aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 230
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze wszelkiego rodzaju ciągników rolniczych (kołowych, gąsienicowych i półgąsienicowych), ciągników drogowych (kołowych, gąsienicowych i półgąsienicowych) i ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów w ciągnikach oraz reguluje i sprawdza działanie ciągników i ich zespołów, np. wciągarek, napędów żurawi, siłowników hydraulicznych i pomp hydraulicznych, za pomocą urządzeń diagnostycznych na stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.
Wykonuje czynności obsługi konstrukcji, urządzeń napędowych oraz systemów mechanicznych i elektrycznych statku powietrznego (samolotu, śmigłowca, szybowca itp.) podczas przeglądów okresowych oraz bezpośrednio przed lotem; przygotowuje samolot do lotu (wykonuje tankowanie, przegląd silnika, płatowca i oprzyrządowania)
Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych diagnozuje, naprawia oraz konserwuje maszyny i urządzenia użytkowane podczas prac budowlanych i melioracyjnych.
Głównym celem pracy mechanika maszyn i urządzeń budowlanych i melioracyjnych jest wykonywanie napraw, przeglądów i konserwacji maszyn oraz urządzeń budowlanych takich, jak: koparki, spycharki, walce drogowe, wózki transportowe, betoniarki, kruszarki, dźwigi i inne oraz maszyn i urządzeń melioracyjnych takich, jak: koparki drenarskie, odmularki do czyszczenia rowów, kosiarki do traw i inne. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia ślusarsko-monterskie, przyrządy diagnostyczne, a także instrukcje obsługi i dokumentacje techniczne.
Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze mające na celu prawidłową i bezpieczną eksploatację maszyn i urządzeń.
Podstawowym zadaniem mechanika maszyn i urządzeń do obróbki metali jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego w zakładzie. W związku z tym wykonuje zaplanowane przeglądy, konserwacje maszyn i urządzeń w określonym czasie. Na bieżąco analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje. Podczas naprawy korzysta z narzędzi, uchwytów i przyrządów montażowych oraz przyrządów dostosowanych do prac naprawczych. Korzysta również z dokumentacji techniczno-ruchowych producenta maszyn. W związku z tym powinien posiadać podstawową umiejętność czytania rysunku technicznego oraz schematów załączonych do dokumentacji techniczno-ruchowej maszyny lub urządzenia. Wykonując operacje naprawcze, może pracować na stanowisku ślusarskim, posługując się narzędziami do obróbki ręcznej lub na maszynach skrawających, stosując narzędzia skrawające. Po wykonaniu naprawy lub zainstalowaniu nowej obrabiarki na stanowisku pracy testuje maszynę lub urządzenie, utrzymując parametry zalecane przez producenta. W zależności od zakresu prac naprawczych operacje demontażu i montażu maszyny lub urządzenia wykonuje się na stanowisku pracy maszyny lub w wyspecjalizowanej komórce zakładu.
Obsługuje, konserwuje i naprawia maszyny drogowe, takie jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu, rozściełacz mas bitumicznych itp.; reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn drogowych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.
Wykonuje czynności związane z utrzymywaniem w pełnej sprawności maszyn i urządzeń układu KTZ (koparka-przenośnik taśmowy-zwałowarka) kopalni odkrywkowej, obejmujące regulacje, przeglądy, konserwacje oraz remonty maszyn i ich elementów zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjami obsługi, przestrzegając przepisów bhp i ppoż., posługując się zróżnicowanym zestawem narzędzi - od prostych narzędzi ślusarskich po precyzyjne przyrządy pomiarowe i obrabiarki do napraw, remontów i regulacji elementów mechanicznych, układów pneumatyki i hydrauliki siłowej do sprzętu technologicznego (dźwignice, ładowarki, spycharki).
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego wykonuje naprawy i przeglądy maszyn eksploatowanych w górnictwie podziemnym.
Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne oraz obsługowo-naprawcze maszyn i urządzeń górniczych. Celem pracy mechanika jest zapewnienie ciągłości pracy urządzeń mechanicznych, górniczych zastosowanych w procesie eksploatacji. Przygotowuje elementy maszyn i urządzeń górniczych do montażu, a następnie je instaluje. Jego obowiązkiem jest wykonywanie bieżących i okresowych przeglądów, diagnozowanie stanu technicznego za pomocą urządzeń diagnostycznych, wykonywanie planowanych napraw oraz usuwanie usterek maszyn i urządzeń górniczych. Do jego zadań należy również próbne uruchamianie i ustalanie parametrów pracy urządzeń mechanicznych, prowadzenie dokumentacji wykonanej obsługi oraz prac monterskich, a także kontrolowanie jakości wykonanej pracy.
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych instaluje, naprawia i obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe.
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych wykonuje montaż, demontaż, naprawę i obsługę maszyn i urządzeń przemysłowych. Identyfikuje i diagnozuje uszkodzenia wynikłe w trakcie eksploatacji. Po zdiagnozowaniu uszkodzenia wymienia uszkodzone elementy i zespoły. Przy uszkodzeniach, które wymagają naprawy warsztatowej, demontuje podzespół, następnie montuje i reguluje. Obsługuje maszyny i urządzenia przemysłowe poprzez regulacje i konserwacje (np. czyszczenie, dokręcanie, wymiana płynów eksploatacyjnych), posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Wszystkie zadania wykonuje, przestrzegając przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń rolniczych, służących do uprawy i nawożenia pól, zbioru płodów rolnych, deszczowania pól i mechanizacji prac hodowlanych oraz ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów maszyn rolniczych oraz reguluje i sprawdza działanie maszyn i ich zespołów, np. napędów, siłowników hydraulicznych i pomp hydraulicznych, za pomocą urządzeń diagnostycznych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.
Mechanik maszyn, szwalniczych wykonuje prace konserwacyjne, diagnostyczne i naprawcze maszyn mające na celu ich prawidłową i bezpieczną eksploatację.
Podstawowym zadaniem mechanika maszyn szwalniczych jest zapewnienie utrzymania w pełnej sprawności eksploatacyjnej parku maszynowego, zaplanowanie i przeprowadzenie przeglądów okresowych maszyn. Na bieżąco analizuje stan techniczny maszyn i urządzeń. W przypadku wystąpienia awarii maszyny lub urządzenia diagnozuje ją i określa zakres naprawy. Wykonuje prace demontażowe, weryfikuje stan techniczny części, podzespołów lub zespołów, selekcjonuje części, ustala technologię naprawy uszkodzonych elementów, a następnie montuje je. Podczas wykonywania naprawy korzysta z narzędzi, przyrządów pomiarowych dostosowanych do prac naprawczych. Do wykonania operacji naprawczych korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowych producenta maszyn szwalniczych. Po wykonaniu prac naprawczych lub zainstalowaniu nowej maszyny szwalniczej na stanowisku pracy wykonuje próbny rozruch maszyny, utrzymując parametry zalecane przez producenta maszyn.
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów jednośladowych (motocykli, motocykli z przyczepami, motorowerów i in.) oraz ich zespołów; kontroluje stan technicznych zespołów i układów oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych, na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.
Montuje, ustawia, reguluje i konserwuje elementy wyposażenia statków handlowych i przemysłowych, takie jak: stopnie, poręcze, uchwyty, przejścia, włazy, okna, podłogi, zbiorniki oraz urządzenia pokładowe, przeładunkowo-transportowe, sterowe i nawigacyjne; przygotowuje statek do eksploatacji (próby na uwięzi i w morzu).
Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje konstrukcji statków powietrznych albo ich zespołów; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów.
Konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.
Jako członek załogi lotniczej statku powietrznego współdziała z jego pilotem (pilotami) w pilotowaniu statku powietrznego, sterując zespołem napędowym (zespołami napędowymi) oraz niektórymi mechanizmami.
Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia precyzyjne mechaniczne, elektrotechniczne, pneumatyczne, hydrauliczne itp.; wykonuje i naprawia elementy urządzeń precyzyjnych; monitoruje pracę urządzeń precyzyjnych oraz ocenia jakość wykonywanych prac.
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów ciężarowych i ich zespołów; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodów ciężarowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdów specjalnych i ich zespołów, np.: wciągarek, napędów żurawi samochodowych, siłowników hydraulicznych i pomp hydraulicznych koparek oraz ładowarek, za pomocą urządzeń diagnostycznych na stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi monterskich, pomiarowych, ślusarskich i innych.
Mechanik samochodów osobowych diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły samochodów osobowych oraz obsługuje zgodnie z wymaganiami producenta.
Mechanik samochodów osobowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy mechanika jest diagnozowanie oraz naprawa i obsługa samochodów osobowych. Mechanik samochodów osobowych przyjmuje samochody osobowe do naprawy i diagnozuje je, posługując się specjalistycznym sprzętem. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych naprawy i obsługi samochodów osobowych zgodnie z wiedzą techniczną i dokumentacją producenta. Mechanik samochodów osobowych odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie części samochodowych oraz materiałów eksploatacyjnych, jak również odpowiednie zabezpieczenie i segregację zużytych części oraz materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do utylizacji. Mechanik samochodów osobowych powinien umieć diagnozować usterki zespołów samochodów oraz znać metody ich usuwania, korzystając ze źródeł informacji technicznej.
Odpowiada za wykonanie oceny technicznej silników statków powietrznych;
zajmuje się montażem i demontażem zespołów i podzespołów silników lotniczych oraz wykonywaniem napraw zespołów silnikowych lotniczych.
Wykonuje prace konserwacyjne i naprawy różnego typu silników spalinowych; kontroluje stan techniczny silnika; określa rodzaj i miejsce uszkodzenia; demontuje i montuje poszczególne zespoły; reguluje i sprawdza działanie silnika jako całości; przeprowadza pomiar zużycia paliwa; sprawdza układ zapłonowy, zaworowy, pompy paliwowe; posługuje się różnego rodzaju narzędziami i urządzeniami ślusarsko-monterskimi, urządzeniami diagnostycznymi do kontroli instalacji elektrycznej, silnika, regulacji gaźnika, zapłonu oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi przeznaczonymi do uzyskiwania charakterystyk pracy silnika.
Nadzoruje i wykonuje zadania mające na celu sprawne funkcjonowanie siłowni statku oraz gotowość techniczną urządzeń napędowych i mechanizmów pomocniczych.
Wykonuje prace związane z montażem, naprawą i utrzymaniem urządzeń mechanicznych taboru kolejowego (podwozia, nadwozia oraz wyposażenia): pudeł wagonowych i lokomotywowych, wózków, urządzeń biegowych, grzewczych, instalacji wodnej, pneumatycznej oraz sanitarnej, urządzeń wyposażenia wnętrz wagonów i lokomotyw, układów hamulca i wentylacji, z uwzględnieniem szczegółowych przepisów i instrukcji dotyczących taboru kolejowego w zakresie naprawy, utrzymania i bezpieczeństwa ruchu pociągów oraz przepisów z zakresu bhp, p.poż. i ochrony środowiska.
Instaluje, konserwuje i naprawia przemysłowe systemy chłodnicze posługując się narzędziami ślusarsko-monterskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi;
wykrywa i usuwa przyczyny awarii, nieszczelności;
napełnia i opróżnia urządzenia z czynnika chłodniczego z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego i bhp;
wykonuje usługi serwisowe domowych i sklepowych urządzeń chłodniczych.
Wykonuje przeglądy, naprawy i konserwację sprężarek, wentylatorów, dmuchaw, wymienników ciepła oraz układów nawiewno-wywiewnych, ich zespołów i pojedynczych części; diagnozuje stan techniczny, reguluje, przeprowadza próby po naprawie oraz instaluje i uruchamia ww. urządzenia na stanowisku pracy.
Prowadzi naprawy główne (remonty i naprawy specjalne) oraz modyfikacje wyposażenia lotniczego statków powietrznych; zapewnia wykonywanie tych napraw zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną i przy użyciu właściwych części i materiałów; utrzymuje w sprawności technicznej wyposażenie lotnicze statków powietrznych.
Montuje i instaluje maszyny i urządzenia w warunkach produkcji jednostkowej lub produkcji seryjnej na linii montażowej oraz zajmuje się ich eksploatacją i naprawą; wykonuje rozruch maszyn, przeglądy techniczne, konserwacje i regulacje oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń.
Obsługuje ciągniki i maszyny rolnicze oraz kombajny do siewu i zbioru zbóż, zielonek, ziemniaków i buraków; wykonuje zabiegi agrotechniczne, takie jak: orka, bronowanie, włókowanie, opryski, wysiewanie nawozów sztucznych.
Pomaga stronom, za ich zgodą, w rozwiązaniu bez przemocy istniejącego między nimi konfliktu i osiągnięciu porozumienia, z zachowaniem zasady bezstronności, neutralności i poufności; prowadzi działania mediacyjne dotyczące wszelkich form konfliktów: cywilnych, gospodarczych, politycznych, karnych, rówieśniczych, rodzinnych, społecznych, międzygrupowych, międzynarodowych.
Za pomocą procedur mediacyjnych pomaga stronom dojść do porozumienia poza salą sądową w sprawach rodzinnych, cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i karnych; wysłuchuje i analizuje racje stron konfliktu; opracowuje tekst ugody zapewniający satysfakcję materialną, psychologiczną i proceduralną; dba o komfortowe warunki do rozmów; zapewnia stronom poczucie bezpieczeństwa i zachowanie równowagi stron w mediacji.
Wykonuje roboty: przygotowawcze, załadunkowe i wyładunkowe, ziemne, obniżania lustra wody, umocnieniowe, zagospodarowania użytków zielonych, posługując się prostymi narzędziami roboczymi oraz drobnym sprzętem pomocniczym; utrzymuje i eksploatuje systemy melioracji wodnych, deszczowni, urządzeń przeciwpowodziowych, rolniczego wykorzystania ścieków, sanitacji wsi oraz przeprowadza prace remontowo-konserwacyjne tych systemów.
Reprezentuje zespół lub indywidualnego wykonawcę w kontaktach z realizatorem lub organizatorem imprez i widowisk artystycznych, rozrywkowych, festiwalowych, konkursowych itp.; prezentuje, promuje i reklamuje zespół lub indywidualnego wykonawcę; inicjuje i finalizuje umowy (kontrakty) na udział zespołu lub wykonawcy w imprezie lub widowisku.
Organizuje imprezy sportowe w danej dyscyplinie sportu; kieruje sekcją lub jest szefem grupy zadaniowej w określonej dyscyplinie sportu; zajmuje się planowaniem i organizowaniem działalności w sekcjach klubów sportowych, okręgowych i polskich związków sportowych.
Zarządza organizacją imprezy sportowej lub rekreacyjnej w obiektach zamkniętych lub w plenerze: na boiskach, halach i stadionach, w klubach fitness, na pływalniach, w aquaparkach, na lodowiskach itp.; opracowuje program imprezy oraz jej budżet; zapewnia urządzenia i sprzęt sportowy oraz bezpieczeństwo uczestników imprezy sportowej lub rekreacyjnej.
Odpowiada za organizację pracy klubu muzycznego; nadzoruje prace podległego personelu; realizuje cele sprzedażowe; odpowiada za efektywną współpracę z zespołami muzycznymi, solistami i didżejami; dba o wizerunek klubu muzycznego oraz o jakość realizowanego programu kulturalno-rozrywkowego.
Odpowiada za budowanie marki i strategii sprzedaży produktów;
organizuje i sprawuje nadzór nad kampaniami reklamowymi i akacjami promocyjnymi marki;
opracowuje budżety i odpowiada za prawidłową realizację zadań w ramach zaplanowanego budżetu.
Menedżer produktu (product manager) kreuje produkt spełniający potrzeby i preferencje klientów oraz zarządza cyklem życia produktu.
Menedżer produktu (product manager) inicjuje procesy innowacyjne w firmie, kreuje nową przestrzeń rynkową dla wdrożenia produktu zaspakajającego potrzeby i preferencje klientów. Prowadzi w tym zakresie działania analityczne, planistyczne, wdrożeniowe i kontrolne. Jest wnikliwym obserwatorem rynku ze szczególnym uwzględnieniem działań konkurentów, trendów w otoczeniu oraz potrzeb i preferencji potencjalnych klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku kształtuje produkt pod kątem technologicznym, logistycznym oraz marketingowo-sprzedażowym w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby klientów, maksymalizując jednocześnie zyski własnej firmy. Menedżer produktu (product manager) współpracuje z kadrą zarządzającą oraz z działami wewnątrz firmy, takimi jak: dział badań i rozwoju, dział produkcji, marketingu i sprzedaży, finansowy, zarządzania zasobami ludzkimi oraz logistyki. Współpracuje również z klientami i partnerami biznesowymi, takimi jak: instytucje badawcze, dostawcy. Zna doskonale branżę oraz produkt, którym się zajmuje. Do głównych obowiązków menedżera produktu (product managera) należy inicjowanie, gromadzenie i selekcja pomysłów na nowe produkty/rozwiązania na podstawie przeprowadzonych analiz, opracowywanie i realizacja strategii produktowych zgodnie z misją i celami firmy, zarządzanie produktem, badanie efektywności wdrożenia produktu na rynek.
Zarządza instytucją sportowo-rekreacyjną (ośrodkiem sportu i rekreacji, stowarzyszeniem sportowym itp.); planuje, koordynuje i organizuje działalność instytucji sportowo-rekreacyjnej; kontroluje działalność podległych pracowników.
Menedżer zawartości serwisów internetowych pozyskuje, weryfikuje, przetwarza i optymalizuje informacje oraz publikuje je w serwisach internetowych.
Menedżer zawartości serwisów internetowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy menedżera jest pozyskanie informacji, ich selekcja, przetworzenie oraz opublikowanie na stronie internetowej. Menedżer pozyskuje informacje z różnych dostępnych mu źródeł, np. innych działów organizacji lub wyszukuje je w źródłach internetowych za pomocą narzędzi wyszukiwawczych, w zasobach ogólnodostępnych oraz płatnych i wymagających uprawnień dostępu. Treści otrzymane w formie tradycyjnej (drukowanej) zamienia na postać cyfrową, korzystając z edytorów tekstów oraz skanerów. Menedżer zapoznaje się z pozyskanymi informacjami oraz dokonuje ich selekcji pod kątem merytorycznym i rodzajowym ze względu na misję organizacji. Wyselekcjonowane treści przechowuje (kataloguje), wykorzystując dostępne narzędzia informatyczne (dokumenty, bazy danych). Otrzymane treści przetwarza (optymalizuje) na potrzeby Internetu zgodnie z wymaganiami wyszukiwarek internetowych oraz publikuje na stronie internetowej zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Menedżer odpowiedzialny jest za właściwe wykorzystanie pozyskanych lub otrzymanych informacji, dba o to, aby treści, które publikuje były zgodne ze statusem organizacji oraz zgodne z prawem. Do publikowania treści wykorzystuje dostępne narzędzia informatyczne tj. systemy zarządzania treścią (CMS), języki opisu strony internetowej (np.: HTML, PHP). Menedżer odpowiada również za poprawność językową, zgodność tekstów z zasadami gramatycznymi i interpunkcyjnymi oraz za wykorzystanie treści zgodnie z prawem autorskim i prawami pokrewnymi.
Metaloplastyk wykonuje, naprawia i odnawia przedmioty artystyczne z metalu.
Metaloplastyk jest zawodem o charakterze wytwórczym. Metaloplastycy znajdują zatrudnienie w małych pracowniach artystycznych i zakładach rzemieślniczych, rzadziej w zakładach produkcyjnych. Praca metaloplastyka ma najczęściej charakter indywidualny – sam projektuje wzory i planuje sposób wykonania określonych zadań i najczęściej sam te zadania wykonuje. Metaloplastyk zazwyczaj prowadzi własną działalność gospodarczą (wtedy musi samodzielnie nabyć surowce potrzebne mu do pracy, znaleźć nabywców swoich wyrobów, rozliczać się z urzędem podatkowym), może także pracować w zakładzie zatrudniającym kilka osób – pracuje wówczas w zespole, konsultuje się i komunikuje się ze swoim pracodawcą i współpracownikami, zaś jego praca jest nadzorowana. Metaloplastyk wykonuje, naprawia, dorabia fragmenty brakującego detalu lub wykonuje go w całości. Odnawia przedmioty artystyczne z metalu na podstawie projektów graficznych, rysunków, szkiców, opisów lub ilustracji, zachowując styl danego wyrobu, nadając zewnętrznym powierzchniom estetyczny wygląd. Stosuje różne techniki i technologie. W zakres metaloplastyki wchodzą prace charakterystyczne dla innych zawodów, takich jak: szlifierz, grawer, ślusarz, kowal, ludwisarz, złotnik-jubiler, brązownik.
Prowadzi badania, opracowuje i doskonali modele teoretyczne i metody pomiarów, odnoszące się do składu, struktury i dynamiki atmosfery, w powiązaniu z oddziaływaniem podłoża, a szczególnie hydrosfery i szeroko rozumianego środowiska naturalnego człowieka; przygotowuje prognozy pogody wykorzystywane w lotnictwie, żegludze, rolnictwie i innych dziedzinach, a także jako informacje o charakterze powszechnym.
Metodyk edukacji na odległość projektuje i organizuje proces kształcenia na odległość w formie kursów elektronicznych.
Metodyk edukacji na odległość jest specjalistą metod nauczania świadczącym usługi edukacyjno-doradcze. Celem pracy metodyka edukacji na odległość jest organizowanie procesu opracowania kursu elektronicznego, stworzenie ogólnej koncepcji scenariusza oraz wybór multimediów zastosowanych w kursie. Równorzędnym zadaniem jest współpraca z ekspertem dziedzinowym i innymi specjalistami polegająca na opracowaniu koncepcji kursu. Po zaakceptowaniu koncepcji kursu elektronicznego przez eksperta dziedzinowego metodyk edukacji na odległość przystępuje do kolejnego etapu, czyli tworzenia ostatecznej wersji kursu w postaci elektronicznej, którą zleca, m.in.: dydaktykowi aplikacji multimedialnych, metodykowi multimedialnemu, informatykowi, czy też grafikowi. Metodyk edukacji na odległość oprócz doboru form multimediów i interakcji, odpowiada również za wybór i organizację właściwych metod komunikacji związanych z kursem elektronicznym.
Tworzy metodykę przygotowywania i wykorzystywania multimediów i Internetu w edukacji;
udziela pomocy metodycznej, konsultacji i doradztwa nauczycielom i wykładowcom w zakresie optymalnego stosowania multimediów w dydaktyce oraz obsługi zestawów multimedialnych: (kino domowe, mobilny zestaw multimedialny (laptop i videoprojektor);
przekazuje wiedzę o zasadach wykorzystywania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji;
promuje w środowisku ideę edukacji medialnej.
Konstruuje, planuje i organizuje produkcję lub eksploatację przyrządów, urządzeń metrologicznych, kontrolno-pomiarowych, przetworników i systemów kontroli we współpracy z technologami, konstruktorami, automatykami i specjalistami do spraw jakości; opracowuje programy badań przyrządów metrologicznych; dokonuje ich legalizacji, uwierzytelnienia i wzorcowania; sprawuje nadzór nad ich prawidłowym stosowaniem.
Zajmuje się poznawaniem, obserwacją, hodowlą i badaniem drobnoustrojów (bakterii i wirusów) i ich budową, rozwojem, czynnościami życiowymi i rolą w przyrodzie; bada środowisko ich występowania, jak: gleba, produkty spożywcze, tkanki ludzi, zwierząt i roślin, krew, kał, mocz, oraz wrażliwość żywych szczepów bakterii z hodowli na stężenia środków chemicznych (płyny i proszki dezynfekcyjne), fizycznych (temperatura, suche gorące powietrze, proces gotowania) i leków; prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie, metody oraz sposoby wykorzystania wiedzy mikrobiologicznej w medycynie, weterynarii, środowisku (woda, powietrze, żywność), przemyśle, rolnictwie.
Wykonuje miksowanie programów artystycznych, zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami realizatora dźwięku bądź realizatora programu, i samodzielnych programów, które nie mają twórczego charakteru; obsługuje miksery dźwięku i towarzyszące urządzenia foniczne, takie jak: komputery foniczne, magnetofony czy odtwarzacze płyt kompaktowych.
Wykonuje miksowanie obrazu w czasie prób i rejestracji, zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami reżysera bądź realizatora programu; obsługuje pulpity zwykłe lub trikowe w czasie prób kamerowych i rejestracji programów artystycznych lub skomplikowanych programów innego typu.
Uprawia zawodowo sztukę przedstawiania mową ciała określonej treści; występuje samodzielnie lub w zespole w przedstawieniach teatralnych lub spektaklach ulicznych.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie dróg, ulic i lotnisk oraz innych obiektów i konstrukcji drogowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie linii i węzłów kolejowych, mostów i stacji kolejowych oraz innych obiektów i konstrukcji kolejowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Kieruje, koordynuje, nadzoruje i planuje prace wykonywane przez pracowników podległego zespołu pracujących przy budowie mostów lub wiaduktów oraz innych obiektów i konstrukcji mostowych; odpowiada za terminową realizację planów robót budowlanych wyznaczonych dla podległego zespołu w ramach wyznaczonego budżetu.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności