aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 259
Zarządza usługami kateringowymi w firmie gastronomicznej, hotelu lub restauracji; odpowiada za sprawną i efektywną realizację usług kateringowych; nadzoruje i koordynuje działania podległych pracowników; egzekwuje od personelu wypełnianie zasad i procedur związanych z przygotowaniem żywności.
Zapewnia wysoką efektywność funkcjonowania systemów zarządzania jakością w organizacji; koordynuje opracowywanie i przestrzeganie procedur i mechanizmów zarządzania jakością; organizuje i nadzoruje szkolenia dla pracowników w zakresie zapewniania jakości.
Opracowuje strategię marketingową organizacji; nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność; kreuje wizerunek marki na rynku; organizuje i przeprowadza badania rynku; planuje budżet marketingowy; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem.
Opracowuje strategię marketingu internetowego organizacji; nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność; kreuje wizerunek marki na rynku za pośrednictwem mediów elektronicznych; organizuje i przeprowadza badania rynku; planuje budżet marketingu internetowego; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem.
Opracowuje strategię marketingu sieciowego organizacji; nadzoruje jej wdrożenie i monitoruje skuteczność; kreuje wizerunek marki na rynku; organizuje i przeprowadza badania rynku; planuje budżet marketingu sieciowego; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem.
Zarządza procesem rozwoju produktu lub usługi we wszystkich fazach życia produktu: opracowywania, wdrażania do produkcji, komercjalizacji, dojrzałości i wycofania produktu z rynku; współpracuje z producentami, dystrybutorami i dostawcami zaangażowanymi w łańcuch dostaw produktu; buduje świadomość produktu wśród klientów; opracowuje strategię marketingową i plany sprzedaży produktu.
Kierownik do spraw sprzedaży zarządza zespołem handlowym oraz odpowiada za realizację planu sprzedaży.
Kierownik do spraw sprzedaży zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników, ocenia pracowników oraz motywuje ich do pracy. Do jego obowiązków należy: sporządzanie oraz analiza raportów i prognoz dotyczących rynku, weryfikacja planów sprzedaży, tworzenie strategii sprzedaży przedsiębiorstwa. Kierownik do spraw sprzedaży monitoruje działania konkurencji na podległym rynku. Dzięki otrzymywanym informacjom oraz własnej wiedzy i doświadczeniu podejmuje on decyzje istotne dla procesu, którym zarządza. Do zadań kierownika do spraw sprzedaży należy również pozyskiwanie nowych rynków zbytu oraz nadzór nad prawidłowym zawieraniem umów. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o rozwój działu sprzedaży oraz brać czynny udział w projektach, których celem jest doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
Odpowiada za sporządzanie planów (np. produkcyjnych, sprzedażowych) oraz strategii w wybranych obszarach działalności danej organizacji; współpracuje z działem produkcji, sprzedaży, logistyki itp. w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i przekazywania sporządzonych planów.
Kieruje działem windykacji zgodnie z wytycznymi przełożonych; koordynuje pracę podległego działu z kierownikami innych jednostek organizacyjnych; zajmuje się kontrolą efektywności windykacji należności; planuje, nadzoruje wdrożenie i koordynuje przestrzeganie procedur ryzyka; nadzoruje i określa sposoby postępowania windykacyjnego; podejmuje decyzje dotyczące ustanawiania i zwalniania zabezpieczeń należności; podejmuje decyzje o restrukturyzacji długu.
Kieruje pracą domu kultury w zakresie udzielonych pełnomocnictw i upoważnień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; upowszechnia i promuje kulturę; organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i społecznej; planuje zadania i zarządza grupą podległych pracowników; nadzoruje i utrzymuje kontakt z przedstawicielami organizacji kulturalnych, towarzystwami, kolekcjonerami itp.
Kierownik domu pomocy społecznej planuje, nadzoruje i koordynuje usługi dla osób w nim przebywających według obowiązującego standardu. Opracowuje, wdraża i monitoruje procedury, strategie i standardy usług w celu zapewnienia właściwych warunków bytowych, usług opiekuńczych i wspomagających, jak również poczucia bezpieczeństwa, intymności i prywatności mieszkańców.
Kierownik w domu spokojnej starości zapewnia efektywne funkcjonowanie domu i nadzoruje usługi świadczone na rzecz osób starszych. Planuje, nadzoruje i ocenia świadczenie usług w zakresie opieki nad osobami starszymi – pensjonariuszami tego domu.
Odpowiada za funkcjonowanie administracji w firmie; organizuje pracę biura przez nadzorowanie i kontrolowanie działań podległych pracowników obsługi biurowej; nadzoruje zaopatrzenie biura w niezbędne materiały biurowe, urządzenia i wyposażenie biurowe; dba o optymalizację procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy; nadzoruje procesy inwestycyjne, transport oraz koordynuje pracę podległych pracowników.
Kieruje pracami badawczo-rozwojowymi przedsiębiorstwa (organizacji) oraz przygotowaniem konstrukcyjnym i technologicznym produkcji, zgodnie z wytycznymi dyrekcji przedsiębiorstwa (organizacji) oraz w konsultacji z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych, takimi jak: dział produkcji, marketingu, finansowy itp.
Odpowiada za prowadzenie polityki finansowej firmy i nadzór nad całokształtem działań finansowych przedsiębiorstwa; odpowiada za nadzorowanie wypłat dla pracowników, zakładanie i likwidowanie rachunków bankowych, windykację długów od wierzycieli, spłatę należności wobec pożyczkodawców oraz zakładanie lokat.
Zarządza i organizuje pracę działu informatyki; nadzoruje bezpieczeństwo danych elektronicznych; bierze udział w tworzeniu, rozliczaniu i kontrolowaniu budżetu działu IT; koordynuje projekty informatyczne działu.
Kierownik działu kadr i płac zarządza procesami związanymi z zasobami ludzkimi w organizacji.
Kierownik działu kadr i płac występuje w większości organizacji sektora publicznego i prywatnego. Celem pracy kierownika jest organizacja pracy działu kadr i płac, zarządzanie zasobami ludzkimi, wynagrodzeniami, współpraca z zarządem organizacji, kadrą kierowniczą, pracownikami, związkami zawodowymi, zarządzanie informacjami, polityką szkoleniową oraz kształtowaniem właściwej kultury organizacyjnej, wizerunku organizacji. Kierownik nadzoruje prace związane z planowaniem i właściwą polityką personalną, opracowaniem procedur i regulaminów wewnętrznych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych i dokumentacji kadrowej, rozliczaniem czasu pracy i naliczaniem wynagrodzeń, sporządzaniem deklaracji ZUS, podatkowych, sprawozdań statystycznych, przygotowaniem analiz z zakresu pracy działu, prowadzeniem spraw socjalnych pracowników i funduszu świadczeń socjalnych. Do jego obowiązków należy tworzenie i uaktualnianie systemu prowadzenia dokumentacji pracowniczej, listy płac, realizacji spraw kadrowych (urlopy, zaświadczenia, świadectwa pracy, zawieranie umów), zarządzanie systemem wynagrodzeń i wszelkimi sprawami, które wiążą się z płacami (zasiłki chorobowe, opiekuńcze, wychowawcze).
Zarządza łańcuchem dostaw w firmie; organizuje i nadzoruje działalność dystrybucyjno-logistyczną na podległym terenie; kontroluje koszty transportu, pakowanie itp.; nadzoruje gospodarkę magazynową; optymalizuje system logistyczny firmy.
Odpowiada za zarządzanie pracą działu operacji finansowych w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych; koordynuje działania w zakresie obsługi, procesowania i kontroli transakcji finansowych, windykacji, weryfikacji kredytowej, wyceny aktywów i rozliczenia papierów wartościowych; nadzoruje operacje obsługi takich produktów, jak na przykład: karty kredytowe, debetowe, konta osobiste, hipoteki, lokaty, ubezpieczenia, produkty dedykowane dla przedsiębiorstw itp.; zarządza pracownikami działu operacji finansowych.
Opracowuje strategię promocji organizacji i jej obecności w mediach; nadzoruje wdrożenie strategii i monitoruje jej skuteczność; koordynuje działania reklamowe / promocyjne / public relations; kreuje wizerunek marki na rynku; planuje budżet promocyjny; zarządza współpracą z dostawcami usług; zarządza podległym zespołem pracowników.
Wykonuje czynności kierownika albo zastępcy kierownika działu ruchu zakładu górniczego albo zakładu w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych; organizuje i kieruje działem ruchu zakładu górniczego w zakresie: wykonywania działalności objętej koncesją, oznaczania terenu zakładu, zapewniania bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa osób przebywających w dziale ruchu zakładu górniczego, racjonalnej gospodarki złożem, ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych oraz zapobiegania szkodom i ich naprawy.
Odpowiada za opracowanie strategii szkoleniowej organizacji oraz organizację szkoleń podnoszących kompetencje pracowników; opracowuje plan szkoleń i budżet szkoleniowy w firmie; nadzoruje zamawianie i wykonanie umów szkoleniowych z trenerami, firmami szkoleniowymi itp.
Odpowiada za planowanie, organizację i kontrolę pracy działu transportu; projektuje, wdraża i zarządza operacjami transportu w kraju i zagranicą; negocjuje umowy z zewnętrznymi firmami transportowo-spedycyjnymi; kontroluje i ocenia realizację umów przez przewoźników; decyduje o zakupie samochodów i o ich wyposażeniu; odpowiada za szkolenia kierowców.
Zarządza pracą działu w handlu detalicznym; opracowuje, wdraża i realizuje strategię i cele sprzedażowe; nadzoruje zachowanie odpowiednich standardów obsługi klienta; rozwija sprzedaż w podległym dziale placówki handlu detalicznego; zarządza pracą podległego zespołu.
Zarządza pracą działu w handlu hurtowym; opracowuje, wdraża i realizuje strategię i cele sprzedażowe; nadzoruje zachowanie odpowiednich standardów obsługi klienta; rozwija sprzedaż na podległym terenie; zarządza pracą podległego zespołu.
Odpowiada za koordynowanie i nadzorowanie prac podległego zespołu pracowników zatrudnionych w danym dziale hotelu; wypełnia zadania wynikające z charakteru działalności konkretnego działu; określa zadania poszczególnych pracowników; sporządza raporty na potrzeby przełożonych; uczestniczy w procesie rekrutacji nowych pracowników i kreowaniu ścieżki zawodowej pracowników zatrudnionych w dziale.
Kieruje działem w instytucjach pomocy społecznej zgodnie z wytycznymi przełożonych; koordynuje pracę podległego działu z kierownikami innych jednostek organizacyjnych instytucji pomocy społecznej; planuje, nadzoruje i koordynuje zakup, rozwój, utrzymanie i użytkowanie wyposażenia niezbędnego do zapewnienia ciągłości pracy działu.
Odpowiada za wynik finansowy kierowanego działu w lokalu gastronomicznym; nadzoruje i koordynuje działania zatrudnionych pracowników; egzekwuje od personelu działu wypełnianie zasad i procedur wewnętrznych i zewnętrznych.
Kieruje działem działalności podstawowej w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym zgodnie z wytycznymi przełożonych; koordynuje pracę podległego działu z kierownikami innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych; planuje, nadzoruje i koordynuje zakup, rozwój, utrzymanie i użytkowanie systemów komputerowych i telekomunikacyjnych niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy działu.
Kierownik działu zakupów zarządza podległym zespołem, tworzy i realizuje strategię zakupową przedsiębiorstwa.
Kierownik działu zakupów zarządza podległym zespołem pracowników w celu osiągnięcia założonych wyników. Jego głównym zadaniem jest tworzenie oraz realizowanie strategii zakupowej przedsiębiorstwa we współpracy z innymi działami. Sporządza on prognozy i analizy dotyczące procesu, za który odpowiada oraz raportuje wyniki pracy działu zakupów. Na podstawie otrzymywanych informacji oraz własnej wiedzy i doświadczenia podejmuje decyzje istotne dla procesu, którym zarządza. Do zadań kierownika działu zakupów należy również rozbudowywanie bazy dostawców – odpowiada za dobór i pozyskanie nowych kontrahentów. W zakres jego obowiązków wpisane jest między innymi prowadzenie współpracy z kluczowymi dla przedsiębiorstwa dostawcami towarów i usług – ich nadzór, ocena okresowa. Kierownik działu zakupów negocjuje warunki handlowe. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o rozwój działu zakupów oraz brać czynny udział w projektach, których celem jest doskonalenie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.
Nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w organizacji; współtworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za realizację procesów rekrutacji i szkoleń.
Zarządza i koordynuje pracą firmy audytorskiej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów finansowych krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię firmy audytorskiej; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami firmy audytorskiej.
Kierownik firmy sprzątającej planuje i organizuje pracę, zarządza zespołem ludzi, zajmuje się wdrażaniem usług, ich bieżącym prowadzeniem oraz kontrolą jakości sprzątanych obiektów.
Kierownik firmy sprzątającej zarządza podległym zespołem pracowników, przydziela im obowiązki, nadzoruje, kontroluje i motywuje pracowników do pracy. Zajmuje się rekrutacją i szkoleniem pracowników również z zakresu przepisów bhp i realizacji powierzonych zadań. Do jego obowiązków należy wykonywanie zadań logistycznych w firmie sprzątającej, utrzymanie ciągłości dostaw środków czystości i higieny do magazynu oraz do sprzątanych obiektów, a także opracowywanie planów utrzymania czystości. Kontroluje jakość sprzątanych obiektów, doraźnie reaguje i rozwiązuje bieżące problemy, sporządza oraz analizuje raporty dotyczące m.in. zużycia środków czystości i higieny, jakości pracy pracowników, analizy finansowej powierzonych zadań itp. Do obowiązków kierownika firmy sprzątającej należy utrzymywanie relacji z kontrahentami firmy, pozyskiwanie nowych klientów oraz nadzór nad zgodnością wykonywania usługi z umową i z obowiązującym prawem. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna dbać o powierzone mienie oraz brać czynny udział w ciągłym usprawnianiu działania firmy.
Organizuje pracę galerii sztuki w sposób zapewniający realizacje jej celów statutowych; odpowiada za całokształt jej działalności oraz reprezentuje galerię na zewnątrz; odpowiada za właściwy dobór kadr i osób współpracujących oraz właściwą gospodarkę mieniem i środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji galerii.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa hodowli drobiu; planuje, organizuje i nadzoruje prace związane z chowem i hodowlą drobiu oraz sprzedażą drobiu i produktów drobiarskich; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa ogrodniczego; planuje i organizuje uprawy i pielęgnację rośliny w gruncie, pod osłonami i w obiektach zamkniętych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa produkcji roślinnej i zwierzęcej; planuje i organizuje produkcję towarową roślin rolniczych i ogrodniczych oraz chów i hodowlę zwierząt gospodarskich w celu produkcji mleka, mięsa, jaj, skór lub sztuk hodowlanych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa sadowniczego; planuje i nadzoruje wykonywanie prac związanych z uprawą drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych w celu uzyskania owoców na sprzedaż; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa upraw mieszanych; planuje i nadzoruje wykonywanie zabiegów związanych z prowadzeniem określonych kombinacji upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz zbiorem płodów z przeznaczeniem na sprzedaż; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa upraw polowych; organizuje i prowadzi produkcję towarową zbóż, roślin pastewnych i przemysłowych; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Planuje, organizuje i nadzoruje pracę hospicjum; ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny; odpowiada za prowadzenie właściwej polityki kadrowej; nadzoruje przestrzeganie przepisów prawa w hospicjum, w szczególności przestrzeganie praw pacjenta.
Odpowiada za całokształt działalności hostelu lub motelu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc noclegowych i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym hostelem lub motelem, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników obiektu.
Odpowiada za całokształt działalności hotelu, w szczególności w zakresie sprzedaży i promocji oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza kompleksowo całym hotelem, planuje i opracowuje strategię jego rozwoju, nadzoruje realizację celów sprzedaży oraz koordynuje pracę i współpracę wszystkich działów hotelu.
Kierownik hurtowni zarządza podległym zespołem, organizuje, planuje i kontroluje działalność hurtowni.
Celem pracy kierownika hurtowni jest samodzielne działanie, organizowanie sobie i innym zadań tak, aby osiągnąć założony cel hurtowni. Organizuje stanowiska pracy odpowiednio do wymogów branży, dobiera odpowiedni zespół ludzi i przydziela konkretne zadania oraz motywuje do ich wykonania. Wspiera, nadzoruje i weryfikuje realizację celów. Określa grupę produktów przeznaczonych do sprzedaży, ustala i kontroluje poziom zapasów, formułuje i wdraża strategię zakupów i sprzedaży, prowadzi rejestr poziomu zapasów i transakcji finansowych, składa raporty z prowadzonej działalności. Zapewnia zgodność z przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska. Uczestniczy w targach i imprezach branżowych organizowanych przez producentów oraz dostawców.
Organizuje i kieruje służbami ratownictwa górniczego w zakładzie górniczym, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego lub w innym podmiocie zawodowo trudniącym się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego; planuje, koordynuje i prowadzi działania interwencyjne w każdym przypadku awarii w kopalniach głębinowych, otworowych i odkrywkowych; podejmuje działalność profilaktyczną, zmierzającą do ochrony ludzi i stanowisk pracy przed skutkami zjawisk zagrażających ich bezpieczeństwu.
Zarządza i koordynuje pracę kancelarii prawnej; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy strategię kancelarii prawnej; odpowiada za kontakty i pozyskiwanie klientów; zarządza pracownikami kancelarii.
Organizuje, koordynuje i nadzoruje pracę kasjerów w sklepie samoobsługowym; dba o sprawną organizację pracy kas; sprawdza stan kas w zestawieniu z dokumentami potwierdzającymi transakcje; odpowiada za poprawne zamykanie kas; ustala grafik pracy kasjerów; zatrudnia, szkoli i ocenia pracę kasjerów; odpowiada za sprawność sprzętu kasowego.
Zarządza i koordynuje działalnością kasyna; planuje, organizuje, kieruje i kontroluje pracę kasyna; tworzy wytyczne pracy w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład kasyna; wykonuje zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w kasynie; odpowiada za zapewnianie ochrony kasyna i jego klientów oraz za kontakty z klientami VIP.
Odpowiada za całokształt działalności kempingu, w szczególności w zakresie wynajmu miejsc kempingowych i promocji oferty kempingu oraz spraw administracyjno-technicznych; zarządza całym kempingiem; planuje i opracowuje strategię jego rozwoju; nadzoruje i odpowiada za realizację celów sprzedażowych oraz koordynuje pracę i współdziałanie wszystkich pracowników kempingu.
Poprzednie
Następne

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności