aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 327
Obsługuje kserokopiarki różnych typów, służące do sporządzania odbitek jedno- lub wielobarwnych z oryginałów ilustracji kreskowych, półtonowych oraz tekstów.
Obsługuje maszyny, tzw. belownice, służące do formowania powietrznie suchej, luźnej makulatury w bryły o określonych wymiarach i ciężarze, z ręcznym lub mechanicznym dozowaniem albo zasilane automatycznie i pracujące w ciągu linii technologicznej z innymi maszynami do wyrobu lub przetwarzania papieru oraz tektury.
Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację ładowarki jednonaczyniowej;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
bierze udział w pracach rozładunkowych, załadunkowych oraz w przygotowywaniu terenu do pracy sprzętu ciężkiego.
Zajmuje się kompleksową obsługą maszyn czyszczących w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną; odpowiada za prawidłowe działanie maszyn czyszczących poprzez nadzorowanie pracy poszczególnych podzespołów maszyn oraz prawidłową ich konserwację; po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej sprawdza efekt końcowy sprzątania / czyszczenia.
Wytwarza szkło płaskie budowlane, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska; obsługuje maszyny do formowania szkła metodą wylewania, walcowania i ciągnienia.
Obsługuje maszyny służące do pokrywania zadrukowanej powierzchni papieru czy tektury warstwą lakieru lub przezroczystą folią w celu podniesienia wizualnych walorów powierzchni, zwiększenia jej odporności mechanicznej i odporności na czynniki zewnętrzne; prowadzi procesy lakierowania i laminowania i eksploatuje użytkowane maszyny zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje, nadzoruje i kontroluje pracę obrabiarek produkcyjnych i zautomatyzowanych, takich jak: tokarki, automaty tokarskie, frezarki, szlifierki kłowe i bezkłowe, dłutownice, przeciągarki, strugarki, polerki, obrabiarki zespołowe itp.; mocuje (o ile nie są podawane automatycznie) obrobione elementy, zakłada odpowiednie narzędzia; prowadzi lub nadzoruje obróbkę; kontroluje za pomocą sprawdzianów obrabiane detale; konserwuje powierzone mu obrabiarki.
Wytwarza druty i pręty metodą walcowania i ciągnienia; obsługuje walcarki i ciągarki oraz urządzenia do przygotowania materiału wsadowego i obróbki wykończeniowej drutów i prętów, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje różnego rodzaju maszyny służące do wytwarzania worków i toreb papierowych oraz pudeł z tektur falistych lub litych, z nadrukiem lub bez nadruku, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje różnorodne maszyny w liniach technologicznych do wytwarzania artykułów piśmiennych z papieru, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (obsługi maszyn, technologicznymi), normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje linie technologiczne do produkcji i pakowania różnego rodzaju papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych, z papieru i waty celulozowej, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (obsługi maszyn, technologicznymi), normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje automatyczne maszyny służące do produkcji papieru i tektury falistej (zbudowanej z kilku warstw papieru: wewnętrznych - pofalowanych i zewnętrznych - płaskich), zgodnie z instrukcjami obsługi, instrukcjami technologicznymi, normami i obowiązującymi procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje wielooperacyjną maszynę do produkcji papy, wykonującą takie operacje, jak: rozwijanie taśmy nośnej, powlekanie taśmy masą impregnacyjną, chłodzenie i posypywanie posypką oraz zwijanie papy w rulony.
Obsługuje maszyny i urządzenia służące do produkcji płyt pilśniowych porowatych, twardych i bardzo twardych, płyt wiórowych płasko prasowanych i frakcjonowanych oraz płyt paździerzowych.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji sznurka, tulei, opakowań zwijanych (tzw. bębnów) itp.
Obsługuje, nadzoruje, kontroluje i reguluje zgodnie z instrukcją technologiczną urządzenia i maszyny, takie jak: młyny kulowe, maszyny oblewnicze, kalandry, wtryskarki, automatyczne linie montażu kaset, krajarki, mieszalniki lakierów, filtry, przewijarki i zawijarki, celem produkcji taśm magnetycznych, kaset magnetofonowych i kaset wideo.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do wytwarzania różnego rodzaju włóknin: na wkłady ocieplające, usztywniające i wypełniające do odzieży, odzież specjalną i roboczą, nośniki do powlekania pod sztuczną skórę i na wykładziny termo- i dźwiękoizolacyjne, a także włóknin sanitarnych i o przeznaczeniu technicznym, oraz maszyny do wytwarzania różnego rodzaju przędzin: na ręczniki i wyroby kąpielowe, odzież sportową i plenerową, przędzin obiciowych i innych technicznych.
Obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w należytym stanie technicznym wzorcarki bryłowe do produkcji kopyt szewskich i obcasów.
Obsługuje, nadzoruje i konserwuje specjalne maszyny do produkcji wyrobów z drutu, lin metalowych, głównie stalowych, maszyny do produkcji siatek, maszyny i urządzenia do produkcji kabli; montuje oprzyrządowanie do produkcji kabli i przewodów; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w maszynach i urządzeniach; dokonuje okresowych przeglądów maszyn i urządzeń do produkcji drutu, lin, siatek i kabli.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do czyszczenia, rozluźniania i mieszania włókien oraz tworzenia z nich taśm w celu przygotowania włókien do dalszego przerobu.
Obsługuje jedną lub kilka maszyn drogowych, takich jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu czy mas bitumicznych; reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn drogowych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.
Obsługuje i nadzoruje maszyny dziewiarskie do wytwarzania dzianin metrażowych, firanek, koronek itp., dziewiarskich wyrobów odzieżowych oraz wyrobów pończoszniczych.
Obsługuje, reguluje i kontroluje maszyny i urządzenia do budowy i naprawy torów, takie jak: zgarniarka tłucznia, zagęszczarka tłucznia, profilarka tłucznia, układnica, samojezdna podbijarka podkładów toru i rozjazdów z automatycznym układem podnoszenia, samojezdna wielowrzecionowa zakrętarka, żuraw do rozjazdów, zgrzewarka do szyn itp.
Obsługuje maszyny i urządzenia do chemicznej obróbki skór, takie jak: bębny garbarskie, cytroki; wykonuje prace związane z przygotowaniem, montażem, regulacją, demontażem maszyn i urządzeń, z operacjami pomocniczymi, kontrolnymi, zachowując wymagania technologiczne i eksploatacyjne.
Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy, rury, kształtowniki, śruby, sworznie, a także materiały i półfabrykaty używane do dalszej przeróbki, z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, ołów) i stopów (mosiądz, brąz, dural), z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej, posługując się urządzeniami: walcarkami, piecami grzewczymi, nożycami mechanicznymi oraz przyrządami, jak: pirometry do określenia temperatury pieca i wsadu, kleszcze, żerdzie itp.
Obsługuje ciągarki i maszyny do robót przygotowawczych, tj. odwodnienia i wyrównania torfowiska przeznaczonego do eksploatacji, jak też maszyny do pozyskiwania, załadunku i transportu surowca torfowego oraz urządzenia do przerobu torfu w zakładzie.
Obsługuje, nadzoruje i konserwuje maszyny i urządzenia do produkcji łożysk tocznych, takie jak: kuźniarki, tokarki, szlifierki, pilnikarki, wygładzarki, wytwarzając łożyska kulkowe, walcowe, igiełkowe, baryłkowe, stożkowe; reguluje wielkości parametrów pracy poszczególnych maszyn i urządzeń; posługuje się przyrządami do pomiaru chropowatości powierzchni i odchyłek kształtów.
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych wykonuje obróbkę materiałów, której celem jest wyprodukowanie okna z tworzyw sztucznych (PCV).
Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy operatora jest obróbka materiałów i wykonanie okna PCV. Operator pobiera materiał do produkcji, wykonuje operacje cięcia, frezowania otworów montażowych, zgrzewania, okuwania, uszczelkowania, a następnie szklenia okna. Reguluje okna i ocenia jakość wykonania. Obowiązkiem operatora jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych, w tym ocena organoleptyczna. W zakładzie obsługuje maszyny tnące, frezarkę oraz zgrzewarkę. Operator odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie surowców oraz prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń. Do jego zadań należy także pobranie surowca, wykonanie okna z tworzyw sztucznych (PCV) i kontrola urządzeń sterowniczych nadzorujących proces technologiczny.
Obsługuje, nadzoruje i konserwuje urządzenia i maszyny półautomatyczne i automatyczne do produkcji opakowań blaszanych, których elementami składowymi są nożyce do blach, prasy, zamykarki, wywijarki, podwijarki, gumowarki, paletyzatory, natłuszczacze.
Wykonuje prace związane z obsługą, konserwacją i nadzorowaniem maszyn i urządzeń linii technologicznej przerobu surowca na wyroby gotowe, takie jak: torf ogrodowy, rolniczy, odlewniczy, mieszanki torfowo-nawozowe i podłoża torfowe.
Prowadzi procesy kruszenia, sortowania, mielenia, płukania, flotacji, odwadniania i zbrylania rud na różnych urządzeniach i maszynach, w celu uzyskania rudy o pożądanym stopniu wzbogacenia i odpowiednim zbryleniu (granulacji); obsługuje maszyny i urządzenia, prowadzi konserwację i na bieżąco usuwa usterki.
Obsługuje maszyny i urządzenia w ciągu technologicznym przeróbki mechanicznej węgla, służące do jego rozdrabniania, rozdzielania na klasy ziarniowe, płukania i flotacji w celu wzbogacania sortymentów oraz do odwadniania.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia służące do wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych; obsługuje urządzenia pomocnicze do podawania surowca i odbioru przetworzonego tworzywa; sortuje półprodukty oraz gotowe produkty, kwalifikuje je według jakości i pakuje; nadzoruje i kontroluje prawidłowości przebiegu procesów przetwarzania tworzyw sztucznych
Prowadzi proces kruszenia i sortowania surowców mineralnych: skalnych pochodzenia osadowego, przeobrażonego i magmowego, jak granity, bazalty, dolomity, oraz materiałów, jak wapno palone, kamień wapienny i inne; obsługuje maszyny kruszące, jak: łamacze, kruszarki, granulatory - szczękowe, stożkowe, walcowe, młyny, oraz urządzenia podające: rusztowe, wózkowe, wibracyjne, przenośniki taśmowe i urządzenia sortujące, jak: przesiewacze bębnowe i wibracyjne, rusztowe, wahadłowe poprzeczne i podłużne oraz inne.
Obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki skór, takie jak wiórkownice, strugarki, szlifierki, zmiękczarki, pistolety natryskowe, nabłyszczarki, prasy hydrauliczne, groszkownice, pluszowiarki, oraz agregaty suszarnicze; kontroluje przebieg procesu wykończania skór; konserwuje i dokonuje drobnych napraw obsługiwanych maszyn i urządzeń.
Obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach przygotowania i przetwarzania rud metali oraz materiałów wsadowych w procesach ich wytwarzania; użytkowanie maszyn rozlewniczych, urządzeń do ciągłego odlewania stali, urządzeń do wytwarzania rozpylanych proszków metali oraz odczytywanie wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w urządzeniach ciągów technologicznych przygotowania rud metali do procesów metalurgicznych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny i urządzenia odlewni; prowadzi procesy technologiczne w odlewni oraz eksploatuje użytkowane maszyny i urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczną (DTR, instrukcje, normy) i obowiązującymi procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Przygotowuje surowce do produkcji wyrobów spożywczych; prowadzi proces produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych; magazynuje i przygotowuje gotowe wyroby do wysyłki; przestrzega wymaganych prawem przepisów i systemów jakości podczas procesów przygotowawczych i produkcyjnych.
Zajmuje się pozyskiwaniem prętów wiklinowych oraz trzciny; gotuje pręty i kije wiklinowe, koruje i suszy wiklinę oraz wyroby gotowe, wykonuje płyty z trzciny; obsługuje, reguluje, konserwuje i naprawia maszyny i urządzenia wikliniarskie, takie jak: kosiarki, wiązarki, kombajny, korowarki, warzelnie, komory suszarnicze, piły tarczowe na wysięgniku, maciarki i prasy do pozyskiwania i przerobu trzciny.
Obsługuje maszyny introligatorskie wszystkich typów, przeznaczone do wykonywania opraw twardych złożonych i prostych oraz opraw łączonych bezszyciowo.
Obsługuje maszyny kopertujące, w tym maszyny adresujące, składające, otwierające, drukujące itp.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do krojenia i przekrawania papieru i tektury oraz do wykrawania określonych wykrojów, w oparciu o obowiązującą dokumentację (normy, instrukcje technologiczne i obsługi maszyn, procedury), przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Wykonuje samodzielnie prace w leśnictwie przy użyciu specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego.
Obsługuje maszyny i urządzenia do uprawy, pielęgnacji i zbioru warzyw, kwiatów i owoców oraz zakładania i pielęgnowania terenów zielonych w parkach, na skwerach i w ogrodach, takie jak: ciągniki, glebogryzarki, kosiarki, siewniki, sadzarki, spychacze, walce wibracyjne, urządzenia do podlewania i nawadniania; dokonuje drobnych napraw i konserwacji maszyn i urządzeń ogrodniczych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do formowania niedoprzędu i wytwarzania przędzy.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do cewienia wątku, snucia lub klejenia osnów z nitek wykonanych z włókien naturalnych, chemicznych i ich mieszanek oraz inne maszyny przygotowawcze do wytwarzania płaskich wyrobów włókienniczych.
Obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków; wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, włókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych.
Obsługuje i nadzoruje maszyny oraz urządzenia tapicerskie, takie jak: rozkręcarki, szarparki, napycharki, prasy tapicerskie, maszyny do szycia; przygotowuje materiały tapicerskie oraz materiały do wykonania części tapicerowanych mebli lub innych wyrobów.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do wytwarzania tkanin, dywanów, haftów i wyrobów pasmanteryjnych.
Obsługuje maszyny urabiające, ładujące i urabiająco-ładujące, jak: kombajny chodnikowe, ładowarki zasięrzutne kołowe, łapowe, zgarniakowe lub chwytakowe oraz spągoładowarki, w celu urabiania, ładowania lub łączenia urabiania i ładowania urobku na środki transportu, zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami obsługi i przepisami prowadzenia ruchu w podziemnych zakładach górniczych.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności