aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 232
Wykonuje proste, rutynowe prace związane z różnymi etapami budowy dróg lądowych.
Wykonuje prace agrotechniczne i pielęgnacyjne w ogrodach, na skwerach i w parkach związane z przygotowywaniem gruntu pod wysiew trawników oraz nasadzeń drzew i krzewów; stosuje zabiegi chroniące rośliny przed chorobami; konserwuje systemy nawadniające; tnie i prześwietla drzewa i krzewy; kosi i regeneruje trawniki; likwiduje „dzikie” wysypiska śmieci, porządkuje tereny wokół budynków użyteczności publicznej.
Wykonuje proste i rutynowe zadania przy uprawie i utrzymywaniu lasów naturalnych i plantacyjnych oraz ścinaniu, okrzesywaniu i manipulowaniu cienkich drzew narzędziami ręcznymi.
Wykonuje pomocnicze prace związane z budową, remontem, odbudową i utrzymaniem budowli inżynierskich, takich jak mosty, wiadukty itp.
Wykonuje prace przygotowujące glebę pod uprawę roślin; sadzi rozsady i bulwy roślin; przeprowadza zabiegi pielęgnacyjne; dokonuje zbiorów płodów rolnych w gospodarstwach o różnych profilach upraw: posługuje się prostymi ręcznymi i mechanicznymi narzędziami; wykonuje prace porządkowe na terenie gospodarstwa rolnego.
Wykonuje prace przygotowujące glebę pod uprawy roślin oraz zabiegi pielęgnacyjne; prowadzi zbiór płodów rolnych w gospodarstwach rolnych; zajmuje się opieką nad zwierzętami: bydłem mlecznym, trzodą chlewną, końmi, owcami, kozami, drobiem, królikami itp.; posługuje się prostymi narzędziami ręcznymi i mechanicznymi.
Wykonuje proste i rutynowe prace przy uprawie różnych warzyw i roślin ozdobnych, sadzonek i rozsad; wykonuje prace pielęgnacyjne; zajmuje się zbieraniem, sortowaniem i pakowaniem upraw oraz pracami porządkowymi w szklarni.
Wykonuje podstawowe prace przy budowie, naprawie i utrzymaniu elementów nawierzchni kolejowej oraz infrastruktury kolejowej.
Wykonuje prace pomocnicze w gospodarstwie rybackim; prowadzi prace porządkowe w gospodarstwie oraz prace związane z pielęgnowaniem stawów, odławianiem i przechowywaniem ryb oraz przygotowywaniem ryb do transportu i sprzedaży.
Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym wykonuje proste i rutynowe prace związane z utrzymaniem sadu lub plantacji; zajmuje się eksploatacją i pielęgnacją drzew i krzewów owocowych i innych roślin; wykonuje pod nadzorem zabiegi agrochemiczne oraz zajmuje się drobnymi pracami konserwacyjnymi.
Wykonuje prace związane z chowem i hodowlą zwierząt: bydła, trzody chlewnej koni, owiec, kóz, drobiu, królików itp. w gospodarstwach rolnych; sprawuje opiekę nad zwierzętami i zapewnia im odpowiednie warunki chowu; posługuje się prostymi narzędziami ręcznymi i urządzeniami mechanicznymi; dba o czystość zwierząt i zagród.
Wykonuje pomocnicze prace związane z zagospodarowaniem łowiska, dokarmianiem zwierzyny leśnej oraz uczestniczy w polowaniach.
Wykonuje proste prace produkcyjne w zakładach przemysłu przetwórczego, z wyłączeniem pakowania gotowych produktów.
Pomocnik biblioteczny pomaga bibliotekarzowi w wydawaniu, odbieraniu i sortowaniu materiałów bibliotecznych.
Pomocnik biblioteczny jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Jest to stanowisko niesamodzielne. Pomocnik pomaga bibliotekarzowi w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu materiałów bibliotecznych oraz udziela ogólnych informacji użytkownikom biblioteki. Do zadań pomocnika bibliotecznego należy przyjmowanie materiałów bibliotecznych, sortowanie ich oraz układanie na półkach, zgodnie z przyjętymi przez daną bibliotekę zasadami klasyfikacji. Obsługuje urządzenia biurowe oraz wykorzystuje programy komputerowe, wspomagające prowadzenie działalności bibliotecznej. Pomocnik biblioteczny bierze udział w selekcjonowaniu zbiorów. Zajmuje się również ochroną i zabezpieczaniem zbiorów oraz opracowywaniem technicznym materiałów bibliotecznych. Pomaga użytkownikom biblioteki w uzyskaniu dostępu do zbiorów bibliotecznych. Wykonuje proste czynności porządkowe, rejestruje podstawowe działania.
Wykonuje pod nadzorem prace związane z przygotowaniem surowców do wypiekania różnego rodzaju asortymentów ciastek; obsługuje różne maszyny i urządzenia oraz sprzęty w czasie procesu produkcji cukierniczej.
Pod nadzorem lakiernika maluje lub nakłada powłoki lakiernicze z farb i lakierów na wyroby metalowe i części różnego rodzaju maszyn i sprzętów, pojazdów mechanicznych, statków itp.; przygotowuje powierzchnię do nakładania powłoki, nakłada powłoki lakiernicze oraz utrwala powierzchnię różnymi technikami.
Pod nadzorem mechanika konserwuje, wykonuje obsługę techniczną i naprawia silniki oraz zespoły i układy mechaniczne w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych oraz w maszynach i urządzeniach, z użyciem urządzeń diagnostycznych oraz narzędzi ślusarskich i monterskich.
Wykonuje pod nadzorem różnego typu prace pomocnicze przy przetwórstwie mleka i produkcji wyrobów mleczarskich.
Wykonuje zadania związane z wytwarzaniem i wypiekaniem różnych rodzajów pieczywa; obsługuje pod nadzorem maszyny i urządzenia oraz aparaturę kontrolno-pomiarową w produkcji wyrobów piekarskich; zajmuje się rozładowywaniem towaru, magazynowaniem, pakowaniem; wykonuje różne prace porządkowe.
Portier kontroluje ruch przemieszczających się osób do i z budynku, pojazdów wyjeżdżających i wjeżdżających na teren oraz ochrania budynek i mienie.
Portier jest zawodem usługowym związanym z ochroną osób i mienia. Celem pracy portiera jest: zabezpieczenie budynku przed wejściem osób niepożądanych, zapobieganie kradzieżom i ochrona przed skutkami awarii i wydarzeń losowych. Efektem jego pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia. Do zadań portiera należy: wydawanie kluczy, obserwacja przemieszczających się osób, wydawanie przepustek, kontrola wnoszonych i wynoszonych rzeczy oraz udzielanie informacji. Do jego obowiązków może należeć także obsługiwanie bramy wjazdowej, kontrolowanie ruchu pojazdów i obserwacja obrazu z kamer telewizji dozorowej. Portier w trakcie tzw. obchodu sprawdza czy na terenie budynku pozostały osoby niepożądane oraz czy w pomieszczeniach zostały zamknięte okna, wyłączone urządzenia elektryczne. W przypadkach włączenia systemów alarmowych i innych niepożądanych zdarzeniach pracownik informuje odpowiednie osoby i służby, a także kieruje ewakuacją do chwili przybycia straży pożarnej, policji. Do obowiązków portiera należy także prowadzenie wymaganej dokumentacji, takiej jak: księga gości, wykaz wydawanych przepustek, księga kluczy, księga raportów.
Wykonuje podłogi i inne nawierzchnie z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych, posadzki bezspoinowe (jastrychowe) cementowe, lastrykowe, ksylolitowe, estrychgipsowe i z żywic synteycznych przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi, sprzętu pomocniczego oraz maszyn do obróbki drewna, przygotowania zaprawy, szlifowania nawierzchni podłogowych i transportu materiałów na placu budowy.
Pośrednik finansowy oferuje klientom produkty i usługi różnych instytucji finansowych.
Pośrednik finansowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pośrednika finansowego jest wyszukiwanie i oferowanie klientowi najlepszych dla niego produktów finansowych, spośród oferty dostępnej na rynku. Przeprowadza on badanie potrzeb i możliwości finansowych klientów, analizuje tendencje rynkowe i informuje potencjalnych klientów o warunkach i perspektywach rynków finansowych. Działa w celu powiększania i zabezpieczenia majątku klientów. Doradza i uczestniczy w negocjacjach dotyczących warunków wzajemnych świadczeń: struktury kredytów, lokowania akcji i obligacji na rynku finansowym, wskazuje możliwości do zawarcia umowy, kontaktuje się ze stronami transakcji. Pośrednik finansowy rejestruje i przekazuje stronom transakcji zlecenia, wnioski oraz inne dokumenty finansowe dotyczące transakcji, w której pośredniczy. Tworzy bazę ofert produktów i usług finansowych na podstawie podpisanych umów współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.
Zajmuje się pozyskiwaniem informacji o wolnych miejscach pracy, dystrybucją tych informacji, nawiązywaniem współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników, doborem kandydatów na wolne miejsca pracy oraz zbieraniem informacji o lokalnym rynku pracy.
Pozyskuje pacjentów z innych krajów do świadczenia usług medycznych w krajowych klinikach, szpitalach i przychodniach; promuje usługi medyczne; organizuje grupę pacjentów na zabiegi do wybranej kliniki czy lekarza; zapewnia pacjentom transport, noclegi w hotelach, wyżywienie itp.; łączy świadczenia usług medycznych z usługami turystycznymi oraz ofertą kulturalną.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności zmierzające do zawarcia umowy obrotu nieruchomościami.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy pośrednika jest doprowadzenie do zawarcia umowy z zakresu obrotu nieruchomościami przez zainteresowane strony. Pośrednik pozyskuje oferty, prezentuje je w Internecie, prasie i innych mediach, w drukach ulotnych itp. Dokonuje oględzin i opisu nieruchomości, wyszukuje oferty dla klientów, prezentuje je oraz pośredniczy w negocjowaniu warunków umowy. Zakres czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami określa umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy pośrednikiem a zamawiającym. Czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mogą być wykonywane w przypadku wszelkich nieruchomości, na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosi odpowiedzialność za działanie swoje, jak i osób działających pod jego nadzorem.
Pozłotnik powleka powierzchnie z dowolnego materiału cienką warstwą różnych metali.
Pozłotnik jest zawodem rzemieślniczo-artystycznym. Celem pracy pozłotnika jest powlekanie cienką warstwą metalu (szlachetnego, aluminium itp.) przedmiotów użytkowych i wyrobów artystycznych wykonanych z dowolnego materiału, np. drewna, gipsu, sztukaterii, kamienia, metalu, w celu podniesienia ich walorów dekoracyjnych. Zadaniem pozłotnika jest ustalenie zakresu prac na podstawie dokumentacji fotograficznej, wizji lokalnej lub oględzin przedmiotu do pozłacania. Decyduje on o wyborze materiałów do wykonania bazy pod pozłotę i samej pozłoty oraz dobiera narzędzia i metody wykonania prac pozłotniczych. Jego obowiązkiem jest zachowanie zasad technologicznych i przestrzeganie norm jakościowych. Do jego zadań należy również przygotowanie i sporządzenie stosowanych, komponentów w pozłotnictwie. Pozłotnik wykonuje nową (pierwotną) pozłotę, retuszuje ją i zabezpiecza, ale może się również zajmować zdejmowaniem wcześniejszych przemalowań pozłoty, albuminu, wtórnych pozłoceń, werniksu z powierzchni pozłoty oraz uzupełniać braki i dokonywać rekonstrukcji pozłoty.
Przeprowadza, zgodnie z planem lub na doraźne polecenie kierownictwa, kontrolę merytoryczną i finansową wszelkich ogniw danej organizacji; wydaje opinie o funkcjonujących procedurach finansowych; analizuje przyczyny odstępstw od tych procedur; sporządza protokoły z kontroli, przedstawia wnioski z wyników kontroli w celu poprawy efektywności działania organizacji.
Odpowiada za zapewnienie zasobów kadrowych o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach do wykonania określonej pracy na rzecz osób trzecich (fizycznych lub prawnych);
zajmuje się rekrutacją, selekcją i zatrudnianiem pracowników, a następnie oddelegowywaniem ich na określony czas i do wykonania określonej pracy na rzecz innego podmiotu.
Realizuje politykę handlową biura, gromadzi i opracowuje informacje o usługach turystycznych oraz paraturystycznych; prezentuje i sprzedaje ofertę klientom, zgodnie z systemami handlowo-eksploatacyjnymi biura; prowadzi dokumentację usług oferowanych, zamówionych, sprzedanych, anulowanych i realizowanych.
Odpowiada za wydawanie przepustek, a także kontrolę tożsamości osób wchodzących na teren objęty kontrolą biura przepustek; kontroluje wjeżdżające i wyjeżdżające pojazdy.
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta realizuje usługi za pomocą narzędzi teleinformatycznych.
Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta wykonuje pracę o charakterze usługowym. Odpowiada za nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami oraz budowanie relacji pozwalających na dłuższą współpracę. Udziela klientom informacji o usługach/produktach oferowanych przez zatrudniającą go organizację i wyjaśnia im wszelkie wątpliwości. Przyjmuje zlecenia, które po sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalnym, przekazuje do realizacji oraz informuje klientów o statusie zlecenia. Pracownik centrum elektronicznej obsługi klienta odpowiada również za właściwy przepływ informacji pomiędzy klientem a działami przedsiębiorstwa powiązanymi z obsługą klienta. Do jego zadań może należeć również sprzedaż produktów/usług, przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji i raportów, przyjmowanie reklamacji, przeprowadzanie ankiet i badań satysfakcji klientów.
Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) telefonicznie obsługuje klientów w zakresie sprzedaży, ankietowania, informacji, zgłaszania awarii i reklamacji.
Pracownik centrum obsługi telefonicznej jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest kompleksowa telefoniczna obsługa klienta. W centrach obsługi telefonicznej z uwagi na różne obszary prowadzonych usług występują zróżnicowane zadania zawodowe. W przypadku specjalizacji sprzedażowej główne zadania pracownika polegają na aktywnej sprzedaży usług i/lub produktów, przeprowadzaniu badań ankietowych i badań metodą CATI (wspierany komputerowo wywiad telefoniczny). Jeśli obszarem działań centrum są usługi windykacyjne, to do zadań pracownika należy rozpoznanie sytuacji dłużnika, przypominanie o konieczności regulowania płatności, informowanie o karach i konsekwencjach, wyznaczanie harmonogramów spłat.
W ramach specjalizacji związanej z działalnością usługową pracownik wykonuje zadania polegające na przyjmowaniu zgłoszeń o nagłych zdarzeniach, reklamacji, skarg i wniosków, ich rozwiązywaniu, udzielaniu informacji. Pracownik może być zatrudniony w tzw. wewnętrznym call center, czyli w komórce organizacyjnej rodzimej instytucji powołanej dla obsługi telefonicznej klientów własnej firmy lub w tzw. zewnętrznym call center, świadczącym usługi różnym firmom, wykupującym określone pakiety usług telefonicznych.
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji wykonuje zadania związane z zapobieganiem inwazji oraz likwidacją szkodników sanitarnych i mikroorganizmów szkodliwych dla człowieka, jego działalności lub produktów.
Celem pracy pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji jest ochrona zdrowia i życia człowieka oraz jego bezpośredniego środowiska przed skutkami obecności i działań szkodników sanitarnych, np. przed skażeniem żywności drobnoustrojami chorobotwórczymi czy uszkodzeniami mechanicznymi. Do zadań pracownika deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji należy określenie działań prewencyjnych, stosowanie chemicznych, fizycznych lub biologicznych metod zwalczania szkodników oraz dokumentowanie wykonanych czynności. Prace te muszą być zakończone likwidacją konsekwencji obecności niepożądanych organizmów żywych (np. usunięcie zapachów po procesach gnilnych) oraz wydaniem zaleceń co do dalszego postępowania dotyczącego likwidacji skutków obecności szkodników.
Wykonuje czynności związane z meldowaniem i wymeldowaniem osób oraz wydawaniem dowodów osobistych.
Odpowiada za aktywną sprzedaż kredytów gotówkowych oraz innych produktów bankowych;
zajmuje się przygotowywaniem i weryfikacją standardowych umów kredytowych i dokumentacji prawnej zabezpieczeń kredytu;
zapewnia sprawną obsługą klientów w zakresie oferowanych kredytów;
współpracuje z doradcami kredytowymi oraz właściwymi jednostkami w zakresie sprawnego administrowania kredytów.
Prowadzi sprawy związane z realizacją zadań na terenie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej;
realizuje uchwały dotyczące kultury fizycznej oraz programy i plany imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje;
promuje kulturę fizyczną i sport;
organizuje i imprezy sportowe i rekreacyjne.
Pracownik do spraw osobowych wykonuje prace związane z obsługą kadrową pracowników.
Pracownik do spraw osobowych jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Do jego głównych zadań należy prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników, przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wszelkich dokumentów związanych z rekrutacją i zwolnieniem pracowników oraz gromadzenie w aktach osobowych informacji na temat pracowników. Do obowiązków pracownika do spraw osobowych należy dokumentowanie: szkoleń BHP i innych odbywanych przez pracowników, ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, prowadzenie spraw ZUS w zakresie rejestrowania i wyrejestrowania pracownika. Pracownik do spraw osobowych aktualizuje dane personalne oraz archiwizuje je i zabezpiecza dokumentację w sposób uniemożliwiający wgląd osób postronnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Odpowiada za obsługę procesu udzielania pożyczek w instytucji pożyczkowej nie będącej bankiem;
zajmuje się analizą dokumentów wymaganych w procesie pożyczkowym oraz rekomenduje decyzje dotyczące przyznawania pożyczki.
Odpowiada za dostarczenie klientom propozycji produktów finansowych;
zajmuje się badaniem rynku i konkurencji w celu opracowania propozycji produktów finansowych dopasowanych o profilu i potrzeb klienta;
realizuje założone plany biznesowe i dąży do osiągnięcia postawionych celów sprzedażowych produktów i usług finansowych.
Gospodaruje środkami finansowymi i pozafinansowymi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakładach pracy, przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach; zleca dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej; realizuje wnioski o przyznanie zapomóg materialnych bezzwrotnych i losowych lub rzeczowych, dopłat do wypoczynku dla pracowników i ich dzieci; przydziela pracownikom pomoc rzeczową tzw. bonusy; ewidencjonuje wysokość świadczeń przyznanych pracownikom firmy; gromadzi dokumentację dotyczącą świadczeń socjalnych.
Wykonuje, pod kierunkiem asystentów statystycznych, prace pomocnicze związane z organizacją i prowadzeniem badań statystycznych oraz opracowywaniem danych, udostępnianiem i upowszechnianiem informacji statystycznej.
Pracownik do spraw ubezpieczeń uczestniczy w zawieraniu z klientem umowy ubezpieczenia i/lub obsługuje klienta w zakresie zawartych umów.
Pracownik do spraw ubezpieczeń jest zawodem o charakterze biurowym i usługowym. Najczęściej zatrudniany jest w agencjach i multiagencjach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach brokerów ubezpieczeniowych, w salonach samochodowych lub bezpośrednio w zakładach ubezpieczeń. Celem jego pracy jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, a jednym z głównych zadań jest obsługa klienta. Pracownik do spraw ubezpieczeń na podstawie informacji otrzymanych od klienta przygotowuje oferty ubezpieczenia, przedstawia je klientowi i pośredniczy w zawieraniu umowy ubezpieczenia – wprowadzając dane do wniosku lub/i polisy ubezpieczeniowej oraz wystawiając stosowny dokument. Prowadzi i archiwizuje dokumentację ubezpieczeniową. Pracownik do spraw ubezpieczeń monitoruje terminy odnowienia zawartych umów ubezpieczenia, wprowadza zmiany zgodnie z dyspozycjami klienta, wydaje zaświadczenia dotyczące historii przebiegu umowy. Do jego zadań należy administrowanie bazą danych klientów i wykorzystanie tej bazy do celów promocyjnych poprzez korespondencyjny, telefoniczny lub bezpośredni kontakt z klientem.
Odpowiada za obsługę procesu zawarcia umowy ubezpieczenia medycznego;
zajmuje się kompleksową obsługą ubezpieczeń medycznych, w tym prowadzeniem dokumentacji ubezpieczeniowej klienta.
Pracownik działu logistyki uczestniczy w obsłudze ogniwa lub ogniw łańcucha dostaw towarów oraz gromadzi i przygotowuje informacje (dane) dotyczące procesów logistycznych.
Pracownik działu logistyki zajmuje się planowaniem i obsługą procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania, dystrybucji i odpowiada za zapewnienie odpowiedniej jakości usługi satysfakcjonującej klienta przy możliwie najniższych kosztach logistycznych. Do obowiązków pracownika działu logistyki należy również gromadzenie, przygotowywanie i prezentowanie danych oraz wskaźników do oceny i doskonalenia procesów logistycznych. Pracownik działu logistyki sporządza dokumentację procesów logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się z nawiązywaniem i prowadzeniem współpracy z dostawcami i klientami przedsiębiorstwa. Pracownik działu logistyki sporządza protokoły niezgodności w zakresie prawidłowości i terminowości dostaw. Osoba wykonująca ten zawód może być zatrudniana w różnych sektorach gospodarki w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.
Zapewnia właściwe warunki zwiedzania i korzystania ze zbiorów w muzeach i galeriach;
czuwa nad stanem zachowania obiektów i ich prawidłowego eksponowania;
bierze udział jako pracownik pomocniczy w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum lub galerii;
pomaga w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
obsługuje grupy zorganizowane zwiedzających ekspozycję.
Informuje klientów o typowych usługach turystycznych i specjalistycznych, atrakcjach podróży, walorach krajobrazowych miejsca pobytu oraz o warunkach świadczenia usług - wykorzystując gromadzone oferty, informatory, mapy, przewodniki i inne materiały oraz doświadczenia własne.
Zajmuje się sprzedażą produktów finansowych znajdujących się w ofercie instytucji pożyczkowej; prowadzi kompleksową obsługę klientów, tj. prezentuje ofertę, sprzedaje produkty finansowe, monitoruje terminowość spłat, prowadzi rozliczenie końcowe i zamyka spłatę udzielonej pożyczki; odpowiada za utrzymywanie kontaktów z klientami także w okresie spłaty, a w przypadku zalegania ze spłatą podejmuje działania windykacyjne.
Pracownik kancelaryjny przyjmuje, rozdziela i ekspediuje korespondencję oraz obsługuje interesantów.
Pracownik kancelaryjny jest zawodem o charakterze biurowym. Celem pracy pracownika kancelaryjnego jest przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek, a także udzielanie informacji interesantom. Odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rejestru pism wewnętrznych oraz monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów. Czynności kancelaryjne wykonywane są w systemie elektronicznym lub tradycyjnym. Pracownik kancelaryjny sprawdza prawidłowość przychodzącej korespondencji pod względem adresu, zawartości oraz uszkodzeń, Wykonuje wstępną selekcję poczty elektronicznej, umieszcza na niej identyfikator oraz przekazuje do merytorycznych komórek organizacyjnych. Do jego zadań należy również przekazywanie korespondencji wewnątrz instytucji zgodnie z dekretacją. Pracownik kancelaryjny kontroluje kompletność korespondencji wysyłanej, sprawdza, czy pismo jest podpisane i zawiera konieczne załączniki oraz czy ma znak i datę. Odciska niezbędne pieczęcie i adresuje. Udziela informacji interesantom, a w razie potrzeby kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych.
Zawiera umowy na uczestniczenie grających w grach liczbowych lub zakładach wzajemnych, prowadzonych według obowiązującego regulaminu danej gry lub zakładu wzajemnego.
Pracownik lombardu udziela pożyczek pieniężnych pod zastaw.
Pracownik lombardu jest zawodem o charakterze usługowo-handlowym. Celem jego pracy jest udzielanie pożyczek pieniężnych pod zastaw przedmiotów określonych przez lombard. Do zadań pracownika lombardu należy przedstawienie klientowi warunków udzielenia pożyczki, sprawdzenie zastawianych przedmiotów pod względem autentyczności, ocena ich stopnia zużycia, stanu technicznego oraz wycena ich wartości. Pracownik lombardu zawiera umowę pożyczki w formie pisemnej. Zabezpiecza przyjęte zastawy przed kradzieżą oraz uszkodzeniem. Prowadzi ewidencję udzielanych pożyczek i zastawionych przedmiotów. Sprawdza, czy warunki umowy zostały dotrzymane, jeśli nie – (pożyczka nie została spłacona w terminie) realizuje umowę zastawu, tzn. prowadzi sprzedaż rzeczy zastawionych.
Poprzednie
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności