę nad dziećmi oraz zwierzętami domowymi.
Wykonuje prace związane z wykonawstwem oraz przeróbką i naprawą wyrobów odzieżowych z różnego rodzaju materiałów.
Opis w opracowaniu
Zajmuje się utrzymaniem czystości i porządku wnętrz i wyposażenia laboratoriów; utrzymuje w czystości narzędzia i naczynia laboratoryjne; przygotowuje materiały laboratoryjne, narzędzia i naczynia do prowadzenia analiz laboratoryjnych.
Wykonuje proste, rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy lub rozbiórki budynków.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności