aplikacja Matura google play app store

Rzeczoznawca budowlany

wybrane grupy: zawody ogólne

Dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowy z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych.

Główne zadania:
- zapoznawanie się z obiektem, dokumentacją techniczną i dziennikiem budowy;
- wykonywanie niezbędnych odsłonięć i odkuć, np. stropów i ścian, odkopanie fundamentów dla umożliwienia dokonania oceny ich stanu technicznego;
- w razie potrzeby, sprawdzanie obliczeń statycznych i ich zgodności z Polskimi Normami;
- wydawanie opinii w sprawie ewentualnych odstępstw od obliczeń normatywnych;
- sprawdzanie w kontrolowanym obiekcie lub w dzienniku budowy procesu budowy i montażu, zgodności z planowanym przebiegiem budowy;
- ocena użytych materiałów i ich zgodności z dokumentacją techniczną;
- określanie stopnia zużycia wyeksploatowanych obiektów;
- dokonywanie oceny opłacalności przeprowadzonego remontu, zwłaszcza remontu kapitalnego;
- ocena zabezpieczenia nieużytkowanych obiektów;
- wydawanie opinii o przyczynach katastrof budowlanych;
- opiniowanie przestrzegania zasad bhp na budowie;
- opiniowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.

Zadania dodatkowe:
- występowanie w sprawach spornych jako biegły sądowy lub ekspert stron w przypadku wydawania opinii o przyczynach katastrof budowlanych.


źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności