aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 7
Wykorzystując wiedzę i umiejętności dokonuje w swojej specjalności fachowej oceny rzeczy, zjawisk, zachowań, zdarzeń, przy użyciu różnorodnych metod i dostępnego sprzętu, w formie ekspertyz umożliwiających zleceniodawcom (osobom fizycznym i prawnym, takim jak: zakład ubezpieczeń, sąd, organizacja konsumencka, przedsiębiorstwo handlowe, przewoźnik, cech rzemieślniczy) podjęcie właściwych decyzji.
Dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowy z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych.
Odpowiada za spełnienie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w nowo budowanych lub przebudowywanych obiektach oraz w procesach technologicznych; dokonuje oceny projektu architektonicznego lub procesu technologicznego dla przemysłu; wydaje opinię o analizowanym projekcie.
Na zlecenie zainteresowanych przedsiębiorców, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, pobiera próbki artykułów rolno-spożywczych do badań i/lub ustala klasy jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, świeżych ryb i tusz zwierząt rzeźnych w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.
Rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości oraz wartość maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
Rzeczoznawca majątkowy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy rzeczoznawcy majątkowego jest określanie wartości nieruchomości wszędzie tam, gdzie występuje taka potrzeba, a także wyceny maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Sporządzana wycena ma formę operatu szacunkowego, który jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy może ponadto wydawać opinie w zakresie: skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych, oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali, określania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora, wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić profesjonalne doradztwo w zakresie inwestowania w nieruchomości. Biegłych sądowych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego powołuje się spośród osób posiadających uprawnienia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy nie może odmówić pełnienia tej funkcji. Rzeczoznawca majątkowy wykonuje zawód, prowadząc we własnym imieniu działalność gospodarczą jednoosobowo, w ramach spółki osobowej lub w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie szacowania nieruchomości.
W zakresie swojej specjalności opracowuje operaty, ekspertyzy, opinie i projekty na potrzeby osób fizycznych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i organizacji, dotyczące rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych, ekonomicznych w obszarze zrównoważonego rolnictwa (produkcja roślinna, zwierzęca w tym standardy utrzymania zwierząt) i ogrodnictwa, a także szerokorozumianej rolniczej przestrzeni produkcyjnej obejmującej środowisko naturalne (gleby, powietrze, wody) i jego ochronę, infrastrukturę techniczną, konstrukcje i budowle, maszyny i urządzenia, zasoby ludzkie, przechowywanie, przetwarzanie i zbyt surowców pochodzenia rolniczego, pozażywnościowe wykorzystanie surowców rolnych i potencjału obszarów wiejskich. Uczestniczy w rozwiązywaniu sporów między podmiotami w obszarze zagadnień rolniczych i pokrewnych opracowując specjalistyczne ekspertyzy, opinie i oceny przy wykorzystaniu własnej wiedzy i doświadczenia zawodowego. Pracuje indywidualnie lub w zespołach interdyscyplinarnych.
Na zlecenie, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, przeprowadza ocenę stanu technicznego pojazdów, określa ich wartość i wykonuje kosztorysy napraw pojazdów w oparciu o wymagania, zasady i metody określone w przepisach krajowych i unijnych oraz w normach.
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności