aplikacja Matura google play app store
Tagi dla zawodów
administrator (8) agent (5) aktor (4) analityk (12) animator (5) aparatowy (4) architekt (5) archiwista (3) artysta (4) asystent (27) audytor (3) bazy danych (3) betoniarz (2) blacharz (6) broker (4) ceramik (2) chemik (2) dekorator (3) dentysta (11) diagnosta (17) doradca (15) dróżnik (2) drukarz (3) duchowny (5) dyrektor (26) dyspozytor (5) dyżurny ruchu (2) ekspedient (4) ekspedytor (2) elektroenergetyk (4) elektromechanik (6) elektromonter (21) elektryk (2) farmaceuta (13) film (14) filolog (3) fizyk (2) formierz (2) formowacz (4) fotograf (4) fryzjer (4) funkcjonariusz (7) garbarz (2) genetyka (4) górnik (3) grafik (3) grawer (3) hematologia (3) historyk (2) hodowca (13) informator (4) inspektor (25) instalator (3) instruktor (19) introligator (3) inżynier (91) inżynier geodeta (7) inżynier górnik (4) Inżynier inżynierii środowiska (6) inżynier mechanik (9) inżynier technologii (7) kapitan (4) kardiologia (3) kasjer (5) kaskader (2) kierowca (12) kierownik (124) klasyfikator (7) komendant (3) konduktor (2) konserwator (6) konstruktor (3) konsultant (4) kontroler (27) koordynator (4) korektor (3) krajacz (2) krytyk (2) kurier (2) laborant (7) lakiernik (5) lekarz (110) lektor (2) ładowacz (3) makler (4) malarz (5) manewrowy (2) marynarz (2) maszynista (25) mechanik (32) mediator (2) menedżer (8) metodyk (2) mikser (2) mistrz (16) modelarz (3) montażysta (4) monter (84) monter-elektronik (13) murarz (2) nauczyciel (58) nauczyciel akademicki (21) negocjator (2) obuwnik (4) oczyszczacz (2) odlewnik (2) oficer (5) ogrodnik (8) operator (262) opiekun (7) opiekunka (6) optyk (2) organizator (10) osoba dozoru ruchu (3) palacz (4) pedagog (6) pielęgniarka (24) policjant (3) położna (9) pomoc (6) pomocniczy robotnik (14) pomocnik (6) pośrednik (4) pracownik (49) prawnicze (12) producent (5) programista (2) projektant (12) przedstawiciel (3) przewodnik turystyczny (3) przewoźnik (2) przygotowywacz (2) psycholog (6) ratownik (6) realizator (5) recepcjonista (2) redaktor (3) renowator (3) reżyser (4) rękodzielnik (2) robotnik (12) rolnik (8) rysownik (3) rzeczoznawca (7) rzeźbiarz (4) sekretarka (4) sekretarz (3) serwisant (2) sortowacz (6) specjalista (92) sprzątaczka (2) sprzedawca (9) stolarz (6) strażnik (7) strugacz (2) szklarz (3) szlifierz (10) szwaczka (2) ślusarz (3) taksator (2) tancerz (2) technik (161) technolog (3) terapeuta (2) tłumacz (2) tokarz (3) topiarz (3) trener (3) treser (2) uliczny (3) urzędnik (7) ustawiacz (3) wiertacz (4) wozak (2) wulkanizator (2) wychowawca (3) wydawca (3) wypalacz (2) wytapiacz (2) wytwórca (3) wyższy urzędnik (3) zarządca (2) zawodowy działacz organizacji (5) zmywacz (3)

Zawody po studiach, zawodowe i ogólne

szkoła, matura, studia - celem wszystkiego jest jednak praca...
tag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
znalezionych: 262
Prowadzi obsługę agregatów pompowych stacji pomp celem zagwarantowania ich nieprzerwanej i ekonomicznej pracy, zgodnie z wymaganiami instrukcji obsługi i dokumentacji techniczno-ruchowej, używając w miarę potrzeby przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Prowadzi procesy różnych rodzajów obróbki cieplno-chemicznej wyrobów w różnych typach pieców grzewczych do obróbki cieplnej, na agregatach do hartowania powierzchniowego, obróbek jonowych itp.; ocenia stan techniczny urządzeń, dokonuje pomiarów twardości obrobionych cieplnie wyrobów, pobiera próby kontrolne i określa wady wyrobów.
Obsługuje agregaty natryskowe do wytwarzania powłok wykańczalniczych w procesie produkcji skór; przygotowuje roztwory, apretury oraz skóry do natrysku; rozprowadza ciekłe apretury używając emulsji i suspensji oraz roztworów polimerowych, takich jak: poliuterany, poliakrylany, poliestry lub ich mieszaniny, zawierające barwniki, pigmenty, stabilizatory i środki powierzchniowo czynne.
Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych obsługuje instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów toksycznych.
Zawód operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest zawodem o charakterze przetwórczym. Celem pracy operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest przetwarzanie odpadów toksycznych w odpady nietoksyczne lub substancje bądź materiały nadające się do dalszego wykorzystania przemysłowego. Podstawowym zadaniem operatora aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest obsługa instalacji przetwarzającej odpady według instrukcji prowadzenia procesu. Operator aparatury utylizacji odpadów toksycznych jest odpowiedzialny za właściwe zasilanie instalacji surowcami (w tym odpadami), nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu oraz za jego zakończenie (jedynie w przypadku procesów okresowych).
Operator aplikacji komputerowych obsługuje programy użytkowe i raportuje błędy w ich funkcjonowaniu.
Operator aplikacji komputerowych obsługuje użytkowe oprogramowanie zgodnie z profilem stanowiska w firmach usługowych, produkcyjnych i instytucjach publicznych, w celu zapewnienia bieżącej obsługi firmy lub jej klientów. Rozumie zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów komputerowych. Zna podstawy funkcjonowania systemu operacyjnego komputera. Potrafi komunikować się z przełożonymi i współpracownikami w zakresie wymiany informacji i rozwiązywania podstawowych problemów. Śledzi rozwój obsługiwanych aplikacji. Specyfikacja zawodu determinuje konieczność stosowania zasad zachowania poufności.
Obsługuje automatyczny ciąg procesu formowania, układania i transportowania półfabrykatów wapienno-piaskowych lub automatyczny ciąg maszyn przeróbczych i formowania półfabrykatów ceramiki budowlanej z automatycznymi urządzeniami załadowczo-wyładowczymi.
Obsługuje automaty do formowania opakowań szklanych o różnych wymiarach i kształtach, szkła gospodarczego i technicznego metodami prasowania, wytłaczania i wydmuchiwania.
Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych na określonym odcinku automatycznej linii obróbki skrawaniem, składającym się z kilku różnych maszyn i urządzeń wykonujących kolejne operacje; uruchamia i wyłącza maszyny i urządzenia, dokonuje bieżących regulacji, wymienia narzędzia skrawające, informuje o nieprawidłowościach w pracy nadzorowanych maszyn i urządzeń.
Przeprowadza badania z wykorzystaniem aparatury defektoskopowej;
odpowiada za jakość i rzetelność wykonywanych badań zgodnie z ustalonym planem badań oraz normami i procedurami;
utrzymuje czystość aparatury defektoskopowej, zapewnia jej pełną sprawność techniczną oraz przeprowadza jej konserwację.
Odpowiada za przyłączanie urządzenia dostępowego sieci bezprzewodowej;
zajmuje się zabezpieczeniem sieci w sposób uniemożliwiający korzystanie z usług sieci przez osoby nieuprawnione;
zapewnia zapis i przechowywanie danych dotyczących faktu podłączenia oraz rozłączenia klienta sieci bezprzewodowej.
Zajmuje się wykonywaniem komputerowych rysunków 2D i 3D; realizuje zadania zawodowe związane z tworzeniem lub nanoszeniem zmian w modelach i rysunkach technicznych w zależności od potrzeb w tym zakresie; odpowiada za aktualizację i testowanie nowych narzędzi CAD.
Utrzymuje w sprawności, konserwuje i naprawia urządzenia centrali telefonicznej w celu zapewnienia ciągłość pracy i utrzymania wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych; pośredniczy w przekazywaniu informacji w wewnętrznej sieci radiotelefonicznej typu dyspozytorskiego.
Obsługuje ciągniki specjalistyczne do zrywki podwieszanej - skidery oraz uniwersalne ciągniki z doczepianymi specjalistycznymi urządzeniami zrywkowymi służące do zrywki całych drzew, strzał lub dłużyc i ich mygłowania, mogących pracować w bardzo trudnych warunkach terenowych.
Odpowiada za przygotowanie materiałów do druku;
zajmuje się tworzeniem od podstaw wybranych projektów graficznych lub przeformatowywaniem i dostosowaniem gotowych projektów do potrzeb wizualizacji;
nadzoruje produkcję i kontroluje jakość materiałów odbieranych z drukarni.
Współpracuje z dziennikarzem-realizatorem i operatorem obrazu w opracowywaniu założeń artystycznych, technicznych i charakteru wykonywanych zadań; realizuje warstwę dźwiękową zadań zdjęciowych według uzgodnień z operatorem obrazu; kompletuje pod względem ilościowym i rodzajowym osprzęt niezbędny do wykonania powierzonego zadania zdjęciowego.
Obsługuje dźwignice linowe (linotorowe) w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych; wydobywa z wyrobisk wgłębnych wózki (koleby) z urobkiem i dostarcza puste pod załadunek, dostarcza na przodek niezbędne narzędzia, urządzenia i materiały; transportuje kruszywo w obrębie zakładu przetwórczego; obsługuje również dźwignice linowe na placach budowy o dużej różnicy poziomów w terenie, np. przy budowie zapór wodnych w terenie górzystym, dostarcza materiały budowlane: beton, stal zbrojeniową, deski, narzędzia i urządzenia, a odbiera ewentualnie urobek.
Odpowiada za prawidłowe wprowadzanie, przetwarzanie, przechowywanie i edytowanie tekstów z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu;
obsługuje sprzęt komputerowy i eksploatuje oprogramowanie komputerowe w zakresie edytowania tekstu oraz innych danych.
Wykonuje składy w postaci diapozytywów lub negatywów (nadających się do bezpośredniego kopiowania na uczuloną formę drukową): pojedynczych wierszy, tytułów, napisów do prac kartograficznych, reklam, etykiet, ogłoszeń, akcydensów, gazet, książek itp., dla wszystkich technik drukowania, sposobem fotograficznym za pomocą specjalnych maszyn i urządzeń do fotoskładu (ręcznych, automatycznych, komputerowych).
Wykonuje kalandrowanie papierów i tektur powlekanych albo niepowlekanych w celu nadania im odpowiedniej gładkości lub połysku, np. papierom kolorowym (kalander frykcyjny), albo wytłaczania papieru (kalander wytłaczający) bądź też w celu nadania innych, zamierzonych właściwości powierzchni papieru i jego strukturze.
Wykonuje zdjęcia filmowe zgodnie ze scenopisem lub dyspozycjami realizatora programu; ustala z reżyserem bądź realizatorem programu w trakcie prób kamerowych kompozycję kadru i ruch kamery; współdziała z asystentem reżysera nadzorując jednocześnie pracę asystenta operatora kamery.
Odpowiada za zarządzanie komputerowymi urządzeniami peryferyjnymi oraz rozwiązywanie problemów technicznych związanych z działaniem i wydajnością tego sprzętu;
zajmuje się także modernizacją, konfiguracją oraz rekonfiguracją komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania.
Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację koparki;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
prowadzi prace załadunkowe i rozładunkowe oraz uczestniczy w przygotowaniu terenu do pracy obsługiwanego sprzętu.
Operator koparko-ładowarki wykonuje roboty ziemne specjalistyczne oraz pomocnicze związane z budownictwem i górnictwem za pomocą koparko-ładowarki.
Operator koparko-ładowarki jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy operatora jest wykonywanie wykopów, załadunek i przemieszczanie mas ziemnych, odspajanie i przewożenie urobku, sortowanie oraz rozmieszczanie materiałów na terenie składowania. Operator wykonuje również pomocnicze prace przeładunkowe i transportowe, a także prace porządkowe. Kontroluje stan techniczny oraz odpowiada za prawidłową i bezpieczną eksploatację koparko-ładowarki. Miejscem pracy operatora koparko-ładowarki najczęściej jest: teren budowy, teren burzenia i rozbiórki budynków, żwirownie, piaskownie, rowy melioracyjne.
Obsługuje kserokopiarki różnych typów, służące do sporządzania odbitek jedno- lub wielobarwnych z oryginałów ilustracji kreskowych, półtonowych oraz tekstów.
Obsługuje maszyny, tzw. belownice, służące do formowania powietrznie suchej, luźnej makulatury w bryły o określonych wymiarach i ciężarze, z ręcznym lub mechanicznym dozowaniem albo zasilane automatycznie i pracujące w ciągu linii technologicznej z innymi maszynami do wyrobu lub przetwarzania papieru oraz tektury.
Odpowiada za prawidłową obsługę i eksploatację ładowarki jednonaczyniowej;
zajmuje się konserwacją powierzonego sprzętu;
bierze udział w pracach rozładunkowych, załadunkowych oraz w przygotowywaniu terenu do pracy sprzętu ciężkiego.
Zajmuje się kompleksową obsługą maszyn czyszczących w warunkach szczególnej ostrożności i zgodnie z instrukcją technologiczną; odpowiada za prawidłowe działanie maszyn czyszczących poprzez nadzorowanie pracy poszczególnych podzespołów maszyn oraz prawidłową ich konserwację; po zakończeniu pracy maszyny czyszczącej sprawdza efekt końcowy sprzątania / czyszczenia.
Wytwarza szkło płaskie budowlane, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska; obsługuje maszyny do formowania szkła metodą wylewania, walcowania i ciągnienia.
Obsługuje maszyny służące do pokrywania zadrukowanej powierzchni papieru czy tektury warstwą lakieru lub przezroczystą folią w celu podniesienia wizualnych walorów powierzchni, zwiększenia jej odporności mechanicznej i odporności na czynniki zewnętrzne; prowadzi procesy lakierowania i laminowania i eksploatuje użytkowane maszyny zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje, nadzoruje i kontroluje pracę obrabiarek produkcyjnych i zautomatyzowanych, takich jak: tokarki, automaty tokarskie, frezarki, szlifierki kłowe i bezkłowe, dłutownice, przeciągarki, strugarki, polerki, obrabiarki zespołowe itp.; mocuje (o ile nie są podawane automatycznie) obrobione elementy, zakłada odpowiednie narzędzia; prowadzi lub nadzoruje obróbkę; kontroluje za pomocą sprawdzianów obrabiane detale; konserwuje powierzone mu obrabiarki.
Wytwarza druty i pręty metodą walcowania i ciągnienia; obsługuje walcarki i ciągarki oraz urządzenia do przygotowania materiału wsadowego i obróbki wykończeniowej drutów i prętów, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami, z zachowaniem zasad bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje różnego rodzaju maszyny służące do wytwarzania worków i toreb papierowych oraz pudeł z tektur falistych lub litych, z nadrukiem lub bez nadruku, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje różnorodne maszyny w liniach technologicznych do wytwarzania artykułów piśmiennych z papieru, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (obsługi maszyn, technologicznymi), normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje linie technologiczne do produkcji i pakowania różnego rodzaju papierowych artykułów toaletowych i sanitarnych, z papieru i waty celulozowej, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami (obsługi maszyn, technologicznymi), normami i procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje i nadzoruje automatyczne maszyny służące do produkcji papieru i tektury falistej (zbudowanej z kilku warstw papieru: wewnętrznych - pofalowanych i zewnętrznych - płaskich), zgodnie z instrukcjami obsługi, instrukcjami technologicznymi, normami i obowiązującymi procedurami, przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
Obsługuje wielooperacyjną maszynę do produkcji papy, wykonującą takie operacje, jak: rozwijanie taśmy nośnej, powlekanie taśmy masą impregnacyjną, chłodzenie i posypywanie posypką oraz zwijanie papy w rulony.
Obsługuje maszyny i urządzenia służące do produkcji płyt pilśniowych porowatych, twardych i bardzo twardych, płyt wiórowych płasko prasowanych i frakcjonowanych oraz płyt paździerzowych.
Obsługuje i nadzoruje urządzenia do produkcji sznurka, tulei, opakowań zwijanych (tzw. bębnów) itp.
Obsługuje, nadzoruje, kontroluje i reguluje zgodnie z instrukcją technologiczną urządzenia i maszyny, takie jak: młyny kulowe, maszyny oblewnicze, kalandry, wtryskarki, automatyczne linie montażu kaset, krajarki, mieszalniki lakierów, filtry, przewijarki i zawijarki, celem produkcji taśm magnetycznych, kaset magnetofonowych i kaset wideo.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do wytwarzania różnego rodzaju włóknin: na wkłady ocieplające, usztywniające i wypełniające do odzieży, odzież specjalną i roboczą, nośniki do powlekania pod sztuczną skórę i na wykładziny termo- i dźwiękoizolacyjne, a także włóknin sanitarnych i o przeznaczeniu technicznym, oraz maszyny do wytwarzania różnego rodzaju przędzin: na ręczniki i wyroby kąpielowe, odzież sportową i plenerową, przędzin obiciowych i innych technicznych.
Obsługuje, nadzoruje i utrzymuje w należytym stanie technicznym wzorcarki bryłowe do produkcji kopyt szewskich i obcasów.
Obsługuje, nadzoruje i konserwuje specjalne maszyny do produkcji wyrobów z drutu, lin metalowych, głównie stalowych, maszyny do produkcji siatek, maszyny i urządzenia do produkcji kabli; montuje oprzyrządowanie do produkcji kabli i przewodów; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w maszynach i urządzeniach; dokonuje okresowych przeglądów maszyn i urządzeń do produkcji drutu, lin, siatek i kabli.
Obsługuje i nadzoruje maszyny do czyszczenia, rozluźniania i mieszania włókien oraz tworzenia z nich taśm w celu przygotowania włókien do dalszego przerobu.
Obsługuje jedną lub kilka maszyn drogowych, takich jak: spycharka, zgarniarka, równiarka, układarka betonu czy mas bitumicznych; reguluje, demontuje i montuje zespoły maszyn drogowych, usuwa usterki, przeprowadza przeglądy techniczne i naprawy bieżące.
Obsługuje i nadzoruje maszyny dziewiarskie do wytwarzania dzianin metrażowych, firanek, koronek itp., dziewiarskich wyrobów odzieżowych oraz wyrobów pończoszniczych.
Obsługuje, reguluje i kontroluje maszyny i urządzenia do budowy i naprawy torów, takie jak: zgarniarka tłucznia, zagęszczarka tłucznia, profilarka tłucznia, układnica, samojezdna podbijarka podkładów toru i rozjazdów z automatycznym układem podnoszenia, samojezdna wielowrzecionowa zakrętarka, żuraw do rozjazdów, zgrzewarka do szyn itp.
Obsługuje maszyny i urządzenia do chemicznej obróbki skór, takie jak: bębny garbarskie, cytroki; wykonuje prace związane z przygotowaniem, montażem, regulacją, demontażem maszyn i urządzeń, z operacjami pomocniczymi, kontrolnymi, zachowując wymagania technologiczne i eksploatacyjne.
Wytwarza metodą walcowania stali na zimno i gorąco na różnego rodzaju walcarkach płyty, taśmy, pręty, blachy, rury, kształtowniki, śruby, sworznie, a także materiały i półfabrykaty używane do dalszej przeróbki, z metali nieżelaznych (aluminium, miedź, ołów) i stopów (mosiądz, brąz, dural), z zachowaniem wymogów dyscypliny technologicznej i eksploatacyjnej, posługując się urządzeniami: walcarkami, piecami grzewczymi, nożycami mechanicznymi oraz przyrządami, jak: pirometry do określenia temperatury pieca i wsadu, kleszcze, żerdzie itp.
Obsługuje ciągarki i maszyny do robót przygotowawczych, tj. odwodnienia i wyrównania torfowiska przeznaczonego do eksploatacji, jak też maszyny do pozyskiwania, załadunku i transportu surowca torfowego oraz urządzenia do przerobu torfu w zakładzie.
Następne
Kanał RSS dla tej listy

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Polityka Prywatności